Operation Dagsværk som medlemsorganisation

Operation Dagsværk er en medlemsorganisation, hvis medlemmer består af danske ungdomsuddannelsesinstitutioner såvel som en række efterskoler.

På trods af, at det er skolerne, som er formelle medlemmer, så er de udelukkende repræsenteret i Operation Dagsværk ved skolens elever. De elever, som repræsenterer den enkelte skole, er de elever, som er aktive i skolens Dagsværkgruppe eller -udvalg.

Dagsværk-grupperne består af elever, som frivilligt vælger at være aktive i Operation Dagsværk. Det er meget forskelligt, hvordan Dagsværk-grupperne har valgt at organisere sig, men gældende for alle er, at de er uafhængige og selvbestemmende.

Skolerne udgør de formelle medlemmer af Operation Dagsværk, men alle medlemsrettigheder, såsom opstilling til bestyrelse, afstemning på generalforsamling mm. er overdraget til de aktive elever. De mange Dagsværkgrupper fra hele landet danner til sammen et vidtforgrenet rodnet, som i fælleskab udgør græsrodsorganisationen Operation Dagsværk.

Hvad koster et medlemskab, hvad får man ud af det, og hvordan tilmelder man sig?

Er Operation Dagsværk er noget for jer? Så kan skolen blive medlem af Operation Dagsværk for 500 kr. om året. Som medlemmer er I med til at støtte op om jeres aktive elevers arbejde, og I får som skole også adgang til en række kontante fordele:

  • I får 2 elever gratis med på hvert af vores tre årlige landsmøder (inkl. transport).
  • I får kontante rabatter på vores Workshop og Fællestimer
  • I får adgang til hjælp og støtte til eleverne i jeres Dagsværk-gruppe

Tilmelding kan ske hos Operation Dagsværks bogholderi.

 

Herunder ses et diagram af, hvordan organisationen er bygget op, og hvem de forskellige grupper består af:

 

Dagsværkgrupper: alle jer, vores medlemmer! Se fanen “Medlemmer” og “Dagsværkgrupper”

 

Stormødet: Er den øverste myndighed og det møde, hvor vi vælger projektland, afholder valg til bestyrelsen og laver vedtægtsændringer. Mødet ligger typisk i november eller start december, og er åbent for alle elever på medlemsskolerne. Hver deltagende medlemsskole har to stemmer, men kan deltage med lige så mange observatører, de ønsker, ud over dette.

 

Bestyrelsen: Består af elever fra medlemsskolerne, der er valgt ind for en et-årig periode på Stormødet, hvor. Se fanen “Bestyrelsen”.

 

Sekretariatet: Består af frivillige unge, der sidder et halv år ad gangen og ofte flere halve. Derudover er der ansatte, bl.a. en sekretariatsleder og en kampagneleder. Se fanen “Sekretariatet”.

 

Opfølgningsgrupper: Består af elever fra medlemsskolerne og aktivister, der er tidligere elever. Hvert projekt har en opfølgningsgruppe tilknyttet så længe projektet kører (typisk 4 år), og denne grupper læser rapporter fra projektet og indstiller til bestyrelsen om godkendelse af rapporter samt udbetalinger af pengene, eleverne har arbejdet ind, efterhånden som projektet går fremad.

 

Dagsværks Internationale Gruppe og Dagsværks Politiske Arbejdsgruppe: begge grupper består af elever fra medlemsskoler og aktivister, der er tidligere elever. Grupperne er nedsat på et Stormøde. Grupperne arbejder med henholdsvis internationalt arbejde, hvor Operation Dagsværk samarbejder med lignende organisationer i andre europæiske lande og udbreder ideen om en “action day” til nye lande. Den politiske arbejdsgruppe udarbejder en række positionspapirer omkring forskellige politikker, vi gerne vil mene noget om. Disse papirer kan også bruges, hvis I skal afholde en debat ude på jeres skole.

 

Vokseværk: Består af elever fra medlemsskolerne og aktivister, der er tidligere elever. Gruppen tager på turné rundt i landet på medlemsskoler, der har brug for en hånd til at få deres dagsværkgruppe op i gear, eller til skoler, der gerne vil have en Dagsværkgruppe. Gruppen får Operation Dagsværk til at vokse.

 

Aktivister: Tidligere elever, der bliver ved med at være aktive i Operation Dagsværk efter deres skoletid. De hjælper til på weekenden og sidder med i de forskellige frivilliggrupper.

 

 

 

Dagsværkgrupperne - Operation Dagværks fundament

Operation Dagsværk er en udpræget græsrodsorganisation, som består af grupper af aktive elever på de danske ungdomsuddannelser. Grupperne kalder vi “Dagsværk-grupper”, og de består af engagerede elever, der gerne vil gøre en ekstra indsats til fordel for de unge, som udgør målgruppen for Operation Dagsværks uddannelsesprojekter.

Det er meget forskelligt, hvordan disse grupper er organiseret. Nogle grupper er en del af elevrådet på skolen, nogle grupper er et udvalg på linje med eksempelvis elevråd eller festudvalg, og andre er helt uafhængige af skolens øvrige udvalgsstruktur. Fælles for alle grupper er dog, at de er selvbestemmende.

Dagsværk-grupperne udgør fundamentet i Operation Dagsværk. Det er dem, som står for at gennemføre vores årlige oplysningskampagne og Dagsværkdag ude på den enkelte skole. De arrangerer events, aktiviteter og forskellige indslag i forbindelse med kampagnearbejdet, såvel som står for at organisere de elever, som melder sig til at arbejde på den årlige Dagsværkdag.

Dagsværk-grupperene får løbende tilbud om at deltage i workshops, weekender og events i hele landet. Her mødes flere hundrede aktive dagsværkere, der alle brænder for udviklings- og kampagnearbejde og er med til at bestemme foreningens retning og føre Operation Dagsværk videre.

Meld dig til Operation Dagsværk, hvis du har lyst til at være en del af en levende organisation drevet af unge for unge, at få frihed til at udføre konkrete opgaver og samtidig gøre en stor forskel for mindre privilegerede unge andre steder i verden.
Find ud af, hvordan du engagerer dig i en Dagsværk-gruppe, her.

 

Bestyrelse bestående af elever

Operation Dagsværks bestyrelse består udelukkende af elever indskrevet på en af de danske ungdomsuddannelser. Operation Dagsværks bestyrelse er organisationens øverste myndighed. Bestyrelsens er valgt af Operation Dagsværks generalforsamling (Stormødet) til at lede organisationen gennem året og til at føre de beslutninger, som Stormødet har truffet, ud i livet.

Til dagligt står bestyrelsen for at holde øje med de projekter, som der tidligere er blevet samlet ind til, og som nu er i gang. Det er bestyrelsen, som i samarbejde med vores opfølgningsgrupper sikrer, at vores projekter forløber, som de skal, og på baggrund heraf udbetaler de indsamlede midler i rater til vores projektpartnere.

Bestyrelsen står for principielle beslutninger vedrørende den daglige drift af foreningen, og står for formulere foreningens fremtidige målsætninger. Bestyrelsen har ansat en sekretariatsleder til at hjælpe sig med den daglige drift af sekretariatet såvel som foreningen.

Kunne du tænke dig at være med til at lægge linjerne og bestemme retningen for Operation Dagsværk, at mødes med andre engagerede unge om et fælles projekt og at få erfaring med foreningsarbejde? Læs mere om bestyrelsen og find ud af, hvordan man stiller op til bestyrelsesvalg, her.

Organisationens knudepunkt

Operation Dagsværks sekretariat er knudepunkt for organisationens daglige arbejde. Sekretariatet har to overordnede hovedopgaver:

For det første designer og udvikler sekretariatet årets oplysningskampagne, samt står for udførelsen af en række delelementer af kampagnen ude på skolerne (Fællestimer og Workshop). Sekretariatet fungerer ligeledes som støtte for Dagsværk-grupperne i forbindelse med kampagnearbejdet samt med den årlige Dagsværkdag.

For det andet står sekretariatet for Operation Dagsværks administrative forhold, hvilket vil sige alt lige fra økonomi, kommunikation og IT til kontakt til partnerorganisationer samt myndigheder og meget meget mere.

En blanding af frivillige og lønnede medarbejdere

Sekretariat er sammensat af en blanding af frivillige og lønnede medarbejdere. De sekretariatsfrivillige er typisk unge, der netop har afsluttet en ungdomsuddannelse. Frem for for eksempel at tage på højskole vælger de arbejde fuldtidsfrivilligt med at bygge en landsdækkende oplysningskampagne op fra bunden og siden afvikle den på Danmarks ungdomsuddannelser. Læs mere om at arbejde som sekretariatsfrivillig her.

Operation Dagsværks lønnede medarbejdere består to fuldtidsansatte samt fem studentermedhjælpere. Det er de lønnede medarbejderes fornemste opgave at fungere som organisationens praktiske grise, sparringspartnere, fødselshjælpere, rådgivere og meget mere. 

Kontakt sekretariatet her.