Alle virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner kan hyre en dagsværker til arbejde på Dagsværkdagen

Dagsværkdagen i 2020 er den 11. november

En dagsværker er en elev fra en ungdomsuddannelse, der en dag om året vælger at arbejde til fordel for et projekt i udviklingslandene.

Arbejdet kan være alt imellem himmel og jord. Det kan være rengøring, bilvask, eller hvad med et ungt kreativt indspark til en virksomhed? Det kan være nye sjove ideer til din arbejdsplads, friske ideer til de sociale medier. Det kan være havearbejde, arkivering og meget mere.

Lønnen er minimum 350 kr. for 5 timers arbejde. En arbejdsgiver må naturligvis gerne betale mere. Eleven donerer altid hele betalingen til årets projekt. Ønsker du, at eleven arbejder længere tid end de 5 timer, skal du lave en aftale med den enkelte elev. I sådanne tilfælde skal eleven som minimum aflønnes med 70 kr. i timen udover de 5 timer for 350 kr. Eleven må dog maksimalt arbejde 7 timer. Operation Dagsværk har fastsat en mindsteløn og en maksimalt timeantal, som man må arbejde på dagen, for at undgå at elever bliver udnyttet som billig arbejdskraft.

Arbejdsgivere kan hyre så mange elever, som de ønsker, men I er selv ansvarlige for at annoncere efter elever via vores jobbank eller ved at kontakte dagsværkgruppen på den lokale ungdomsuddannelsesinstitution.

Når en arbejdsgiver hyrer en elev, er der tale om en privat aftale imellem eleven og arbejdsgiveren. Operation Dagsværk kan ikke garantere fremmøde, arbejdsindsats eller lignende. Når det er sagt, så er vores erfaring, at det som regel er en rigtig sjov dag for både elev og arbejdsgiver.

Hvis du som elev, samler ind på gader og stræder med en indsamlingsbøtte, er der ikke noget minimumsbeløb, som du skal have med tilbage. Husk dog, at du som elev ikke må gå dør til dør og samle ind. Indsamlingsbøtter anvendes ved fx kagesalg, musik på gågaden, eller lign. De kontanter du indsamler, skal du stadigvæk overføre elektronisk (fx MobilePay: 54345 - husk ID-nummer som besked).

Hvad må eleverne arbejde med?

Som udgangspunkt må eleven udføre arbejde som med rimelighed kan forventes udført af ufaglærte unge. Arbejdet må ikke medføre risiko for elevens helbred eller sundhed.

Se mere om unge og arbejdsmiljø hos Videncenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdsskade og forsikring

Privatperson

Hvis du hyrer en elev som privatperson, er eleven omfattet af Lov om Arbejdsskade og vil ved tilskadekomst under arbejdet kunne søge erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du skal ikke tegne nogen forsikring. Hvis eleven laver skade på andre eller på andres ting, kan din egen indboforsikring hjælpe, da denne indeholder en ansvarsdækning, der også vil omfatte eleven. Det kræver naturligvis, at du har tegnet en indboforsikring.

Virksomhed og offentlig institution

Hvis en virksomhed hyrer en elev, er eleven omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring ved elevens tilskadekomst. Hvis eleven laver skade på andres person eller ejendom, er det virksomhedens erhvervsansvarsforsikring, der træder til. Dækningen er naturligvis forudsat, at din virksomhed har tegnet de nævnte forsikringer.

For både privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner gælder, at særlige forhold, der for eksempel kan ødelægge tøj eller lignende, bør aftales særskilt med eleven.

Moms og SKAT

Betaling af arbejde, som eleven udfører på Dagsværkdagen, er fritaget for moms (efter momslovens §13, stk. 1, nr. 17).

Betalingen af elevernes udførte arbejde, betragtes som betalt direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. Den enkelte elev, som arbejder på Dagsværkdagen modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor Skatterådet vurderer, at der ikke er noget at beskatte.

Det betyder, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag (betaling) til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk. Repræsenterer du en virksomhed eller en offentlig institution, kan du fratrække beløbet som omkostning i driftsregnsskabet.

Du kan ikke få skattefradrag for din betaling af eleven som privatperson.

Indsamling

Den landsdækkende indsamling omkring Dagsværkdagen er anmeldt til og anerkendt af Indsamlingsnævnet for 2020.
 

 

Arbejdskort

Når en elev tilmelder sig til at arbejde på Dagsværkdagen, får eleven udleveret et arbejdskort. Det får man hos sin Dagsværkgruppe på skolen, og det kommer også direkte på mail til den enkelte elev. Alle elever skal have medbringe deres arbejdskort på Dagsværkdagen.

Arbejdskortet fungerer både som elevens og arbejdsgivers kvittering for arbejdet. Eleverne skal underskrive sin del af arbejdskortet ved endt arbejdsdag, og ligeledes få arbejdsgiverens underskrift for det beløb, eleven modtager.

Eleven skal aflevere arbejdskortet med arbejdsgiverens underskrift til Dagsværkgruppen på skolen. Så registrerer de betalingen i det samlede indsamlingssystem. Hvis arbejdsgiveren har givet eleven kontanter, skal eleven overføre elektronisk til Operation Dagsværk. Dagsværkgrupperne vil fra 2017 ikke tage imod kontanter. Se måder man kan betale på, herunder.

ID-nummeret

På arbejdskortet fremgår elevens personlige og unikke ID-nummer. Vi bruger ID-nummeret til at sammenkæde betalingen fra arbejdsgiveren med eleven. Det er derfor supervigtigt, at arbejdsgiveren anfører elevens ID-nummer ved enhver elektronisk betaling direkte til Operation Dagsværk.

Hvordan betaler jeg?

MobilePay

Du kan betale med MobilePay til 54345.
Husk at du skal skrive elevens ID-nummer som besked. Betaler du for flere elever på en gang, så skal du skrive alle elevernes id-numre i beskedfeltet, med et mellemrum mellem hvert ID-nummer.

Bankoverførsel

Du kan betale via en bankoverførsel. Elevens ID-nummer SKAL anføres i adviseringsteksten.
Har du som arbejdsgiver hyret flere elever, kan I udfylde den udvidede adviseringstekst. Det er supervigtigt, at du angiver ALLE elevernes ID-numre.

Betalingen indsættes på Operation Dagsværks indsamlingskonto:

Merkur Andelskasse
Reg. nr: 8401
Konto nr: 1056664

Betalingskort

Du kan betale med betailngskort via linket her od.dk/betal - husk elevens ID-nummer.

Elektronisk faktura (EAN-nummer)

Arbejdsgivere, der er en offentlig institution, eller er virksomheden tilmeldt elektronisk faktura, kan de betale med dit EAN-nummer - husk elevens ID-nummer. Betal via linket her od.dk/betal

INGEN kontanter

Siden 2017 har vi ikke længere modtaget kontanter. Derfor kan du som arbejdsgiver med fordel betale direkte til Operation Dagsværk på en af de elektroniske metoder. Hvis du har givet eleven kontanter, vil eleven af sin Dagsværkgruppe på skolen, blive bedt om at overføre via MobilePay eller en af de andre elektroniske betalingsformer.

 

Vil du hyre en elev, eller finde en arbejdsgiver?

Er du arbejdsgiver eller elev, så er jobbanken dér hvor det sker. Her kan arbejdsgivere slå jobs op, og du kan som elev gå ind og søge på jobs i nærheden af hvor du bor og tage kontakt til arbejdsgiveren.

Er du arbejdsgiver?

Ønsker du at hyre en dagsværker til at arbejde for dig på Dagsværkdagen, så klik herunder. Du kan både lave jobopslag som privatperson, som firma og som offentlig institution. Ved brug af vores Jobbank, accepterer du betingelserne i vores  brugeraftale.

Opret et job

Er du elev?

Leder du efter et job til Dagsværkdagen. Klik herunder for at finde en arbejdsgiver i nærheden af dig. Bemærk, at når du har fundet en arbejdsgiver, skal du selv kontakte arbejdgiveren for at få det bekræftet og aftale nærmere.

Find et job

Har din skole ikke en aktiv Dagsværkgruppe, og vil du gerne være med, skal du blot kontakte Operation Dagsværks sekretariatet på od@od.dk eller 33114540. Så kan vi snildt få sat det op, så elever på din skole kan være med.

Operation Dagsværk vil sætte en stopper for seksuel vold og chikane på skolerne i Peru

I 2020 sætter Operation Dagsværk fokus på seksuel chikane og vold i skolerne i Peru i samarbejde med Amnesty International. Projektet skal støtte og styrke de peruvianske elever, så de kan tage sagen i egen hånd og gøre deres skoler til trygge rum, hvor alle kan gennemføre deres studier og bryde ud af fattigdom.

I Peru er seksuel chikane og vold hverdag på skolerne. Særligt unge piger og LGBTI+ personer bliver presset til at give seksuelle ydelser til deres lærere i bytte for bedre karakterer. De må gå uden om bestemte områder på skolen, som er ’hot-spots’ for overgreb. Nogle dropper ud pga. graviditeter som følge af overgreb på skolen. Det skaber en utryg stemning og frustration, fordi der ikke er nogen hjælp at hente fra de voksne på skolerne, der ikke tager de unges oplevelser alvorligt. Og der er ingen klare procedurer for anmeldelser. 

Derfor arbejder over 15.000 elever den 11. november 2020 og samler ind til at de unge i Peru kan få styrke og værktøjerne til at stå frem og sige fra over for seksuel vold og chikane. Gennem projektet bliver de i stand til at støtte og hjælpe ofrene og vil desuden inddrage lærere, skoleledere og forældre i at blive en del af løsningen. De unge vil sætte fokus på problemet på nationalt plan, så det ikke længere er tabu at sige fra – og skolerne kan blive de trygge rum, som skoler bør være.

Følg med her på siden, hvor der frem til dagsværkdagen løbende afsløres nyheder og offentliggøres materialer til den landsdækkende kampagne. 

 

 

 

 

Er du elev, og vil arbejde på Dagsværkdagen?

Giv én dag af din uddannelse, for at andre unge i verden kan få en! Ved at engagere sig i Operation Dagsværk har elever i Danmark været med til at give unge i andre dele af verden en stemme og medbestemmelse gennem oplysning og uddannelse.

I år kan du bidrage til at udfordre fordomme om unge med handicap og støtte arbejdet med at skabe inklusion af unge med handicap i Uganda.

Hvordan finder jeg et job?

  • Du kan ringe til den virksomhed, hvor du gerne vil have som dit næste studiejob.
  • En masse arbejdsgivere lægger også jobs på jobbanken, hvor du både kan gå på jagt efter et job, eller få inspiration.
  • Du kan spørge om dine venner kender nogen, der har nogle opgaver, som de ellers aldrig får løst - dem kan du tage dig af.
  • Hvis det ikke giver pote, så prik til din nabo og hør, om hun ikke trænger til at få klippet hæk eller vasket gulv.

Indsamlingsbøtter

  • En anden mulighed er at modtage en af vores indsamlingsbøsser. Indsamlingsbøtter anvendes ved fx kagesalg, eller hvis du optræder med en guitar eller andet på gaden. Her er der ikke et minimumsbeløb, du skal have med tilbage. Husk dog, at du som elev ikke må gå dør til dør og samle ind. De kontanter du indsamler, skal du overføre elektronisk (fx MobilePay: 54345 - husk ID-nummer som besked).

Hvad så, når jeg har skaffet mig et job?

  1. Når du er tilmeldt Dagsværkdagen, vil du få en mail med dit arbejdskort, som er en tredelt kvittering - en til arbejdsgiveren, en til Dagsværkgruppen på din skole, og en til dig selv.
  2. Dit arbejdskort tager du med ud til din arbejdsgiver, der er samtidig en guide til, hvordan din dagsværkløn betales.
  3. Efter Dagsværkdagen, tager du arbejdskortet med tilbage til din Dagsværkgruppe, så de kan registrere din dagsværkløn, som tæller med i din skoles samlede indsamling.