View til sider

Økonomi

Operation Dagsværk baserer grundlæggende sin økonomi på tips- og lottomidler administreret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som Operation Dagsværk er medlem af. Operation Dagsværk får ligeledes tilskud fra henholdsvis Danida og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Operation Dagsværk skelner skarpt mellem dét, vi kalder kampagneøkonomi og foreningsøkonomi. Helt overordnet vil det sige, at den administrationsprocent, som vi tager af de indsamlede midler fra Dagsværkdagen, udelukkende benyttes til finansiere den kampagneførelse og de oplysningsaktiviteter, som relaterer sig til årets oplysningskampagne - den kampagne som Dagsværksdagen er kulminationen på.

Læs mere om administrationsprocenten her.

Foreningsaktiviteter finansieres via tilskud.

Årsregnskaberne præsenteres på og godkendes af Operation Dagsværks Stormøde, som fungerer som vores generalforsamling. Der føres i årsregnskabet separat regnskab for foreningen, kampagneførelse og de igangværende uddannelsesprojekter, som finansieres af tidligere års Dagsværksdage.  

Operation Dagsværks årsregnskaber er revideret af Henrik Paaske, fra Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer.

Herunder finder du de seneste årsregnskaber

Årsregnskab for 2014 (pdf)

Årsregnsskab for 2013 (pdf)

Årsregnskab for 2012 (pdf)

Årsregnskab for 2011 (pdf)

Årsregnskab for 2010 (pdf)

Årsregnskab for 2009 (pdf)

Årsregnskab for 2008 (pdf)

Årsregnskab for 2007 (pdf)

Årsregnskab for 2006 (pdf)

For hver indsamlet 10'er går minimum 9 kr. til vores uddannelsesprojekter

Vi tager en en procentsats af de penge, som vi indsamler på årets Dagsværkdag. Denne administrationsprocent bruger vi til at finansiere kampagneførelsen og oplysningsaktiviteterne i årets oplysningskampagne - den oplysningskampagne som Dagsværksdagen er kulminationen på.

God og saglig oplysning kræver penge. Vi ville ikke have så mange frivillige elever, der giver en dag af deres uddannelse til årets projekt, hvis vi ikke forinden fortalte, hvad projektet gik ud på, og hvordan vi anvender de indsamlede midler. Det er dérfor, vi tager en administrationsprocent - vi burde muligvis omdøbe den til “oplysningsprocent”.

Administrationsprocenten varierer alt efter indsamlingens størrelse, des større beløb vi får indsamlet, des lavere bliver administrationsprocenten. Vi trækker nemlig kun de penge fra, som vi rent faktisk bruger på kampagneførelse. Operation Dagsværk putter altså ikke et eventuelt overskud i egen lomme. Derfor er det også relativt sjældent, at vi når helt op på 10%.

10% er den øverste grænse for administrationsprocenten. Denne regel er nedfældet i vores vedtægter og er et bærede princip i vores budgetlægning og regnskabsførelse.

Herunder ses en oversigt administrationsprocenten fra indsamlingen på Dagsværkdagen over de sidste 10 år.

Administrations procent projektland årstal
6,9% Sierra Leone 2013
9,5% Irak 2012
7,5% Peru 2011
5,0% Burma 2010
4,9% Zimbabwe 2009
8,0% Niger 2008
10,0% Bolivia 2007
9,0% Sydafrika 2006
6,2% Kirgistan 2005
9,0% Mellemamerika 2004
6,3% Cambodia 2003

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

I 2014 indsamlede vi 4.150.114 kr. til fordel for LGBT-personers rettigheder i Kenya

Se tidligere års indsamlingsresultater i nedenstående.

 

 

Årstal

Indsamlingsresultat (mio kr.)

Projektland

2014 4,2 Kenya
2013 4,4 Sierra Leone
2012 4,4 Irak
2011 6,2 Peru
2010 6,5 Burma
2009 6,0 Zimbabwe
2008 6,3 Niger
2007 6,1 Bolivia
2006 8,1 Sydafrika
2005 8,3 Kirgistan
2004 7,3 Mellemamerika
2003 7,5 Cambodia
2002 7,1 Nepal
2001 5,7 Chiapas (Mexico)
2000 4,5 Makedonien (Roma)
1999 5,2 Sydsudan
1998 4,0 Palæstina
1997 5,0 Guatemala
1996 4,8 Ladakh (Indien)
1995 7,1 Mozambique
1994 7,3 Ecuador
1992 8,3 Somalia
1991 6,0 Brasilien
1990 5,8 Eritrea
1988 5,1 Namibia
1986 5,3 Nicaragua
1985 5,5 Tanzania

I alt har Operation Dagsværk samlet ind til 27 projekter svarende til 162 mio. kr. siden 1985.

 

De indsamlede penge udbetales i rater

Indsamlingen fra den årlige Dagsværkdag anvendes til at gennemføre et uddannelsesprojekt med unge et sted i verden som målgruppe. Det er ikke Operation Dagsværk selv, som står for gennemføre disse projekter, men derimod årets danske partnerorganisation.

Efter endt indsamling udbetaler Operation Dagsværk ikke hele det indsamlede beløb til den danske partnerorganisation. Vi udbetaler pengene i rater.

Partnerorganisationer skal indlevere løbende afrapporteringer fra projektets fremskriden for at udløse en udbetaling. På denne måde kan vi i Operation Dagsværk sikre os, at projektet implementeres som aftalt, sikre os, at de indsamlede penge benyttes på korrekt vis, og sikre os, at partnerorganisationen gennemfører projektet med udgangspunkt i det projektforslag, som partnerorganisationen blev valgt på baggrund af.

Alle projekter skal desuden gennemføre en midtvejsevaluering udført af en uvildig tredje part, således at Operation Dagsværk kan få en uafhængig vurdering af projektet.

Læs mere om tidligere og igangværende projekter her.

Afgørelsen tages af bestyrelsen

Det er Operation Dagsværks bestyrelse, som vurderer de indløbende rapporter og på denne baggrund tager stilling til, om Operation Dagsværk skal udbetale næste rate til en projektpartner. I denne proces sparrer og rådfører bestyrelsen sig med Dagsværks opfølgningsgrupper. Bestyrelsen bliver ligeledes støttet af en ansat projektsekretær. 

 

Operation Dagsværk støttes af: