Operation Dagsværk og Grønland på bølgelængde

Operation Dagsværk, Ungdommens Røde Kors og Kalaallit Røde Korsiat skriver i år et nyt kapitel i den dansk-grønlandske historie sammen med de unge i Grønland. Ungdommens Røde Kors og Kalaallit Røde Korsiat har sammen formet et projekt, som vil styrke trivsel og velvære hos de grønlandske unge. Organisationerne har udviklet et uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab og de kalder denne metode Sprint.

På Dagsværkdagen vil elever fra de danske og grønlandske ungdomsuddannelser og grundskoler arbejde for at styrke de unge grønlænderes tro på sig selv og kickstarte deres indre handlekraft.

70% af grønlandske unge består ikke et eller flere fag i folkeskolen og 75% ville ønske, at de havde mere respekt for sig selv. Der findes få initiativer, der støtter de grønlandske unge i at udfolde deres potentiale. Samtidig bliver problemer med ensomhed, uddannelsesfrafald og selvmord ikke håndteret tilstrækkeligt, og derfor kommer grønlandske unge ofte til at stå alene med deres problemer. På trods af dette, har de unge et  brændende ønske om at ændre situationen, skabe nye sociale fællesskaber og udnytte deres kæmpe potentiale.

 

Gennem en uddannelse der motiverer og inspirerer unge til at handle på deres egne ideer, kan vi i fællesskab sætte skub i en positiv bevægelse, der på sigt vil ændre fremtiden for grønlandske unge. Projektet er særlig vigtigt, fordi der er et stort potentiale i ungedrevet sociale initiativer. De unge vil gennem metoden Sprint skabe stærke, positive fællesskaber for unge i Grønland og dermed give plads til en generation med fremtidsvisioner og handlekraft.

Ungdomssolidaritet på tværs af Nordatlanten

I Danmark ved vi alt for lidt om Grønland, og det vil vi ændre på med årets oplysningskampagne! Kampagnen er baseret på input fra mere end 500 grønlandske unge og vil sætte fokus på udfordringer og kvaliteter i det moderne ungdomsliv i Grønland. Målet er at gøre op med de fordomme, som grønlandske unge alt for ofte møder.

Det er helt unik at Operation Dagsværk ser mod nord. En fordel ved årets kampagne er, at de unge Grønland har mulighed for at tage del i kampagnen og arbejde på Dagsværkdagen. Vi glæder os til at se hvordan ungdomssolidaritet kan sprede ringe i vandet.

Pengene fra årets Dagsværkdag går til:

  • En masteruddannelse af 100 sociale entreprenører og ung-til-ung trænere
  • Ung-til-ung træning i socialt entreprenørskab og forandring i lokalsamfundet for 1000 unge i folkeskolens afgangsklasser og andre uddannelsesinstitutioner
  • At unge grønlandske aktivister kan udvikle og gennemføre kampagner, der sætter spot på ungdommens potentiale, på tværs af byer og platforme
  • At udklække unge aktører, debattører og fortællere der kan være ungdommens stemme både lokalt og nationalt.


Læs mere om årets projekt her

Læs meget mere om det kommende projekt her eller se filmen om metoden Sprint.