Du kan finde vores undervisningsmateriale til fagene samfundsfag og historie om ligestilling mellem kønnene i national og globalt perspektiv, historisk blik på sexualmoral samt verdensmålene. Du finder det via. linket her: https://undervisning.od.dk/undervisning/etiopien

Nogle spørgsmål? Skriv til os på od@od.dk

Lyt til årets podcast, som en del af undervisningsmaterialet: https://operationdagsvaerk.podbean.com/

 

Samfundsfag

c-a niveau med fokus på ligestilling national og globalt med eksempler fra Etiopien og Danmark samt indragelse af verdensmålene.

- Kernestof:

1. magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

- Faglige mål:

1. forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

2. anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

 

Historie

b-a niveau med fokus på køn, sexualmoral, 1700'tallet, FN og verdensmål

- Kernestof:

1. Politiske og sociale revolutioner 

2. Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv

 

- Faglige mål:

1. analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne

2. opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden