Efter Dagsværkdagen går projektet i gang

Når en kampagne afsluttes, og pengene fra Dagsværkdagen er samlet ind, starter projektet for alvor. Du kan følge direkte med i udviklingen i det Operation Dagsværk-projekt, som du selv har været med til at arbejde for.

Efter hver kampagne starter en opfølgningsgruppe, som holder øje med, om projektet forløber, som det skal. Opfølgningsgrupperne rådgiver Operation Dagsværks bestyrelse i forhold til de projekter, som er i gang, og de laver oplysningsarbejde målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser.

Du kan også være med til at holde vores partnerorganisationer i ørerne og fortælle danske elever, hvordan det egentlig går med de projekter, som de har været med til at arbejde for. I opfølgningsgrupperne følger man med i de løbende projektrapporter, evalueringer og lignende. Man er med til at påvirke udformningen af midtvejs- og slutevalueringer, og man kan også få mulighed for at besøge projektet.

Det kræver ingen specielle forudsætninger at være i en opfølgningsgruppe. Du skal bare have lyst til at engagere dig, følge med i projektets udvikling og videreformidle projektets resultater og generelle udvikling til eleverne på de danske ungdomsuddannelser. 

Opfølgningsgrupperne består typisk af elever, som har været engageret i kampagnen, af tidligere sekretariatsfrivillige og bestyrelsesmedlemmer. Alle grupper har tilknyttet en projektsekretær til rådgivning, hjælp og støtte. Det er også projektsekretæren, som står for den daglige kontakt til vores samarbejdspartner.

Kontakt opfølgningsgrupper

Aktive opfølgningsgrupper:

Hvis du er interesseret i at indgå i en opfølgningsgruppe, eller vil du bare høre lidt mere, er du altid velkommen til at kontakte projektsekretæren Aline på aline@od.dk.

Et Operation Dagsværk projekt udføres ikke af Operation Dagsværk selv, men af en dansk udviklingsorganisation, som eksempelvis IBIS eller Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med lokale partnere.

Pengene, som indsamles på den årlige Dagsværkdag, udbetales ikke på én gang til den danske udviklingsorganisation, men udbetales løbende i rater på baggrund af rapporter om projektets udvikling. På denne måde kan Operation Dagsværk hele tiden følge med i, om pengene går til det, som de blev indsamlet til.

Det er Operation Dagsværks opfølgningsgrupper og bestyrelse som læser de indkomne rapporter, og dem som på denne baggrund vurdere, om der er grundlag til at udbetale næste rate til projektet. Og nej, der er bestemt ikke tale om en bevidstløs automatisk godkendelse, tværtimod. Opfølgningsgrupperne besøger også gerne det igangværende projekt for at se udviklingen med egne øjne.

Opfølgninggruppernes opgave består, udover at følge med i det enkelte projekt, i at formidle projektets frem- og tilbageskridt til eleverne på de danske ungdomsuddannelser.

Det er meget forskelligt, hvordan dette gøres, men grundlæggende er det kun fantasien, som sætter grænser. Der har været afholdt klassiske informationskampagner med plakater og flyers, der er blevet lavet etiketter med projektinformation til at sætte på ølflaskerne i fredagsbaren  og der er blevet lavet udvekslingsprojekter, som i eksempelvis Burma Videobattle (se traileren nedenfor). 

Du kan læse om tidligere og igangværende projekter her.