Danske elever vil kaste lys på grønlandske unges problemer

Operation Dagsværk vil i samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Grønlands Røde Kors arbejde med unge i Grønland. Næste år vil danske unge blive oplyst om unge i Grønland og arbejde penge ind til dem på Dagsværkdagen 2018.  
27. nov 2017

Operation Dagsværk vil i samarbejde med Ungdommens Røde Kors (URK) og Grønlands Røde Kors (GRK) arbejde med unge i Grønland. Næste år vil danske unge blive oplyst om unge i Grønland og arbejde penge ind til dem på Dagsværkdagen 2018.

“Vi er danmarks globale elevbevægelse” sådan lød startsskuddet på Operation Dagsværks stormøde. Marie Keiding går på Christianshavn gymnasium, hun er bestyrelsesmedlem i organisationen og indledte weekenden med beretninger og højdepunkter fra det forgangne år. I denne weekend var engagerede unge fra landets gymnasier samlet på organisationens Stormøde, hvor blandt andet valget af det kommende projekt var på programmet.

Valget faldt på et projekt til fordel for unge i Grønland, stillet af URK.

Foruden dette projektet har eleverne debatteret om tre andre udvalgte projekter fra Care Danmark, VedvarendeEnergi og Mellemfolkeligt Samvirke. Diskussionerne trak ud og stemmerne lå tæt, men ifølge Naja Kriegbaum, elev fra Københavns Åbne Gymnasium, faldt valget på projektet i Grønland, fordi “vi håber, som Operation Dagsværk, at projektet kan bruges til at skabe mere ligeværd mellem danske og grønlandske unge.”

Lasse Møller Hansen, konsulent hos URK, udtrykker sig begejstret om det kommende samarbejde: “Det har været fuldstændig dybt inspirerende at arbejde med så engagerede unge mennesker. Projektet er vigtigt for de danske gymnasieelever fordi, at vi i bund og grund ved for lidt om situationen i Grønland i Danmark, i forhold til hvor stort historisk ansvar vi har for de udfordringer der er deroppe.”

Kara Djurhuus, som er chef for lokal og global handlekraft hos URK er ligeledes glad for udfaldet af Stormødet: "Det her projekt giver de unge i Grønland muligheden for selv at være med til at skabe løsningerne på de udfordringer, der er for unge i Grønland. Vi glæder os sindssygt meget til at kickstarte et ligeværdigt samarbejde mellem unge på tværs af Nordatlanten."

“Som Danmarks globale elevbevægelse ønsker vi at blande os i den diskussion omkring Danmarks ansvar for Grønland og skabe en indsigt hos danske unge om forholdene på Grønland”, fortæller Emil Asmussen fra Operation Dagsværks bestyrelse. “Jeg skal det næste halve år være med til at producere undervisningsmaterialer, der kan sætte en større kontekst på de samfundsmæssige udfordringer som Grønland står overfor i dag”.

I starten af 2018 drager unge sekretariatsfrivillige på researchtur til Grønland for at indsamle materiale til udvikling af undervisningsmaterialer, kampagnefilm og den landsdækkende oplysningskampagne. Operation Dagsværk ser frem til sammen med URK, GRK og unge i Grønland at skabe oplysningskampagnen målrettet danske unge samt et projekt der skydes i gang i Grønland i 2019.

Læs mere om det kommende projekt her.