Den 10. marts 2021 giver vi en en dag af vores uddannelse, så andre kan få én

Dagsværkdagen er den årlige kulmination på Operation Dagsværks landsdækkende oplysningskampagne.

På selve dagen arbejder tusindvis af elever fra de danske ungdomsuddannelser og 8.-10. klasser til fordel for andre unge over hele verden. De arbejder ud fra devicen om at give en dag af deres egen uddannelse, for at give en uddannelse til andre unge et sted i verden.

Danmarks globale elevbevægelse

Vi oplever ofte, at mange kun forbinder Operation Dagsværk med vores årlige Dagsværkdag. Men vi arbejder hele året med udviklingen og gennemførslen af vores oplysningskampagne. Dagsværkdagen er kulminationen på dette helårsarbejde. ​Unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser og 8.-10. klasser, og leverer hvert år et undervisningsmaterialesæt, som anvendes af tusindvis af lærere og elever. Kampagnen relaterer sig til og er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation. Det er hvert år elever, som vælger, hvilket projekt, der skal arbejdes for.

Da Operation Dagsværk voksede ud af elevbevægelsen DGS i 1985, valgte man at støtte internationale udviklingsprojekter ved at gå ud og arbejde for sagen. Årsagen var enkel: Studerende havde, dengang som nu, ikke mange penge mellem hænderne. Så i stedet for at lave en traditionel indsamling eleverne imellem, valgte man at give et “dagsværk”. Man skulle for en enkelt dag udføre et stykke forefaldende arbejde, og indtjeningen skulle så gå til et udviklingsprojekt. Hermed kunne alle være med.

Grundideen i Operation Dagsværk er stadig den samme her mange år efter, hvor vi i mellemtiden har indsamlet millioner af kroner til udviklingsprojekter over hele verden.

En del af skolelivet, der styrker elevernes globale kompetencer

Operation Dagsværk er en årlig tilbagevendende begivenhed en onsdag i starten af november, som er integreret i skolelivet på de fleste gymnasier og i stigende grad på øvrige ungdomsuddannelser, samt efterskoler. Skolerne er medlemmer, mens eleverne i Dagsværkgruppen varetager de demokratiske rettigheder, jf. vores vedtægter

Selve Dagsværkdagen handler om, at unge mennesker går ud og handler til fordel for unge andre steder i verden, og eksemplificerer i praksis den almendannelse, som er tilsigtet på særligt de gymnasielle uddannelser (jf. gymnasiereformen 2016) og i stigende grad, også indtænkes på udskolingsniveau, hvor der mange steder arbejdes med et medborgerskabsfokus. Eleverne skal igennem deres uddannelse styrkes i kendskabet til grundlæggende friheds- og menneskerettigheer, og skolekulturen skal ifølge gymnasiereformen præges af oplysning så man derigennem kan opnå forudsætninger for medansvar, medbestemmelse, rettigheder og pligter. Som Operation Dagsværk leverer vi input til fagene, så vi i overensstemmelse med gymnasiereformen kan medvirke til, at skolerne kan styrke eleverne i at forholde sig kritisk, selvstændigt og ansvarligt til især internationale og globale udfordringer, man møder i det moderne samfund.

Hvert år udvikler unge undervisningsmaterialer, der kan skabe faglig relevant oplysning til unge, tilpasset læreplaner og pensum. Det gøres således, at tematikkerne er fagligt relevante og anvendbare direkte i undervisningen. Se od.dk/undervisning.

Hvordan skal dagen organiseres på uddannelsesinsitutionen?

Som skole/uddannelsesinstitution, aftaler I selv lokalt med de aktive elever i Dagsværkgruppen, hvordan selve Dagsværkdagen afvikles.

På selve dagen arbejder og donerer eleverne deres løn til det givne projekt.

Skolerne opfordres til at indarbejde årets tematik i undervisningen op til Dagsværkdagen eller efterfølgende, hvortil Operation Dagsværk kan rådgive jf. vores undervisningsmaterialer, og desuden tilbyder at komme ud at holde oplæg og workshops på alle skoler (dog kun før Dagsværkdagen).

Nogle skoler benytter Dagsværkdagen til at afholde temadage og lignende for underviserne. Der er også erfaringer med at afvikle det som en skoledag, hvor skolerne kan integrere temaerne fra årets projekt på selve dagen. I kan rette henvendelse til Operation Dagsværk for at få gode råd til inddragelse af tematikkerne i undervisningen, og tilbyde jeres elever relevant undervisning, hvis de ikke ønsker at arbejde. Deltagelse i Dagsværkdagen er frivilligt.

År

Beløb (mio. kr.)

Projektland/område

2015 4,3 Somaliland
2014 4,2 Kenya
2013 4,4 Sierra Leone

2012

4,4

Irak

2011

6,2

Peru

2010

6,5

Burma

2009

6,0

Zimbabwe

2008

6,3

Niger

2007

6,1

Bolivia

2006

8,1

Sydafrika

2005

8,3

Kirgistan

2004

7,3

Mellemamerika

2003

7,5

Cambodja

2002

7,1

Nepal

2001

5,7

Chiapas, Mexico

2000

4,5

Makedonien (Roma)

1999

5,2

Sydsudan

1998

4,0

Palæstina

1997

5,0

Guatemala

1996

4,8

Ladakh, Indien

1995

7,1

Mozambique

1994

7,3

Ecuador

1992

8,3

Somalia

1991

6,0

Brasilien

1990

5,8

Eritrea

1998

5,1

Namibia

1986

5,3

Nicaragua

1985

5,5

Tanzania

 

 

År

Beløb (mio. kr.)

Projektland/område

2014
2013
2012

4,2
4,4
4,4

Kenya
Sierra Leone
Irak

2011

6,2

Peru

2010

6,5

Burma

2009

6,0

Zimbabwe

2008

6,3

Niger

2007

6,1

Bolivia

2006

8,1

Sydafrika

2005

8,3

Kirgistan

2004

7,3

Mellemamerika

2003

7,5

Cambodja

2002

7,1

Nepal

2001

5,7

Chiapas, Mexico

2000

4,5

Makedonien (Roma)

1999

5,2

Sydsudan

1998

4,0

Palæstina

1997

5,0

Guatemala

1996

4,8

Ladakh, Indien

1995

7,1

Mozambique

1994

7,3

Ecuador

1992

8,3

Somalia

1991

6,0

Brasilien

1990

5,8

Eritrea

1998

5,1

Namibia

1986

5,3

Nicaragua

1985

5,5

Tanzania