Dagsværkdagen onsdag d. 3 november 2021

Vær med til at gøre op med samfundets stigmatisering af unge sexarbejdere i Etiopien, og støt deres kamp for uddannelse i rettigheder og en vej ud af ensomhed!

Med det budskab skyder unge fra Operation Dagsværk årets kampagne i gang i samarbejde med Sex & Samfund.

 

I Etiopien er det ikke ulovligt at sælge sex, men alligevel oplever unge sexarbejdere stigmatisering og diskriminering af de myndigheder, som er ansatte til at passe på dem. Det tæller bla. vilkårlige anholdelser, overgreb og begrænset adgang til hospitalsvæsenet. Sexarbejde betragtes ofte som skamfuldt, og de unge sexarbejder lever ofte et liv i hemmelighed for familie, venner og samfundet. Et liv isoleret og uden for samfundets fællesskaber. I år støtter elever på danske ungdomsuddannelser de unge sexarbejderes kamp for uddannelse i deres rettigheder og seksuelle sundhed, samt styrket deres fællesskaber, for de ikke skal leve i ensomhed.

 

Årets projektet sætter fokus på at løse udfordringerne i Etiopien gennem tre hovedområder:

  1. Uddannelse af sexarbejdere i deres rettigheder og seksuelle sundhed samt støtte til at gå i dialog med lokale magthavere og myndigheder, så de kan få skabt opbakning til deres kamp for lige rettigheder.

  2. Give sexarbejdere adgang til safe spaces i deres lokalmiljø, hvor de kan få støtte og rådgivning bl.a. til lægehjælp samt styrker deres fællesskaber

  3. Uddanne ambassadører inden for politiet, sundhedsmyndigheder og andre relevante aktører, så de i samarbejde med sexarbejderne kan udbrede viden om sexarbejderes vilkår, og hvad der skal til for at forbedre dem.

 

Med kampagnen belyser vi hvordan unge sexarbejdere oplever et liv med stigmatisering, ensomhed og diskrimination i samfundet, men det skal ændres! Derfor støtter vi sexarbejdernes fortsat kamp for uddannelse i rettigheder og seksuelle sundhed og samtidig et opgør med de normer og den ekskludering de oplever i samfundet, for at de kan få en tryggere hverdag i styrket fællesskaber. 

Netop oplevelser med skam og ensomhed er ikke fremmede følelser for mange unge i dag. Om det handler om krop, sex, relationer mm., så oplever unge det både i Etiopien og i Danmark. Med årets kampagne sætter vi fokus på udfordringer med stigmatisering og diskrimination af sexarbejdere i Etiopien, og er med til at starte samtaler om ekskludering, normer, grænser og lige relationer også i vores egen hverdag.

 

Har du spørgsmål til dagsværkdagen kan du kontakt os på od@od.dk eller kampagneleder Juliane på 71790928.

 

Mere om projektet og Etiopien

FAKTA om Etiopien

Beliggenhed: Landet ligger på Afrikas Horn i den nordøstlige del af Afrika

Hovedstad: Addis Ababa

Indbyggere: 108,4 mio.

Religion: 66,6 % kristne, 31,3 % muslimer og 2,1 % ”andre”

Fattigdom: Ifølge tal fra FN lever 44 % af indbyggerne under fattigdomsgrænsen, 41 % er underernærede og 39 % lever i ekstrem fattigdom.

 

MYNDIGHEDER SOM KRÆNKERE

Knap 76 % af de etiopiske sexarbejdere har været udsat for seksuel vold. Desværre betragter mange sexarbejdere volden som en naturlig og uundgåelig del af deres arbejde, og de tror ikke på, at det gør en forskel at rapportere det. Det gør ikke problemet mindre, at sexarbejderne møder massiv diskrimination, når de henvender sig til de myndigheder, der burde passe på dem. Det sker desværre jævnligt, at sexarbejderne overfaldes og krænkes af politibetjente, som stopper dem uden grund, mens de arbejder på gaden. Der findes også talrige eksempler på, at politiet tager kundens parti - selv når kvinderne kan fremvise tydelige fysiske skader efter overfald. I sådanne tilfælde risikerer sexarbejderne i stedet at blive uretmæssigt anklaget for tyveri eller andre småting, hvorefter politiet anholder dem og ofte afpresser dem til sex, før de bliver løsladt. Politiet er således ikke en hjælp for de unge kvinder, men en stor del af de problemer livet som sexarbejder fører med sig. På sundhedsklinikker affejes deres lidelser som selvforskyldte, og sundhedspersonalet nægter derfor at foretage undersøgelser og behandle sexarbejderne.

 

MANGEL PÅ ID-KORT OG ANDRE BASALE RETTIGHEDER

Sexarbejderne har ofte ingen ID-kort og har derfor ikke adgang til at have en konto i en bank, spare op, eller modtage basale ydelser fra det offentlige. Fordi sexarbejderne holder deres arbejde hemmeligt for familie og venner, har de heller ikke mulighed for at bruge familien som økonomisk og socialt sikkerhedsnet. 

 

SAMMENHOLD 

Heldigvis har de unge sexarbejdere hinanden. De står sammen, og de beskytter hinanden. Ofte arbejder flere sexarbejdere samme sted, og de bakker op om hinanden, når ingen andre vil. Hvis de kan høre en kollega skrige i naboværelset, kommer de løbende og forsøger at hjælpe, og hvis en af deres kollegaer bliver syge, samler de penge sammen til medicin.

 

HVAD HANDLER KAMPEN OM?

De etiopiske sexarbejderes kamp handler om almindelige demokratiske rettigheder - retten til sikkerhed, privatliv, sundhed, og til at bestemme over sin egen krop – også i en branche, hvor man sælger sex! 

Sexindustrien forsvinder ikke lige foreløbigt, og sexarbejde vil blive ved med at være en reel indkomstmulighed for unge kvinder i et samfund, der ikke tilbyder mange muligheder. Projektets formål er derfor ikke at få de unge kvinder ud af sexindustrien, men at sikre, at de unge kvinder kan leve et så sikkert og trygt liv som sexarbejdere som muligt – med overskud til at kæmpe deres kampe. 

 

 

PROJEKTS TRE MÅLGRUPPER

 

1. SEXARBEJDERNE

64 unge, tidligere og nuværende sexarbejdere, bliver identificeret og uddannet som ung-til-ung undervisere i projektets underviserkorps. De er hver især tilknyttet en supervisor, som de kan sparre med. 

1540 unge, kvindelige sexarbejdere modtager skræddersyet undervisning og støtte og får værktøjer til at stå på egne ben og kæmpe for bedre vilkår. 

De i alt 1604 uddannede sexarbejdere deler deres viden med andre sexarbejdere. Hvis hver af dem rækker ud til tre personer, vil i alt 4812 unge sexarbejdere mellem 15 og 30 år blive oplyste om deres rettigheder og få gavn af projektet. 

 

2. POLITI, SUNDHEDSPERSONALE, HOTEL- OG BAREJERE 

130 ambassadører udvalgt blandt politimyndigheder, sundhedsmyndigheder, religiøse ledere, samt bar- og hotelejere vil blive klædt på til at kunne gå forrest i kampen for bedre vilkår for sexarbejdere. 

De 130 ambassadører vil række ud til 570 kollegaer på deres arbejdsplads eller i deres område, hvorfor projektet i alt vil engagere 700 lokale magthavere og myndighedspersoner, der i deres dagligdag har tæt kontakt til sexarbejdere.

 

3. PARTNERE OG ALLIEREDE 

Sexarbejderorganisationen NIKAT styrkes og bliver i stand til bedre at varetage sexarbejdernes interesser. 

4 netværk bestående af uddannede sexarbejdere skaber sammen med NIKAT en alliance for fortalerarbejde. Alliancen samarbejder med de lokale ambassadører og inddrager andre civilsamfundsaktører, som sammen kan sætte sexarbejdernes rettigheder effektivt på dagsordenen.