Årets oplæg kan bookes - og nu afholdes også online

Unge i Peru skal ikke frygte for seksuelle overgreb, når de går i skole. Med det budskab drager de frivillige fra Operation Dagsværk på turné i efteråret 2020. Oplægget på turnéen kan i år også livestreames til eleverne.
29. maj 2020

Unge i Peru skal ikke frygte for seksuelle overgreb, når de går i skole. Med det budskab drager de frivillige fra Operation Dagsværk på turné i efteråret 2020.

DU kan være med til at sikre en tryg skolegang for unge i Peru uden seksuel vold ved at bestille et Fællestimeoplæg til din skole.

Til Fællestimen vil de frivillige fra Operation Dagsværk fortælle om de oplevelser, de har haft i mødet med de unge i Peru og dele de unges personlige historier om, hvordan det er at være ung i Peru. Det kan nemlig have store personlige, sociale, faglige og helbredsmæssige konsekvenser for de unge at leve med utrygheden og overgrebene, der finder sted på skolerne.

Men det er ikke kun i Peru, at unge oplever, at deres grænser bliver overskredet. Det er et globalt problem, som vi også ser herhjemme, hvilket kommer til udtryk i samtykkedebatten, debatten om puttemiddage, samt domsfældelser i spørgsmplet om digitale krænkelser. Med årets Fællestime og oplysningskampagne ønsker vi derfor også at være med til at starte en debat om grænser, køn, normer og respekt på skolerne herhjemme. 

Oplysningskampagnen bygger på vores ung til ung tilgang, hvor unge frivillige, som lige har færdiggjort en ungdomsuddannelse, indsamler, producerer og videreformidler kampagnen gennem blandt andet oplæg og film. Fællestimeoplægget er med til at motivere eleverne til at arbejde på Dagsværkdagen, som er et afgørende skridt 

Hvad indeholder en Fællestime?

To frivillige fra vores sekretariat tager ud til jeres skole og holder et oplæg om årets projekt. Jeres elever vil blive præsenteret for et levende og interaktivt oplæg, hvor de peruvianske unges stemmer er præsenteret i stærke film, vilde facts og personlige rørende fortællinger om frygten for seksuelle overgreb i skolen. Oplægget handler ligeledes om det projekt som eleverne arbejder for på Dagsværkdagen d. 11. november, et indblik i globale problemstillinger og om hvorfor jeres elever er en vigtig brik i Danmarks globale elevbevægelse.

Praktik og bestilling 

  • Fællestimen varer 45-50 minutter

  • Fællestimer afholdes i perioden: 15. september - 6. november 2020 (undtagen uge 42)

  • Find en dag allerede NU, hvor det passer ind i jeres skema

  • Skriv til od@od.dk eller ring på 33114540 for at bestille en Fællestime

Pris

  • En Fællestime koster 2.800 kr. inkl. moms

  • Bestiller du en Fællestime før sommerferien, er der en rabat på 250 kr.

  • Er din skole medlem af Operation Dagsværk, er der yderligere en rabat på 500 kr.

 

Update

Corona-tiltag: oplægget kan holdes for 1-2 klasser i en stor sal og livestreames ud til elever, der er placeret i deres egen klasser. Vi har alt udstyret med, så I skal bare sikre, at der er noget at vise det på ude i klasserne. 

Uge 43 er nu fuldt booket.

Kontakt os inden flere uger fyldes op. 

 

Workshops

I 2020 tilbyder vi ligeledes workshops. En workshop varer 90 minutter og kan holdes for en klasse eller Dagsværkgruppe. Workshoppen er gratis. Skriv til od@od.dk for at bestille.