Verdens byer vokser eksplosivt, mere end halvdelen af jordens befolkning bor nu i byerne og uligheden vokser. I Dhaka, Bangladesh, vokser millioner af unge op i ekstrem fattigdom med meget få muligheder for at påvirke beslutninger, der vedrører deres eget liv og udviklingen i deres by. De kunne ligeså godt være usynlige.

Dhaka er verdens hurtigst voksende by og er kåret som verdens værste by at bo i. Det skyldes blandt andet, at 60% af byens befolkning bor i slumområder, hvor ekstrem fattigdom, sygdomme, forurening og oversvømmelser er en del af hverdagen. Mere end ni millioner mennesker i Dhaka lever under disse forhold, alligevel er problematikkerne usynlige hos myndigheder og den mere velstående del af byens befolkning.

Slumområderne ligger i byen, men er ikke anerkendt. Middel- og overklassen sætter aldrig deres ben i slummen. De aner ikke, hvordan leveforholdene er for de fattigste. Selvom det er børn og voksne fra slummen, der kører byens rickshaws, arbejder på fabrikkerne og fjerner skraldet i de velhavende dele af byen.

Flere millioner af slummens beboere findes ikke i nogen offentlige systemer eller registre. Der er ikke kort over deres gader, de har ingen adresse og ikke papir på deres eksistens. Det gør det umuligt at få hjælp, når gaderne oversvømmes, hvis et hus brænder, eller man får brug for beskyttelse. Tør man overhovedet ringe til politiet? Og rykker de ud?

Ulighed i byerne handler i højeste grad også om dette; om adgangen til myndighederne og til de helt basale serviceydelser, som vi andre tager for givet.

Plan Danmarks Operation Dagsværk-projekt styrker slummens unge i at skabe et mere retfærdigt, sikkert og modstandsdygtigt sted at bo. Helt ude i slummen og på tværs af hele byen:

Vi etablerer aktivistskoler i tre af Dhakas værste slumområder. Her støttes de unge i at organisere og uddanne sig til stærke aktivister, som sammen skaber opmærksomhed og synlighed om den ulighed, der eksisterer i Dhaka. De færdiguddannede aktivister skaber konkret og bæredygtig forandring der hvor de bor. Eleverne i aktivistskolerne undervises under åben himmel i slummens gader. I stedet for bøger er læringen baseret på konkrete problemstillinger i slummen. 

I aktivistskolen er der tre hovedfag

1) Aktivt medborgerskab i slummen: De unge støttes i at organisere sig, lærer om deres rettigheder, og om hvordan de sikrer dem. Og uddannes i at arbejde sammen med lokale myndigheder

2) Dokumentation og Fortalerarbejde: Aktivisterne støttes i systematisk at indsamle, analysere og bruge data om deres leveforhold, forurening, etc. Det er viden, der aldrig før er indsamlet, og det er et stærkt våben i de unges fortalerarbejde.

3) Slumforbedring: Samtidig bruges denne viden til at formulere konkrete slumforbedringsprojekter, som gør slummen mere sikker og mere modstandsdygtig – blandt andet over for de massive oversvømmelser, der hvert år rammer byen.

Vi mobiliserer en urban ungdomsbevægelse og gør slummen synlig. Gennem indsamling af data kan de unge dokumentere deres leveforhold og præsentere dem for myndighederne. Som løftestang involveres lokale journalister og medier, så Dhakas borgere i de rige områder ikke længere kan lukke øjnene. Det er afgørende for at skabe politisk pres, så slummen ikke bare kan ignoreres.

Når projektet slutter, er tre slumområder blevet til bedre og mere modstandsdygtige steder at bo for tusindvis af børn og unge, og vi har sat gang i en stærk urban ungdomsbevægelse, der sætter slummen og dens beboere på bykortet. Det er resultater, vi kan være stolte af. Men aktivisternes arbejde er kun lige begyndt. Deres arbejde er først færdigt, når Dhakas indbyggere på tværs af sociale klasser engagerer sig i at skabe en bedre by for alle børn og unge i Bangladesh’ hovedstad.

Læs hele Plan Danmarks projektforslag: Plan Danmark - Aktivistskoler i slummen

Du kan også læse mere om projektet her på Plan Danmarks hjemmeside.

 

Billederne stammer fra Operation Dagsværks researchrejse til Dhaka i Bangladesh, som de frivillige foretager i forbindelse med udvikling af oplysningskampagnen og undervisningsmaterialer.

Her tages vandprøver med vores lokalepartnere BYEI og unge fra slummen

Kampagneplakater og sekretariatsfrivillige i slummen i Dhaka


Copyright Katarina Siig Søderberg

 


Copyright Katarina Siig Søderberg

 


Copyright Katarina Siig Søderberg

Her indsamles lyde og historier til produktion af vores podcast


Gadedreng fra Cittipolli

 


Tøjvask i Cittipolli

 


Gadesælger i Cittipolli

 


Glade børn i Cittipolli

 


Brandøvelse i Barisal

 


Vandanlæg i Barisal koordineret af Plan Bangladesh

 


Skrald og dyreliv i Mirpur

 


Åben kloak i Shyampur

 


Waterlogging i Cittipolli

 


Copyright Katarina Siig Søderberg

 

 


Apotek i Cittipolli

 


Arbejdskraft i Shyampur

Film om projektet i Dhaka

Hvert forår drager et hold unge frivillige til årets projektland for at indsamle materialer til den oplysningskampagne, Operation Dagsværk turnerer landet rundt med hvert efterår.
En del af holdet producerer film, der skal oplyse eleverne på Danmarks ungdomsuddannelser om baggrunden for årets projekt.

Se de film, vores sekretariatsfrivillige har produceret om de unge i Dhaka, som vi skal støtte på Dagsværkdagen 2017.