Økonomimedarbejder til Operation Dagsværk (studentermedhjælp)

Operation Dagsværk søger en studerende som har lyst til at indgå som studentermedhjælper (10 timer/uge) i vores bogholderteam.
10. sep 2017

Økonomimedarbejder for Operation Dagsværk (studenterstilling)

 

Operation Dagsværk er en ungdomsorganisation, som arbejder med oplysning og undervisning både internationalt og i Danmark. Unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Kampagnen relaterer sig til og er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation.

Stillingen er på 10 timer ugentligt, og aflønnes som studentermedhjælp. Ansættelse frem til slut april 2018, med mulighed for forlængelse.

Som økonomimedarbejder i Operation Dagsværk vil du, i samarbejde med den anden økonomimedarbejder og sekretariatslederen, have det daglige ansvar for Operation Dagsværks bogholderi. Derudover får du en nøglerolle i forbindelse med den årlige indsamling, hvor du er med til at facilitere vores frivillige, der holder styr på de mange indbetalinger, så de kobles til de enkelte elever og skoler.

Økonomimedarbejderens arbejdsopgaver bliver:

 • Bogføring, og særligt i hht. den igangværende kampagne

 • Afstemning og kontrol med alle Operation Dagsværks bankkonti

 • Ansvar for fakturaudsendelser overfor medlemsskoler og støttemedlemmer

 • Betaling af regninger

 • Lønudbetaling

 • Aflæggelse af årsregnskab

 • Indsamlingsstyring ifbm. den årlige Dagsværkdag

 • Udvikle på og stille forslag om nye forbedrede procedurer, som letter administrationen i Operation Dagsværk til gavn for frivilliges virkekraft

 • Rådgivning omkring økonomi og budgetlægning til frivillige projektfølgegrupper

 • Løbende sparring med kampagne- og sekretariatsleder

Vi lægger vægt på at du:

 • Har flair for tal, systemer og en veludviklet ansvarsbevidsthed, grundighed og ordenssans.

 • Er i stand til at arbejde selvstændigt.

 • Er hjælpsom og god til at vejlede andre.

 • Har mod på, og lyst til, at sætte dig grundigt ind i vores bogføringssystem (vi er i færd med at gå fra Summarum til e-conomic.

 • Har en basisindsigt i bogføring og regnskabsførelse.

 • Har kendskab til arbejdsgangene i frivillig- og/eller ungdomsorganisationer

Som studentermedhjælp kommer du til at indgå i Operation Dagsværks sekretariat som består af 5 andre ansatte og op mod 10 fuldtidsfrivillige. Operation Dagsværk er en ungdomsforening og Danmarks globale elevbevægelse, og baseret på frivillig arbejdskraft, hvilket sekretariatet bærer præg af. Der er tale om et ungt og til tider hektisk arbejdsmiljø.

Stillingen er på 10 timer ugentligt, og aflønnes som studentermedhjælp. Arbejdstiden ligger fortrinsvist inden for normale kontortider og planlægges sammen med sekretariatslederen og din økonomimedarbejderkollega. Skæve arbejdstider såvel som overarbejde i spidsperioder kan dog forekomme, særligt efter Dagsværkdagen, samt i forbindelse med aflæggelse af Årsregnskab.

Vi slår stillingen op med ansættelse frem til slut april 2018 med mulighed for forlængelse. Dette vil bero på tilgængelige ressourcer, samt evt. omstruktureringer, hvorfor der kan blive tale om øvrige organisatorisk administrative opgaver.

Du kan læse mere om Operation Dagsværk på www.od.dk. Du er også meget velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen. Kontakt da sekretariatsleder Anders Reimers Larsen på 21 86 97 29.

Ansøgninger sendes per mail til job@od.dk.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 21. september 2017 kl. 12:00.

Der vil blive afholdt samtaler i uge 39.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt