Gode nyheder fra vores igangværende projekter

Det går godt for vores projekter i Dhaka og i Grønland. Du kan læse mere om det her.
17. mar 2021

Grønlands unge handler for et større fællesskab

Operation Dagsværks opfølgningsgruppe har modtaget 3. halvårsrapport fra Grønlands-projektet som startede i 2019, og selvom projektet er blevet udfordret af Corona er der gode nyheder!

Projektets metode og kerneelement er de såkaldte Sprint-forløb, udviklet af vores partner Ungdommens Røde Kors, hvor unge identificerer udfordringer i deres lokalsamfund - og handler på dem sammen. På trods af COVID 19-pandemien er det i det sidste halve år lykkedes de unge i projektet at udvikle en hel del projektideer - og faktisk få rigtig mange af dem gennemført!

Stort set alle projektidéerne handler om at lave sociale aktiviteter, der kan skabe større fællesskab mellem forskellige grupper af unge - for det er dét, de grønlandske unge mener at der er allermest brug for. Det er heldigvis tydeligt, at de unge kan bruge sprint-træningerne: 92 % af deltagerne svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad har lært noget af Sprintene, som de kan bruge til at ændre på forholdene i deres lokalområde.

Opfølgningsgruppen glæder sig nu rigtig meget til at modtage midtvejsevalueringen fra projektet, som kommer til sommer.

 

Dagsværks projekt i Dhaka når i mål med mange vigtige elementer!

Også I Bangladesh har Corona-pandemien ramt hårdt, men alligevel er det lykkedes Dhaka-projektet fra 2017 at etablere hele 10 earth-clubs (aktivistskoler) i millionbyens slumområder, hvor unge mødes flere gange om måneden for at handle på helt konkrete miljøproblemer, udføre kampagner og meget mere.
 
De unge i klubberne har i løbet af det sidste halvår designet og gennemført flere lokale miljø-initiativer i deres lokalområder, herunder plantning af træer, etablering af lokalt baserede skraldeprogrammer, etablering af vandposter og produktion af bæredygtige bomuldsposer. Projektet, som implementeres af PlanBørnefonden og flere lokale partnerorganisationer, har desuden allerede igangsat flere forskellige initiativer ift. at styrke projektets bæredygtighed, så klubberne kan leve videre og de unge kan blive ved med at engagere sig i miljø-initiativer  - også når Operation Dagsværks projekt slutter til sommer.
 
I opfølgningsgruppen er vi meget imponerede over alt det, vores lokale partnere er lykkedes med i en ellers svær tid, og vi glæder os til at høre mere fra projektet i den afsluttende evaluering.
 
 
Vil du høre mere om vores igangværende projekter, så kontakt projektsekretær Aline på aline@od.dk