Hvordan går det med Operation Dagsværks arbejde med seksualundervisningen?

OD's frivillige Lucca, er med i en lobbygruppe, der arbejder for obligatorisk seksualundervisning. Læs her hvad Lucca fortæller om deres arbejde og det debatindlæg de fik udgivet i Jyllands-Posten i november. 
11. jan 2021

Lucca fortæller: 

Som del af 2020’s projekt i Peru og kampagnen ’Start Samtalen’ har Operation Dagsværk, udover seksuel vold i Peru, sat fokus på at starte samtaler om samtykke til sex og seksuelle grænser på de danske ungdomsuddannelser. Ude på skolerne viste det sig at manglende samtaler om samtykke og grænser, var en større tendens i hele Danmark. Og nu har selv de voksne fået sat denne samtale i gang.

I efteråret har vi, i Operation Dagsværk, i samarbejde med Amnesty Youth derfor lavet en lobbygruppe med det formål at forankre denne tendens og at skabe debat på ungdomsuddannelserne. Efter at have været til Folketingets høring om seksualundervisning på dens 50 års jubilæum i september 2020, var status at den nuværende obligatoriske seksualundervisning på folkeskolerne sakkede bagud, og at de fleste unge ikke fik gavn denne almendannende undervisning. 

For det viste sig at selv de voksne har svært ved at råbe op om overgreb på deres spillebane, så hvordan kunne man forvente bedre af unge, der oplever det samme? Lobbygruppens forslag var at slå to fluer med et smæk og sikre fastlagte timer til det ellers timeløse fag: Seksualundervisning, og sætte faste rammer om dens indhold og prioritering i folkeskolen. Derudover også at indføre obligatorisk seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser.

Det var vi ikke de eneste der mente var en god ide: Dette forslag har fået over 30.000 underskrifter indsamlet på Amnesty International Danmarks hjemmeside! For at sprede ordet og få opbakning fra ungdomsuddannelserne skrev jeg (Lucca Ingemann Chortsen) sammen med  Amnesty Youth og formændene fra Elevbevægelsen for gymnasie-, handelsskole og erhvervsskole samlet et debatindlæg der kom i Jyllands-Posten den 15. november 2020. Vi startede samtalen i 2020 og vi håber at se at denne samtale bliver taget oftere fremadrettet.

Nedenfor kan du læse debatindlægget, som Lucca og resten af lobbygruppen fik bragt i Jyllands-Posten den 15. november 2020:

En ny kultur kræver seksualundervisning på ungdomsuddannelserne

En bedre seksualundervisning i folkeskolen overflødiggør ikke behover for den på ungdomsuddannelserne - tværtimod.

For nylig landede et politisk flertal en aftale om en samtykkelovgivning, og i disse dage kører debatten om sexisme og seksuelle krænkelser på højtryk. Mange taler om behovet for en kulturændring, men hvis debatten såvel som samtykkelovgivningen skal gøre en reel forskel, er vi nødt til at sætte ind langt tidligere og have samtaler om grænser og samtykke. Det kan vi effektivt gøre med obligatorisk seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser, som blandt andet skal forebygge fremtidige krænkelser.

For det er som ung svært at finde rundt i den komplekse verden af sex, samtykke og sundhed anno 2020 – særligt når vores udgangspunkt fra grundskolen er så ringe. Vi mener, at viden om køn, krop og seksualitet er en essentiel del af den dannelse og modning, man oplever i ungdomsårene. Der er derfor altafgørende, at den viden følger med i studenterhuen og svendebrevet. På nuværende tidspunkt er seksualundervisningen i folkeskolen slet ikke god nok. Der skal mere til end at sætte et kondom på en flamingopik i 7. klasse.

En bedre seksualundervisning i folkeskolen overflødiggør ikke behovet for den på ungdomsuddannelserne – tværtimod. Da de fleste debuterer seksuelt i de år, de går på ungdomsuddannelserne, er det netop her relevant at snakke om grænser og samtykke. Derudover udforsker mange unge deres identitet og seksualitet i de år, og derfor er det vigtigt også at få snakket om seksuelle orienteringer og kønsidentiteter. Derfor skal vi naturligvis have seksualundervisning som en obligatorisk del af grundforløbet på ungdomsuddannelserne – både de gymnasiale og erhvervsrettede.

Det er nemlig et samfundsansvar at undervise i krop, køn og identitet. At finde ud af, hvordan man skal navigere i sexisme, grænser, lyst og samtykke, er svært. Hvis ikke vi løfter opgaven i uddannelsessystemet, overlades det til, hvad man kan finde af porno og tvivlsom information på internettet. Det kan give et forvrænget billede af krop, kønsroller og seksuelt samvær. Det bør derfor være en selvfølge, at uddannelserne løfter det ansvar og sikrer ordentlig undervisning. Den samtale kræver vi, at man tager på uddannelserne, og vi kræver, at man hæver barren for seksualundervisningen og indfører det på ungdomsuddannelserne.

Konkret skal seksualundervisningen favne forskellige seksuelle orienteringer, kønsidentiteter og familieformer. Derudover skal undervisningen lægge op til samtaler om grænser, nydelse, samtykke samt forebyggelse af seksuelle overgreb og chikane både analogt og på nettet. Vi ser gerne, at seksualundervisningen bliver faciliteret af eksterne, relevante organisationer, som har denne viden.

Lad os sikre, at samtykkeloven, debatten om sexisme og opgøret med krænkende adfærd fører til en reel forandring. Indfør obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, så vores generation kan gå forrest i kulturændringen.

Skrevet af 

Freja Marthin, Amnesty Youth

Lucca Ingemann Chortsen, Operation Dagsværk

Ingrid Kjærsgaard, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Oliver Asmund Bornemann, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Anton Bay Hansen, Erhvervsskolernes Elevorganisation