Jobopslag: Økonomimedarbejder til Operation Dagsværk (studenterstilling)

Stillingen er besat. Operation Dagsværk søger en studentermedhjælper 10 timer/uge til vores økonomiteam. Frist for ansøgninger er allerede d. 12. november kl. 12 – så skynd dig og søg stillingen!   */
29. okt 2019

OBS! Stillingen er besat.

Operation Dagsværk er en ungdomsorganisation, som arbejder med oplysning og undervisning både internationalt og i Danmark. Unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Kampagnen relaterer sig til og er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation.

Som økonomimedarbejder i Operation Dagsværk vil du, i samarbejde med den anden økonomimedarbejder og sekretariatslederen, have det daglige ansvar for Operation Dagsværks bogholderi. Derudover får du en nøglerolle i forbindelse med den årlige indsamling, hvor du er med til at facilitere vores frivillige, der holder styr på de mange indbetalinger, så de kobles til de enkelte elever og skoler.

Vi opfordrer alle med flair for systemer og lysten til at blive klogere på bogføring/økonomi i en ung frivilligorganisation til at søge. Se mere om stillingen nedenfor!

 

Økonomimedarbejderens arbejdsopgaver bliver:

 • Bogføring, og særligt i hht. den igangværende kampagne

 • Afstemning og kontrol med alle Operation Dagsværks bankkonti

 • Ansvar for fakturaudsendelser overfor medlemsskoler og støttemedlemmer

 • Betaling af regninger

 • Indsamlingsstyring ifm. den årlige Dagsværkdag

 • Aflæggelse af årsregnskab (i samarbejde med økonomikollega og sekretariatsleder)

 • Evt. lønudbetaling

 • Udvikle på og stille forslag om nye forbedrede procedurer, som letter administrationen i Operation Dagsværk til gavn for frivilliges virkekraft

 • Assistance ift. projektregnskaber og -budgetter efter behov og tid

 • Løbende sparring med kampagne- og sekretariatsleder.

 

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har flair for systemer og en veludviklet ansvarsbevidsthed, grundighed og ordenssans

 • Er i stand til og har lyst til at arbejde selvstændigt

 • Er hjælpsom og god til at vejlede andre

 • Har mod på, og lyst til, at sætte dig grundigt ind i vores bogføringssystem (e-conomic).

 

Det er en fordel (men IKKE et krav), hvis du:

 • Har kendskab til arbejdsgangene i frivillig- og/eller ungdomsorganisationer

 • Har flair for tal og for Excel eller andre beregningsprogrammer

 • Har en basisindsigt i bogføring og regnskabsførelse.

 

Du får:

 • Grundig oplæring i vores systemer, programmer og arbejdsgange

 • En unik indsigt i et frivilligt og ungt arbejdsmiljø – og rare, engagerede kollegaer

 • Et fleksibelt studiejob med stort ansvar og mulighed for løbende sparring og opkvalificering.

 

Som økonomimedarbejder kommer du til at indgå i Operation Dagsværks sekretariat, som består af 6 andre ansatte og op mod 10 fuldtidsfrivillige. Operation Dagsværk er baseret på frivillig arbejdskraft, hvilket sekretariatet bærer præg af. Der er tale om et ungt og til tider hektisk arbejdsmiljø.

Stillingen er på 10 timer ugentligt og aflønnes som studentermedhjælp. Arbejdstiden ligger fortrinsvist inden for normale kontortider og planlægges sammen med sekretariatslederen og din økonomimedarbejderkollega. Skæve arbejdstider såvel som overarbejde i spidsperioder kan dog forekomme, særligt efter Dagsværkdagen, samt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

Du kan læse mere om Operation Dagsværk på www.od.dk. Du er også meget velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen. Kontakt da sekretariatsleder Nina Cheesman Pallesen på 21 86 97 29.

 

Ansøgninger: Send din ansøgning (max 1 side) og CV til job@od.dk. Skriv ”Bogholder” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 12.00

Samtaler: I uge 47 (højst sandsynligt d. 20. november)

Tiltrædelse: Fra omkring d. 25. november 2019 (ca. 10 timer til oplæring i uge 48 skal forventes)