Få besøg af OD til en Fællestime om det, at have et handicap

Unge med handicap skal have samme muligheder som unge uden handicap. Med det budskab drager de frivillige fra Operation Dagsværk på turné i efteråret 2019. Se her, hvordan din skole kan bestille en fællestime og hvad I kan forvente!
22. maj 2019

Du kan være med til at nedbryde fordommene om og stigmatiseringen af unge med handicap ved at bestille en Fællestime til din skole. Her vil de frivillige fra Operation Dagsværk og frivillige fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap (en af årets samarbejdspartnere) fortælle om de oplevelser, de har haft i mødet med de unge med handicap i Uganda og dele personlige historier om, hvordan det er at være ung og leve med et handicap.

Unge med handicap kan og vil nemlig lige som meget som unge uden handicap. Det handler dog om, at de har de rette muligheder og rammer for at kunne deltage og blive inkluderet. I årets kampagne går vi forrest og viser, hvordan det kan gøres, og inspirerer andre til at gøre det samme.

Oplysningskampagnen bygger på vores unge-drevet tilgang, hvor unge frivillige, som lige har færdiggjort en ungdomsuddannelse, indsamler, producerer og videreformidler kampagnen gennem blandt andet oplæg og film.

Hvad indeholder en Fællestime?

To frivillige fra vores sekretariat rejser ud til jeres skole og holder et oplæg om årets projekt. Jeres elever vil blive præsenteret for et levende og interaktivt oplæg, hvor de ugandiske unges stemmer er præsenteret i stærke film, kolde facts og personlige rørende fortællinger om at være ung med handicap. Oplægget handler ligeledes om det projekt som eleverne arbejder for på Dagsværkdagen d. 6. november 2019, et indblik i globale problemstillinger og om hvorfor jeres elever er en vigtig brik i Danmarks globale elevbevægelse.

Praktisk

  • Fællestimen varer 45-50 minutter

  • Fællestimer afholdes i perioden: 9. september - 1. november 2019 (undtagen uge 42)

  • Find en dag allerede NU, hvor det passer ind i jeres skema

  • Skriv til od@od.dk eller ring på 33114540 for at bestille en Fællestime

Pris

  • En Fællestime koster 2.800 kr. inkl. moms

  • Bestiller du en Fællestime før sommerferien, er der en rabat på 250 kr.

  • Er din skole medlem af Operation Dagsværk, er der yderligere en rabat på 500 kr.