FOLKEMØDET: Operation Dagsværk sætter fokus på de globale kompetencer

For andet år i træk, var frivillige fra Operation Dagsværk på Folkemødet. Vi inviterede politikere og fagfolk til at diskutere de globale kompetencer, som gymnasiereformen lægger op til.
23. jun 2016

Sidste år var vi mest af sted for at snuse lidt til stemningen og aflure, hvordan vi bedst kan levere en indsats, som gør indtryk på de mange beslutningstagere, samarbejdspartnere og andre, som deltager på Folkemødet”, forklarer Gry Alstrøm, sekretariatsfrivillig i Operation Dagsværk. “Men i år arrangerede vi en debat og blev inviteret med som deltagere til en række aktiviteter og debatter. Det har været en helt igennem fed oplevelse, og jeg glæder mig til at komme tilbage næste år”.

Hvordan får vi det globale ind på ungdomsuddannelserne i praksis?

Operation Dagsværk havde inviteret en række ungdomspolitikere til at debattere med publikum og et fagpanel om fremtidens ungdomsuddannelser og globale kompetencer. Fra det første udspil fra regeringen til en gymnasiereform, var de globale kompetencer indtænkt som et led i tankerne om styrket faglighed og almendannelse. Ikke desto mindre, har det endelige udspil udvandet detaljerne i, hvad der menes med globale kompetencer, der relaterer det til sprog og kulturforståelse.

 

Det er klart at sprog og kulturforståelse skal indgå som del af alles ungdomsuddannelse, men for at vi reelt set tilbyder unge mennesker en uddannelse, der udfordrer unge mennesker til at forstå og tage stilling til globale problemstillinger, der jo netop er en del af det moderne samfunds tilstand, bliver vi nødt til at kræve mere end blot sprog og kulturforståelse”, siger Laura Fuglsang, der deltog i fagpanelet på vegne af Operation Dagsværk.

 

Alex Young Pedersen fra Gymnasieskolernes Lærerforenings hovedbestyrelse er sådan set enig og mener, at det globale skal indtænkes i langt højere grad i de enkelte fag. “Det kommer til at være en udfordring at få aftaleteksten omsat til, hvad der skal ske i klasselokalet. Og jeg kan frygte, at der er et muligt kompetencegab hos lærerne. De globale kompetencer skal indtænkes i læreplanerne og helt ind i de enkelte fag - så det handler i den grad om at få de fagprofessionelle på banen og få dem til at byde ind”, fortæller Alex Young Pedersen, der er formand for GLs Uddannelsesudvalg og som deltog i fagpanelet på debatten på Folkemødet.

 

Også Laura Fuglsang mener, at der skal arbejdes ude på skolerne, for at sikre at det globale bliver konkretiseret. Hun mener dog også, at det langt hen ad vejen, er eleverne, der skal byde ind og sætte handling bag ordene.

Der blev i debatten talt en del om udveksling som en mulighed for at sætte det globale på skoleskemaet. For fagpanelet var udveksling dog ikke helt tilstrækkeligt. “Det er reelt set en anelse uambitiøst at læne sig for meget op ad udvekslingen som en farbar vej for alle. Det globale skal ind i undervisningen og skal ud til alle i klasselokalet, og præsenteres til eleverne med en faglig ballast”, mener Laura Fuglsang, og fortsætter: “Det er derfor vi i Operation Dagsværk producerer undervisningsmaterialer, sætter globale problemstillinger til debat på fællestimer og workshops ude på skolerne. Hvis ikke politikerne vil definere, hvad de mener med globale kompetencer, så vil vi gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe lærere og elever til at gøre de globale problemstillinger konkrete”.

Finaleplads i Lobbyistspillet

Tre bestyrelsesmedlemmer var ekstra skarpt skåret for tungebåndet, og som deltagere i det traditionsrige lobbyistspil, var de oppe imod repræsentanter fra ungdomspartierne. “Det var lidt angstprovokerende at gå op på scenen første gang, men vi havde sindssyg god opbakning fra de mange andre dagsværkere, der sad blandt publikum”, fortæller Marie Kierstein Nielsen, der sammen med Marie Keiding og Laura Fuglsang repræsenterede Operation Dagsværk. Med den gode opbakning og dygtige forberedelse endte de finalen efter at både DSU og VU røg ud i de indledende runder. “Det var så sjovt og fedt at stå over for skribenter fra Information, Jyllands-Posten, politikere og eksperter og skulle håndtere nogle virkelig svære spørgsmål, Men det var godt teamwork, så vi klarede skærene ret godt og endte i finalen”, fortæller Marie Kierstein Nielsen, der til daglig går i 1.g på Aurehøj Gymnasium.

 

Udover lobbyistspillet og debatarrangementet, stod Operation Dagsværk også bag en omvandrende tattoobar, hvor selv Inger Støjberg var lige ved at slå til og få Operation Dagsværk tatoveret. Et par stykker endte på vandet til en runde kajakpolo mod frivillige ældre i en gammel vs. ung kamp. Og vi fik en masse gode inputs til at forstå de der “globale kompetencer” på en mobilvæg, hvor folk kunne byde ind med deres egne #globalekompetencer.