Alle virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner kan hyre en dagsværker til arbejde på Dagsværkdagen

Dagsværkdagen i 2018 er den 7. november

En dagsværker er en elev fra en ungdomsuddannelse, der en dag om året vælger at arbejde til fordel for et projekt i udviklingslandene.

Arbejdet kan være alt imellem himmel og jord. Det kan være rengøring, bilvask, eller hvad med et ungt kreativt indspark til en virksomhed? Det kan være nye sjove ideer til din arbejdsplads, friske ideer til de sociale medier. Det kan være havearbejde, arkivering og meget mere.

Lønnen er minimum 350 kr. for 5 timers arbejde. En arbejdsgiver må naturligvis gerne betale mere. Eleven donerer altid hele betalingen til årets projekt. Ønsker du, at eleven arbejder længere tid end de 5 timer, skal du lave en aftale med den enkelte elev. I sådanne tilfælde skal eleven som minimum aflønnes med 70 kr. i timen udover de 5 timer for 350 kr. Eleven må dog maksimalt arbejde 7 timer. Operation Dagsværk har fastsat en mindsteløn og en maksimalt timeantal, som man må arbejde på dagen, for at undgå at elever bliver udnyttet som billig arbejdskraft.

Arbejdsgivere kan hyre så mange elever, som de ønsker, men I er selv ansvarlige for at annoncere efter elever via vores jobbank eller ved at kontakte dagsværkgruppen på den lokale ungdomsuddannelsesinstitution.

Når en arbejdsgiver hyrer en elev, er der tale om en privat aftale imellem eleven og arbejdsgiveren. Operation Dagsværk kan ikke garantere fremmøde, arbejdsindsats eller lignende. Når det er sagt, så er vores erfaring, at det som regel er en rigtig sjov dag for både elev og arbejdsgiver.

Hvis du som elev, samler ind på gader og stræder med en indsamlingsbøtte, er der ikke noget minimumsbeløb, som du skal have med tilbage. Husk dog, at du som elev ikke må gå dør til dør og samle ind. Indsamlingsbøtter anvendes ved fx kagesalg, musik på gågaden, eller lign. De kontanter du indsamler, skal du stadigvæk overføre elektronisk (fx MobilePay: 21 86 58 67 - husk ID-nummer som besked).

Hvad må eleverne arbejde med?

Som udgangspunkt må eleven udføre arbejde som med rimelighed kan forventes udført af ufaglærte unge. Arbejdet må ikke medføre risiko for elevens helbred eller sundhed.

Se mere om unge og arbejdsmiljø hos Videncenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdsskade og forsikring

Privatperson

Hvis du hyrer en elev som privatperson, er eleven omfattet af Lov om Arbejdsskade og vil ved tilskadekomst under arbejdet kunne få erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du skal ikke tegne nogen forsikring. Hvis eleven laver skade på andre eller på andres ting, kan din egen indboforsikring hjælpe, da denne indeholder en ansvarsdækning, der også vil omfatte eleven. Det kræver naturligvis, at du har tegnet en indboforsikring.

Virksomhed og offentlig institution

Hvis en virksomhed hyrer en elev, er eleven omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring ved elevens tilskadekomst. Hvis eleven laver skade på andres person eller ejendom, er det virksomhedens erhvervsansvarsforsikring, der træder til. Dækningen er naturligvis forudsat, at din virksomhed har tegnet de nævnte forsikringer.

For både privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner gælder, at særlige forhold, der for eksempel kan ødelægge tøj eller lignende, bør aftales særskilt med eleven.

Moms og SKAT

Betaling af arbejde, som eleven udfører på Dagsværkdagen, er fritaget for moms (efter momslovens §13, stk. 1, nr. 17).

Betalingen af elevernes udførte arbejde, betragtes som betalt direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. Den enkelte elev, som arbejder på Dagsværkdagen modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor Skatterådet vurderer, at der ikke er noget at beskatte.

Det betyder, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag (betaling) til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk. Repræsenterer du en virksomhed eller en offentlig institution, kan du fratrække beløbet som omkostning i driftsregnsskabet.

Du kan ikke få skattefradrag for din betaling af eleven.

Læs afgørelserne fra SKAT her:
PDF-ikonDispensation fra skatterådet 2017

Momsfritagelse af Operation Dagsværk i forbindelse med Dagsværkdagen 2017

Arbejdskort

Når en elev tilmelder sig til at arbejde på Dagsværkdagen, får eleven udleveret et arbejdskort. Det får man hos sin Dagsværkgruppe på skolen, og det kommer også direkte på mail til den enkelte elev. Alle elever skal have medbringe deres arbejdskort på Dagsværkdagen.

Arbejdskortet fungerer både som elevens og arbejdsgivers kvittering for arbejdet. Eleverne skal underskrive sin del af arbejdskortet ved endt arbejdsdag, og ligeledes få arbejdsgiverens underskrift for det beløb, eleven modtager.

Eleven skal aflevere arbejdskortet med arbejdsgiverens underskrift til Dagsværkgruppen på skolen. Så registrerer de betalingen i det samlede indsamlingssystem. Hvis arbejdsgiveren har givet eleven kontanter, skal eleven overføre elektronisk til Operation Dagsværk. Dagsværkgrupperne vil fra 2017 ikke tage imod kontanter. Se måder man kan betale på, herunder.

ID-nummeret

På arbejdskortet fremgår elevens personlige og unikke ID-nummer. Vi bruger ID-nummeret til at sammenkæde betalingen fra arbejdsgiveren med eleven. Det er derfor supervigtigt, at arbejdsgiveren anfører elevens ID-nummer ved enhver elektronisk betaling direkte til Operation Dagsværk.

Hvordan betaler jeg?

MobilePay

Du kan betale med MobilePay til 21 86 58 67.
Husk at du skal skrive elevens ID-nummer som besked. Betaler du for flere elever på en gang, så skal du skrive alle elevernes id-numre i beskedfeltet, med et mellemrum mellem hvert ID-nummer.

Bankoverførsel

Du kan betale via en bankoverførsel. Elevens ID-nummer SKAL anføres i adviseringsteksten.
Har du som arbejdsgiver hyret flere elever, kan I udfylde den udvidede adviseringstekst. Det er supervigtigt, at du angiver ALLE elevernes ID-numre.

Betalingen indsættes på Operation Dagsværks indsamlingskonto:

Merkur Andelskasse
Reg. nr: 8401
Konto nr: 1056664

Betalingskort

Du kan betale med betailngskort via linket her od.dk/betal - husk elevens ID-nummer.

Elektronisk faktura (EAN-nummer)

Arbejdsgivere, der er en offentlig institution, eller er virksomheden tilmeldt elektronisk faktura, kan de betale med dit EAN-nummer - husk elevens ID-nummer. Betal via linket her od.dk/betal

INGEN kontanter

I 2017 modtager vi ikke længere kontanter. Derfor kan du som arbejdsgiver med fordel betale direkte til Operation Dagsværk på en af de elektroniske metoder. Hvis du har givet eleven kontanter, vil eleven af sin Dagsværkgruppe på skolen, blive bedt om at overføre via MobilePay eller en af de andre elektroniske betalingsformer.

 

Vil du hyre en elev, eller finde en arbejdsgiver?

Er du arbejdsgiver eller elev, så er jobbanken dér hvor det sker. Her kan arbejdsgivere slå jobs op, og du kan som elev gå ind og søge på jobs i nærheden af hvor du bor og tage kontakt til arbejdsgiveren.

Er du arbejdsgiver?

Ønsker du at hyre en dagsværker til at arbejde for dig på Dagsværkdagen, så klik herunder. Du kan både lave jobopslag som privatperson, som firma og som offentlig institution. Ved brug af vores Jobbank, accepterer du betingelserne i vores brugeraftale.

Bemærk, vi åbner først for oprettelse af jobs i jobbanken i august 2017.

Bemærk, at vi først åbner for at eleverne kan søge jobs i september 2017.

OPRET ET JOB I JOBBANKEN (Lukket - åbner igen i august 2018)

Er du elev?

Leder du efter et job til Dagsværkdagen. Klik herunder for at finde en arbejdsgiver i nærheden af dig. Bemærk, at når du har fundet en arbejdsgiver, skal du selv kontakte arbejdgiveren for at få det bekræftet og aftale nærmere.

SØG JOB I JOBBANKEN (Lukket - åbner igen i august 2018)

Har din skole ikke en aktiv Dagsværkgruppe, og vil du gerne være med, skal du blot kontakte Operation Dagsværks sekretariatet på od@od.dk eller 33114540. Så kan vi snildt få sat det op, så elever på din skole kan være med.

Verdens værste by at bo i

Verdens byer vokser eksplosivt, mere end halvdelen af jordens befolkning bor nu i byerne og uligheden vokser. I Dhaka, Bangladesh, vokser millioner af unge op i ekstrem fattigdom med meget få muligheder for at påvirke beslutninger, der vedrører deres eget liv og udviklingen i deres by. De kunne ligeså godt være usynlige.

Dhaka er verdens hurtigst voksende by og er kåret som en af verdens værste byer at bo i. Det skyldes blandt andet, at 60% af byens befolkning bor i slumområder, hvor ekstrem fattigdom, sygdomme, forurening og oversvømmelser er en del af hverdagen. Mere end ni millioner mennesker i Dhaka lever under disse forhold.

Ulighed i byerne handler i højeste grad også om dette; om adgangen til myndighederne og til de helt basale serviceydelser, som vi andre tager for givet.

Plan Danmarks Operation Dagsværk-projekt styrker slummens unge i at skabe et mere retfærdigt, sikkert og modstandsdygtigt sted at bo. Helt ude i slummen og på tværs af hele byen:

Vi etablerer aktivistskoler

Vi etablerer aktivistskoler i tre af Dhakas værste slumområder. Her støttes de unge i at organisere og uddanne sig til stærke aktivister, som sammen skaber opmærksomhed og synlighed om den ulighed, der eksisterer i Dhaka. De færdiguddannede aktivister skaber konkret og bæredygtig forandring der hvor de bor.

 1. Aktivt medborgerskab i slummen: De unge støttes i at organisere sig, lærer om deres rettigheder, og om hvordan de sikrer dem. Og uddannes i at arbejde sammen med lokale myndigheder.
 2. Dokumentation og Fortalerarbejde: Aktivisterne støttes i systematisk at indsamle, analysere og bruge data om deres leveforhold, forurening, etc. Det er viden, der aldrig før er indsamlet, og det er et stærkt våben i de unges fortalerarbejde.
 3. Slumforbedring: Samtidig bruges denne viden til at formulere konkrete slumforbedringsprojekter, som gør slummen mere sikker og mere modstandsdygtig – blandt andet over for de massive oversvømmelser, der hvert år rammer byen.

Når projektet slutter, er tre slumområder blevet til bedre og mere modstandsdygtige steder at bo for tusindvis af børn og unge, og vi har sat gang i en stærk urban ungdomsbevægelse, der sætter slummen og dens beboere på bykortet.

Læs hele Plan Danmarks projektforslag: Plan Danmark - Aktivistskoler i slummen

Du kan også læse mere om projektet her på Plan Danmarks hjemmeside.

 

Er du elev, og vil arbejde på Dagsværkdagen?

Tilmeld dig her

Som elev på en af landets ungdomsuddannelser eller 8.-10. klasser, arbejder du på Dagsværkdagen sammen med 20.000 andre elever give en dag af din uddannelse for at andre kan få en.

I år arbejder vi sammen om at støtte unge i Dhakas slum, og gøre dem i stand til at kæmpe for et bedre liv i slummen. Læs, lyt og se mere på od.dk/dhaka.

Hvordan finder jeg et job?

 • I din omgangskreds, er der helt sikkert en arbejdsplads, der har nogle opgaver, som de ellers aldrig får løst - dem kan du tage dig af.
 • Du kan også være super-proaktiv og innovativ og ringe til en virksomhed, som du gerne vil arbejde for senere i livet.
 • En masse arbejdsgivere ligger også jobs på jobbanken, hvor du både kan gå på jagt selv, eller få inspiration.
 • Hvis det stadig ikke giver pote, så prik til din nabo, spørg dine forældre, eller spørg hos dine bedsteforældre! Det kræver kun at turde lave et opkald.

Hvad så, når jeg har skaffet mig et job?

 1. Når du er tilmeldt Dagsværkdagen, vil du få en mail med dit arbejdskort, som er en tredelt kvittering - en til arbejdsgiveren, en til Dagsværkgruppen på din skole, og en til dig selv.
 2. Dit arbejdskort tager du med ud til din arbejdsgiver, og det er samtidig en guide til, hvordan din dagsværkløn skal betales.
 3. Efter Dagsværkdagen, tager du arbejdskortet med tilbage til din Dagsværkgruppe, så de kan registrere din dagsværkløn og det tæller med i din skoles samlede indsamling.

Hvis du vil sætte dig grundigt ind i projektet, anbefaler vi:

 • Vores podcast-serie, hvor du får indblik i de problematikker, der påvirker unges liv i Dhakas slum, og ja, som faktisk op mod 1/6 af verdens befolkning lever i - alle dem, som bor i slummen verden over!
 • Vi er også ret stolte af de film, os frivillige har produceret, hvor du også kan møde de unge, som vi støtter med årets projekt.
 • Du kan også læse det projektforslag, som Plan Danmark har lavet, og som er det konkrete projekt, vi igangsætter med alle millionerne, du er med til arbejde ind.

På den måde, kan du være helt klar til Dagsværkdagen og også fortælle din arbejdsgiver, hvad du arbejder for på Dagsværkdagen.

Vis du deltager

Deltag i eventet Dagsværkdagen d. 8. november. Du kan også ændre dit profilbillede, ved at trykke Opdater profilbillede, vælg Tilføj ramme og søg på Operation Dagsværk.