Jobopslag: er du Operation Dagsværks nye sekretariatsleder?

03. okt 2018

Operation Dagsværk søger en ny sekretariatsleder til ledelse af vores sekretariat samt organisationens daglige drift og økonomi. Sekretariatslederen fungerer som bindeled mellem på den ene side organisationens bestyrelse, som består af elever indskrevet på ungdomsuddannelserne, og på den anden side sekretariatet. Sekretariatet består af en kampagneleder, studentermedhjælpere og en god flok unge sekretariatsfrivillige, som arbejder på fuld tid.

Vi søger en kandidat med grundlæggende forståelse for foreningsarbejde, frivillige miljøer og organisering af unge frivillige - Operation Dagsværks sekretariat og organisation baserer sig på unge frivilliges arbejdskraft og engagement, hvilket sætter sit tydelige præg på ånden og stemningen i dagligdagen.

Sekretariatslederen er ansvarlig for følgende områder:

Organisationsstyring og ledelse: Sekretariatslederen rådgiver bestyrelsen i beslutninger om drift og udvikling af Operation Dagsværk og sikrer, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet. sekretariatslederen repræsenterer, sammen med bestyrelsen, organisationen Operation Dagsværk over for alle samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter. Sekretariatslederen bærer det overordnede ansvar for forhandlinger og samarbejdsrelationer.

Økonomi: Sekretariatslederen er direkte ansvarlig over for bestyrelsen mht. budgettering, regnskabsførelse og fundraising til Operation Dagsværks aktiviteter. Herunder hører løbende budget opdatering, revision samt udgifts- og likviditetsstyring. I praksis foregår dette i tæt samarbejde med bogholdere og kampagneleder. Sammen med bogholdere og revisor udfærdiger sekretariatslederen foreningens årsregnskab. Budgetforslag udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen.

Udvikling og fundraising: i samarbejde med bestyrelsen og øvrige medarbejdere har sekretariatslederen ansvaret for at sikre, at Operation Dagsværk udvikler sine aktiviteter i overensstemmelse med målgruppens behov og ønsker, jf. beslutninger taget på Stormødet. Operation Dagsværk opererer ud fra en række 2020-mål, der godkendes årligt på Stormødet, og som udviklingen af det årlige arbejdspapir tager udgangspunkt i. Med det som udgangspunkt skal sekretariatslederen sikre, at der bliver taget initiativ til organisationsudvikling og at der opnås den nødvendige funding til dette arbejde. Det inkluderer indgåelse af nye partnerskaber, som skal ske i overensstemmelse med gældende papirer.

Kampagne, organisering af unge frivillige og kommunikation: Sekretariatslederen indgår aktivt i planlægningen af den årlige oplysningskampagne og sikrer, at kampagnen gennemføres i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer, såvel som en løbende afstemning med årets projektpartner. Sekretariatslederen har samtidig det overordnede ansvar for at sikre kommunikation til elever og andre interessenter via Operation Dagsværks forskellige kommunikationsplatforme, såsom; mailudsendelser til relevante målgrupper, nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier.

Organisering og lederskab: sekretariatslederen er sammen med kampagnelederen ansvarlig for den løbende organisering af organisationens frivillige, herunder interne uddannelsesdage for de sekretariatsfrivillige i organisering og lederskab med formål om at skabe engagerende kampagner og klæde de sekretariatsfrivillige på til at styrke og engagere de lokale elevgruppe på vores medlemsskoler. Hertil har sekretariatslederen ansvar for implementeringen af en større strategisk indsats i forhold til styrke de frivilliges kompetencer inden for organisering og lederskab - dette sker i samarbejde med en frivillig arbejdsgruppe og bestyrelsen.

Internationale udviklingsprojekter: Operation Dagsværks bestyrelse har det overordnede ansvar for den løbende monitorering, opfølgning og formidling af de igangværende projekter, som Operation Dagsværk er donor for. Sekretariatslederen følger dog udviklingen tæt, og rådgiver og vejleder både bestyrelse, opfølgningsgrupperne, som er koblet til igangværende projekter, og projektsekretæren

Uddannelsespolitik, global elevbevægelse og debat: Som sekretariatsleder skal du kunne rådgive bestyrelsen og andre frivillige i henhold til det politiske felt, som vi arbejder indenfor. Hertil skal du facilitere mødet mellem ledelsen (bestyrelsen) og relevante ministerielle aktører, netværk og  andre aktører med hvem Operation Dagsværk samarbejder for at skabe debat på det uddannelses- og udviklingspolitiske område i Danmark.

Personale: Sekretariatslederen fungerer som personaleleder og ansættende myndighed. Dette inkluderer løbende sparring og planlægning med alle ansatte om tilrettelæggelse og udførelse af deres daglige arbejdsopgaver. Bestyrelsen og andre aktive i organisationen deltager normalvis i ansættelsesprocedurer.

Mødedeltagelse: Der kan forventes en del weekendarbejde, da det forventes, at sekretariatslederen deltager på bestyrelsesmøder så vidt muligt, som oftest foregår i weekender – dog kun i nogle timer en af dagene. Dertil kommer også deltagelse på elevweekender, Landsrådets møder og øvrige møder på tværs af organisationen.

Drift: Sekretariatslederen er ansvarlig for alle forhold vedrørende sekretariatets daglige drift, det værende sig lejekontrakter, kopiaftaler, forsikring mm. Sammen med relevante medarbejdere og frivillige, er sekretariatslederen ansvarlig for styringen af indsamlingen tilknyttet den årlige Dagsværkdag. Sekretariatslederen påtager sig ligeledes opgaver relateret til organisationens øvrige aktiviteter såsom generalforsamlinger, udviklingsprojekter, landsmøder i samarbejde med relevante partnere såsom bestyrelsen, frivillige, m.fl.

Vi lægger vægt på, at du har interesse for og erfaring med:

  • Ledelse: Du skal have en god situationsfornemmelse og være i stand til at træffe beslutninger, når det gælder. Løbende sparring med dine medarbejdere om løsningen af deres arbejdsopgaver er afgørende for at få sekretariatet til at køre.
  • Strategisk tænkende: Operation Dagsværk udvikler sig hele tiden, og det gør kravene og forventningerne fra omverdenen også. Det er vigtigt, at vi får en sekretariatsleder, der udover at have politisk tæft, kan tænke mere end ét skridt frem og være på forkant med de udfordringer, der øjnes i horisonten.
  • Overblik og planlægning: Du skal sikre, at alle sekretariatets opgaver bliver ført helt til målstregen. Du skal være i stand til at holde fast i det forkromede overblik og guide og lede både medarbejdere og frivillige igennem en særdeles hektisk hverdag.
  • Økonomisk erfaring: En god portion erfaring med budgetstyring og planlægning er påkrævet. Du skal kunne overskue større budgetter og kunne sikre en langsigtet sund økonomi for organisationen.
  • Erfaring fra demokratisk styrede organisationer og organisering af frivillige: Det er afgørende at have en grundlæggende forståelse for foreningsarbejde, frivillige miljøer samt organisering af unge frivillige. Det er eleverne, som er i centrum og som bestemmer.
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring fra det uddannelsespolitiske område.
  • Det er i øvrigt en naturlig forudsætning, at du har interesse for og viden om international udvikling.

Vi søger en engageret ildsjæl med udprægede lederegenskaber, som har sans for at give andre plads til at udfolde sig og samtidig kan fungere som sikker havn. Operation Dagsværk er en udpræget ungdomsorganisation. Din alder og uddannelse er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du kan gå i spænd med en flok unge i alderen 16-22 år.

Du indgyder naturlig tillid, har pædagogisk sans og forstår at formidle information og budskaber, så folk kan forstå det. Du skal have stærke samarbejdsevner og være i stand til at skabe og vedligeholde gode kontakter både indadtil og udadtil.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en (godt) treårig fuldtidsstilling med tiltrædelse d. 3. december 2018 frem til ultimo marts 2022.

Vi håber dog, at vores kandidat vil have mulighed for at deltage i Operation Dagsværks Stormøde d. 23.-25. november 2018.

Skæve arbejdstider, overarbejde i spidsperioder og en del rejseaktivitet vil forekomme – især i Danmark. Du vil allerede i begyndelsen af 2019 skulle have mulighed for at deltage på den første research-rejse til projektlandet sammen med de sekretariatsfrivillige og kampagnelederen. Det er typisk 18-20 dage med afrejse medio/ultimo januar.

Operation Dagsværk er en forening primært baseret på frivillig arbejdskraft, og dette afspejles i vores lønniveau.

Sekretariatslederen er ansat under Operation Dagsværks bestyrelse.

Ansøgning

Der vil blive afholdt samtaler d. 24. og 25. oktober 2018.

Der må påregnes mulighed for en 2. samtale d. 30. oktober, hvor der vil blive stillet en mindre opgave.

Ansøgninger skal sendes per mail til: job@od.dk.

Ansøgningsfrist for stillingen er fredag d. 19. oktober 2018 kl. 16.

Mere info

Du kan læse mere om Operation Dagsværk på www.od.dk.

Du er mere end velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen. Kontakt sekretariatsleder Nete Kyndesen på +45 21 86 97 29 eller på mail nete@od.dk.