Operation Dagsværk søger kampagneleder

Operation Dagsværk søger en kampagneleder til vores nationale oplysningskampagne rettet mod ungdomsuddannelser, samt indsamling til fordel for et udviklingsprojekt.
30. aug 2016

Stillingen er en to-årig stilling, hvorfor du vil få ansvar for to på hinanden følgende kampagner.

Kampagnen, du skal være projektleder for, skal involvere elever på de danske ungdomsuddannelser, og ønsker at engagere elever til at danne og organisere aktive grupper på de enkelte skoler, som mobiliserer øvrige elever til at deltage i den årlige dagsværkdag, som Operation Dagsværk arrangerer.

Du skal kunne lede og facilitere en gruppe på op mod 10-15 frivillige unge på Operation Dagsværks sekretariat, der på én gang styrer mod at skabe, udføre og fuldføre kampagnen, samtidig med, at de frivillige er i et dagligt læringsrum. Som kampagneleder er du derfor på en gang en facilitator af små og store opgaver, men du faciliterer også den større proces, hvor de frivillige inddrages i de store strategiske tanker, som du har ansvar for at styre hen imod.

Det kræver teamledelse med dedikation, pædagogik, politisk og retorisk tæft. Du skal have erfaring med procesledelse, men samtidig skal du kunne nå i mål inden for stramme deadlines.

Vi leder med andre ord efter en kampagneleder, der strategisk udtænker en national kampagne, som skal få eleverne op ad skolestolen, og som formår at omsætte dette til praksis, hvor en gruppe frivillige og samarbejdspartnere skal engageres dybt i processen.

Operation Dagsværk opererer overordnet set med et sæt 2020-mål, som omhandler elevernes involvering og mobilisering. Disse mål har en naturlig samhørighed med vores udvikling af den årlige kampagne. Men du skal som kampagneleder indarbejde disse mål i det daglige arbejde og sammen med det øvrige sekretariat understøtte Operation Dagsværks overordnede målsætninger.

Kampagnelederens ansvarsområder

Indholdet og arbejdsområderne i kampagnen udvikles som følge af det endelige projektvalg, der finder sted slut november. Der er dog en række faste områder, som du som kampagneleder skal stå i spidsen for:

 • 2 researchrejser til projektlandet i samarbejde med projektstilleren.

 • Processtyring af udvikling af undervisningsmaterialer – de primære udviklere er de unge frivillige, men kampagnelederen skal vejlede og facilitere, således at der opnås materialer af høj kvalitet.

 • Styring og koordinering af kampagne- og mobiliseringsindsatsen ude på ungdomsuddannelserne.

 • Daglig ledelse, facilitering og sparring med de frivillige på sekretariatet.

 • Styring, planlægning og koordinering af presse og kommunikation for Operation Dagsværk og oplysningskampagnen.

 • Fundraising – dels faste ansøgninger, samt evt. nye puljer og fonde, afhængig af nye tiltag. I samarbejde med sekretariatslederen.

 • Strategiudvikling, styring, planlægning og koordinering af indsats på sociale medier for organisationen.

 • Kontraktstyring overfor diverse leverandører af foto, grafik, film, print og tryk.

 • Økonomistyring og regnskab for kampagnen.

Alting behøver ikke altid at være det samme – så nytænkning og nye tiltag i form og indhold tager vi imod med åbent sind.

Vi lægger vægt på, at kampagnelederen har evner for og gerne erfaringer med:

 • Ledelse af, og samarbejde med, frivillige.

 • U-landsoplysning og/eller udviklingsarbejde.

 • Styring af sociale medier.

 • Film, klipning og grafisk fremstilling.

 • Formidling og kommunikation.

 • Pressehåndtering og kontakt.

 • Tilrettelæggelse og udarbejdelse af undervisningsmaterialer.

 • Foreningsarbejde.

Det er afgørende at have en substantiel forståelse for frivilligt arbejde, samt at have evnen til at løse de mange planlægningsmæssige og logistiske udfordringer som løbende opstår ifm. gennemførslen af kampagnen. Hertil er en fin næse for at samarbejde med mange forskellige mennesker klare fordele.

På det personlige plan søger vi en engageret ildsjæl med udprægede lederegenskaber, som har sans for, hvordan man giver andre plads til at udfolde sig. Alder og uddannelse er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du kan gå i spænd med en flok unge i alderen 18-22 år.

Stillingen

Stillingen er på fuld tid og for perioden 25. november 2016 til 31. december 2018.

Skæve arbejdstider, overarbejde i spidsperioder og en del rejseaktivitet er stensikkert.

Operation Dagsværk er en forening primært baseret på frivillig arbejdskraft, og dette afspejles i vores lønniveau.

Operation Dagsværks sekretariat består i øvrigt af en række øvrige ansatte, som du skal samarbejde med omkring visse opgaver. Du vil sammen med sekretariatslederen være de eneste to fuldtidsansatte, og det er i tæt samarbejde med sekretariatslederen at dine arbejdsopgaver og prioriteringer aftales.

Ansøgningsfrist og samtale

 • Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2016. kl. 20:00. Ansøgninger sendes per email til job@od.dk
 • Der vil blive afholdt samtaler d. 17. oktober 2016.
 • Der må påregnes en 2. samtale (formodentlig i samme uge), hvor der vil blive stillet en mindre opgave.

Spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen. Kontakt sekretariatsleder Anders Reimers Larsen på (+45) 21 86 97 29 eller andersrl@od.dk.