Operation Dagsværk søger ny kampagneleder

Ansøgningsfrist er søndag d. 18. oktober kl 23.59
28. sep 2020

 

Operation Dagsværk søger en kampagneleder til vores nationale oplysningskampagne rettet mod ungdomsuddannelser og efterskoler, samt indsamling til fordel for et udviklingsprojekt.

 

Stillingen er en to-årig stilling, hvorfor du vil få ansvar for to på hinanden følgende kampagner. Ansættelsesperiode: 01. december 2020 til 31. dec. 2022. 

 

Kampagnen, du skal være projektleder for, involverer elever på de danske ungdomsuddannelser og efterskoler, og ønsker at engagere elever til at organisere aktive elevgrupper på de enkelte skoler, som mobiliserer øvrige elever til at deltage i den årlige Dagsværkdag.

 

Din primære opgave består i at klæde unge fuldtidsfrivillige på til at udarbejde og gennemføre en landsdækkende oplysningskampagne. Du skal kunne lede og facilitere et læringsrum for en gruppe på 5-15 frivillige unge på Operation Dagsværks sekretariat. Som kampagneleder er du derfor på en gang projektleder for hverdagen og konkrete kampagneproduktioner, og samtidig faciliterer du den større proces, hvor de frivillige udformer de strategiske tanker og budskaber om årets kampagne. 

 

Stillingen kræver teamledelse med dedikation, pædagogik, politisk og retorisk tæft. Du skal have erfaring med procesledelse, men samtidig skal du kunne nå i mål inden for stramme deadlines.

 

Vi leder med andre ord efter en kampagneleder, der strategisk udtænker en national kampagne, som skal få eleverne op ad skolestolen, og som formår at omsætte dette til praksis, hvor en gruppe frivillige og samarbejdspartnere skal engageres dybt i processen.

 

Kampagnelederens ansvarsområder

Indholdet og arbejdsområderne i kampagnen udvikles som følge af det endelige projektvalg, der finder sted slut november. Der er dog en række faste områder, som kampagnelederen skal stå i spidsen for:

 • To researchrejser til projektlandet i samarbejde med projektstilleren.

 • Processtyring og udvikling af relevante produktioner såsom undervisningsmaterialer, podcast og grafisk identitet – de primære udviklere er de unge frivillige, men kampagnelederen skal vejlede og facilitere, således at der opnås materialer af høj kvalitet.

 • Styring og koordinering af kampagne- og mobiliseringsindsatsen ude på skolerne.

 • Daglig ledelse, facilitering og sparring med de frivillige på sekretariatet.

 • Planlægning og koordinering af presse og kommunikation.

 • Fundraising – dels faste ansøgninger, samt evt. nye puljer og fonde, afhængig af nye tiltag. Dette i samarbejde med sekretariatslederen.

 • Strategiudvikling, styring, planlægning og koordinering af indsats på sociale medier.

 • Kontraktstyring overfor diverse leverandører af foto, grafik, film, print og tryk. 

 • Økonomistyring og regnskab for kampagnen.

 • Deltagelse i og koordinering at relevante netværksmøder og planlægning af events, såsom Folkemøde og Ungdommens Folkemøde i samarbejde med de frivillige. 

 

Alting behøver ikke altid at være det samme – så nytænkning og nye tiltag i form og indhold tager vi imod med åbent sind.

 

 Vi lægger vægt på, at kampagnelederen har interesse for og gerne erfaringer med:

 • Ledelse af og samarbejde med fuldtidsfrivillige, hvor du skaber et læringsrum for unge mellem 18-22 år. 

 • Formidling og kommunikation

 • Udviklingsarbejde og engagerende oplysningskampagner.

 • Styring af digitale platforme, såsom hjemmeside og sociale medier.

 • Film, klipning og grafisk fremstilling.

 • Pressehåndtering og mediekontakt.

 • Tilrettelæggelse og udarbejdelse af undervisningsmaterialer, podcast og andre produktioner.

 • Foreningsarbejde baseret på frivillighed. 

 

Det er afgørende at have en substantiel forståelse for frivilligt arbejde, samt at have evnen til at løse de mange planlægningsmæssige og logistiske udfordringer som løbende opstår ifm. gennemførelsen af kampagnen. Hertil er en fin næse for at samarbejde med mange forskellige mennesker afgørende.

 

På det personlige plan søger vi en engageret ildsjæl med udprægede lederegenskaber, som har sans for, hvordan man giver andre plads til at udfolde sig. Alder og uddannelse er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du kan gå i spænd med en flok unge i alderen 18-22 år.

 

Stillingen

Stillingen er på fuld tid og for perioden 01. december 2020 til 31. december 2022. Skæve arbejdstider, overarbejde i spidsperioder og en del rejseaktivitet er stensikkert. Operation Dagsværk følger et dynamisk årshjul og arbejdsopgaverne kræver en løbende tilpasning hertil.

 

Vi håber, at vores kandidat vil have mulighed for at deltage i Operation Dagsværks Stormøde d. 27.-29. november 2020.

 

Operation Dagsværk er en forening primært baseret på frivillig arbejdskraft, og dette afspejles i vores lønniveau, som ligger på 26.000 kr om måneden og 1632 kr i pension.

 

Operation Dagsværks sekretariat består af en række øvrige ansatte, som du skal samarbejde med omkring visse opgaver. Du vil sammen med sekretariatslederen være de eneste to fuldtidsansatte, og det er i tæt samarbejde med sekretariatslederen, at dine arbejdsopgaver og prioriteringer aftales.

 

Ansøgningsfrist og samtale

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2020. kl. 23:59. Ansøgninger sendes pr. email til job@od.dk

Der vil blive afholdt samtaler d. 21. og 22. oktober 2020.

Der må påregnes en 2. samtale d. 26. oktober, hvor der vil blive stillet en mindre opgave.

 

Spørgsmål?

Du kan læse mere om Operation Dagsværk på www.od.dk.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen. Kontakt nuværende kampagneleder Marie Falck-Rasmussen på 33 11 45 40 eller marie@od.dk