Hvert år udarbejder Operation Dagsværk undervisningsmaterialer, der omhandler aktuelle problematikker i årets projektland. Det gør vi, da vi mener at nuanceret og debatskabende oplysning er en forudsætning for at tage stilling til verden. Gennem saglig oplysning om unges forhold i andre lande skaber vi et grundlag for, at danske elever kan tage stilling til den verden, de er en del af. 

Hos Operation Dagsværk har vi i starten af 2016 været i Guatemala og samle spritny empiri. Vi har skræddersyet fire forskellige AT-forløb med unikke vinkler på temaerne FOLKEDRAB, TRAUMER OG NERVER, IDENTITET OG KULTUR, samt FATTIGDOM OG ULIGHED. 

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af de fire temaer.

FOLKEDRAB
Guatemala har været hærget af en borgerkrig på 36 år. Utallige mord og systematisk udryddelse af det oprindelige folk er bare få af de ting, der beskriver borgerkrigen. Med temaet FOLKEDRAB får eleverne en grundig introduktion til tidligere folkedrab, samt mulighed for at undersøge, hvorvidt der er begået folkedrab i Guatemala. Alt sammen med en unik samling af materialer - udarbejdet specielt til temaet FOLKEDRAB.

TRAUMER OG NERVER
Migration er et kæmpe problem i Guatemala. Flugten til USA er ekstremt farlig og kan medføre voldsomme traumer. Med hjælp fra podcasts giver temaet TRAUMER blandt andet mulighed for at diskutere, hvorvidt case-personerne har lidt nogen form for traumatiserende belastning og giver samtidig eleverne et indblik i det at være ung i Guatemala.

KULTUR OG IDENTITET
Temaet giver eleverne et indblik i, hvordan identiteten bliver skabt gennem socialisering, og samfundets rammer for dette i Danmark og Guatemala. Eleverne vil også få indblik i den gamle maya tro og kultur, gennem mayaernes oprindelige tekster og ritualer. Eleverne vil med denne viden være i stand til at forholde sig kritisk og analyserende til den diskrimination og stigmatisering, som oprindelige folk oplever i dag.

FATTIGDOM OG ULIGHED
Guatemala er et af verdens absolut mest ulige lande. Uligheden rammer især den oprindelige befolkning og fører til en stor emigration fra landet. Ved hjælp af blandt andet ulighedsmål og databehandling stiller temaet fattigdom og ulighed spørgsmålet: Hvilke faktorer påvirker uligheden i et land?

Undervisningsmaterialet og Operation Dagsværks oplysningskampagne er udviklet med støtte fra Danida's Oplysningsbevilling.

Eleverne i Operation Dagsværk valgte på organisationens Stormøde i november 2015 at støtte IBIS' Guatemala-projekt.

I begyndelsen af 2016 var et stort hold frivillige fra Operation Dagsværks sekretariat i Guatemala på den første af to research-rejser, hvor de samlede materiale ind til kampagnen for projektet.

De frivillige er kommet hjem med film, billeder, interviews og en masse viden og oplevelser, der skal bruges til at udforme kampagnen, som i efteråret kommer ud på Danmarks ungdomsuddannelser op mod Dagsværkdagen.

Læs mere om projektet under videoen.

Resumé af projektet i Guatemala
En stigende strøm af unge mayaer fra Guatemala forsøger hvert år at nå til USA som illegale indvandrere. Det er unge uden uddannelse og job, som lever i fattigdom og med vold, utryghed og daglig diskrimination i deres eget land alene på grund af deres indianske oprindelse. Derfor søger de lykken i USA. Drømmen ender dog ofte som et decideret mareridt, når de unge begiver sig ud på en farlig rejse i menneskehandlernes vold.

IBIS’ Operation Dagsværk-projekt ”Med Livet på Spil” vil gennem oplysning og kampagner skabe ny debat om årsagerne til og problemerne ved de unges massive flugt fra landet. De unge er vigtige aktører i at skabe forandringer i et stivnet samfund, og i dag ligger muligheden åben: For første gang længe ser en spirende demokratiseringsbevægelse, sat i gang af unge på sociale medier, dagens lys i det opdelte samfund.

Operation Dagsværk-projektet vil give de unge et reelt alternativ til den livsfarlige rejse og det hårde liv som illegal indvandrer i USA. Sammen med en række lokale organisationer og samarbejdspartnere vil projektet skabe uddannelse, jobs og politisk handlekraft for de unge mayaer i Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land.

Det skal ske gennem målrettet faglig uddannelse af de unge mayaer, hjælp til, at de kan komme i gang med deres egen lille virksomhed, personlig rådgivning af dem, som har oplevet vold og diskrimination, lokale og nationale kampagner, dialog med kommunerne og erhvervsdrivende, organisering af de unge samt ved at søge indflydelse på den politik, regeringen og det internationale samfund fører i og over for Guatemala.

Den danske regering vil nu helt fjerne udviklingsbistanden til Latinamerika. Det vil skade arbejdet med oprindelige folks rettigheder, som IBIS har kæmpet for de sidste 25 år. Med dette Operation Dagsværk-projekt kan vi fortsat arbejde for mayaernes rettigheder i Guatemala. 

Problemet
• Ringe uddannelsesmuligheder og stor ungdomsarbejdsløshed holder unge mayaer i et stramt fattigdomsgreb

• Ulighed, fattigdom, diskrimination og racisme får hver eneste dag omkring 150 unge under 25 år til at forlade Guatemala

• Rygter og fejlinformationer om USA’s migrationspolitik er med til at lokke de unge ud på en farlig rejse, som menneskesmuglere tjener kassen på

• Af de omkring 120.000, som rejser mod USA, bliver omkring halvdelen arresteret og sendt hjem

Løsningen
• At få arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regeringen til at forbedre deres politik over for de unge

• Uddannelsestilbud og støtte til at komme i arbejde eller starte egen virksomhed, så de unge kan realisere deres drømme i Guatemala

• Gennem engagerende kampagner at få troværdig og reel viden om den farlige rejse, menneskehandlernes motiver og risikoen for hjemsendelse ud til de unge og deres familier 

Læs hele projektbeskrivelsen via linket herunder (åbner pdf):

IBIS: Med livet på spil (Guatemala)

Tekst: Mads Volquartz og IBIS

Foto: Jeppe Carlsen

Her kan du komme tilbage til projektsiden for Guatemala