De formelle rammer

Operation Dagsværks formelle rammer er beskrevet i en række dokumenter, der hvert år tages op til revision på vores Stormøde (generalforsamling). Under de følgende faneblade kan du finde vores vedtægter, politiske papir og arbejdspapir. Dokumenterne fortæller, hvad Operation Dagsværk er for en organisation, hvilke holdninger og værdier, vi har, og hvordan, vi får tingene gjort.

Ønsker du en mere overordnet introduktion til Operation Dagsværk, kan du se her.

Vedtægter

Operation Dagsværks juridiske rammer er udmøntet i vores vedtægter. De beskriver vores formål, hvordan vores demokratiske struktur fungerer, og hvordan der tages beslutninger, stemmes og vælges bestyrelse m.m.

VEDTÆGTER

(Vedtaget på stormødet 2018)

Politisk papir

Operation Dagsværks politiske papir udspecificerer organisationens holdninger og værdier samt den overordnede retning for vores arbejde.

Det politiske papir indeholder også de overordnede retningslinjer, som er gældende for de projekter, som er til valg på årets Stormøde.

POLITISK PAPIR

(Senest reviderer på Stormødet 2018)

2020-målene

2020-målene er et dokument med målsætninger for Operation Dagsværk, som skal søges opnået i år 2020. Stormødet 2015 behandlede første gang dette dokument og målene udstikker derfor en 5-årig overordnet ramme, som der løbende følges op på.

2020-MÅL

Arbejdspapiret

Arbejdspapiret er det stormødegodkendte dokument, som sætter rammerne for Operation Dagsværk det kommende år. Her er nøje beskrevet, hvilke opgaver bestyrelsen skal påtage sig, og hvordan foreningens øvrige organer skal fungere og samarbejde.

ARBEJDSPAPIR

(Vedtaget på stormødet 2018)

Mødereferater er overgået til kun at blive udsendt efter hvert Landsråds- og Bestyrelsesmøde. Såfremt eksterne ønsker at se referater, kan de rekvireres via od@od.dk.

Bestyrelsesreferater

2016

2015

2014

2013

Læs mere om bestyrelsen her


Landsrådets mødereferater

2016

2015

2014

2013

Læs om landsrådet her