Operation Dagsværk søger studerende til vores arbejde med internationale udviklingsprojekter

Har du lyst til at arbejde med Operation Dagsværks igangværende og fremtidige udviklingsprojekter? Så søg stillingen som projektsekretær senest 14. maj kl. 12!
30. apr 2019

Har du lyst til at arbejde med Operation Dagsværks igangværende og fremtidige udviklingsprojekter? Har du flair for at samarbejde med både eksterne samarbejdspartnere og unge frivillige? Og har du mod på at løfte et stort selvstændigt ansvar? Så har vi stillingen til dig.

Operation Dagsværk søger en studentermedhjælper til at varetage stillingen som projektsekretær. Vi søger en projektsekretær med opstart 3. juni, eller snarest herefter.

Projektsekretæren er ansvarlig for den løbende opfølgning på Operation Dagsværks igangværende projekter, såvel som tilrettelæggelse af den årlige valgproces, som munder ud i valg af ny partnerorganisation og projekt. Opfølgningsarbejdet sker i samspil med Operation Dagsværks frivillige opfølgningsgrupper og foreningens bestyrelse. Du vil som projektsekretær varetage den daglige samarbejdsrelation til vores samarbejdspartnere, der udfører de projekter, vi har indsamlet midler til.

Du vil være sekretariatslinket til vores frivillige opfølgningsgrupper, som du skal støtte op om og motivere i forbindelse med deres initiativer og arbejde. Opfølgningsgrupperne forestår løbende monitorering af vores internationale projekter, formidling af projekternes resultater til eleverne på de danske ungdomsuddannelser, samt eventuelle projektledende funktioner i forbindelse med projektaktiviteter relateret til Operation Dagsværks internationale projekter.

Du skal derudover have lyst til og mulighed for at deltage i opfølgnings- og researchture til projektlandene og indgå som en ledende figur på disse rejser.

Du vil typisk blive bedt om at deltage på minimum en rejse om året til årets projektland. Denne rejse ligger i sommerperioden.

Vi håber at finde en medarbejder, som har lyst til og mulighed for at tage med på sommerens researchrejse til Uganda i uge 29-30. Med udgangspunkt i jobstart den 3. juni, vil man derfor helst skulle kunne modtage overlevering og introduktion til jobbet i ugerne 23-25, og være tilgængelig til forberedelse og planlægning af rejsen i uge 28 også.

Projektsekretæren har ansvar for følgende områder:

 • Indhentning af projektforslag til Operation Dagsværks oplysningskampagner, herunder rådgivning af projektforslagsstillere, som er danske udviklingsorganisationer.

 • I samarbejde med bestyrelse og sekretariatsleder sikre, at krav og vejledning til projektstillere løbende opdateres.

 • Udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem Operation Dagsværk og de danske partnerorganisationer om projektets implementering.

 • Den daglige kontakt til Dagsværks danske såvel som udenlandske partnerorganisationer.

 • Opfølgning på projekterne, herunder evt. deltagelse i projektrejser og evalueringer af projekterne.

 • Administration og arkivering af Dagsværks projekter samt udarbejdelse af indstillinger til bestyrelsen vedrørende projekterne.

 • Støtte og motivering af Dagsværks opfølgningsgrupper, samt hjælp med eventuelle fundraisingaktiviteter og projektudvikling.

 • Løbende at varetage kapacitetsopbyggende initiativer for opfølgningsgrupperne.

 • Indgå i opfølgningsgruppernes udarbejdelse af informations- og oplysningsmateriale til gymnasier og den bredere offentlighed om Operation Dagsværks igangværende projekter, og herudover indgå som tovholder på fælles oplysningskampagner om de internationale projekter.

 • Koordinering med øvrige medarbejdere omkring udbredelse af oplysningsmateriale i overensstemmelse med øvrige indsatser.

Vi lægger vægt på at du:

 • Besidder stor personlig integritet og selvstændighed, og kan holde overblikket over mange projekter samtidigt.

 • Har interesse for, og viden om, internationale udviklingsproblematikker.

 • Har kendskab til og/eller erfaring med styring og monitorering af udviklingsprojekter.

 • Har erfaring fra foreningslivet og gerne erfaring med at motivere og understøtte frivillige.

 • Har gode engelskkundskaber - evner inden for spansk og fransk er også en fordel.

 • Har minimum 2 år tilbage af dit studie.

Stillingen er på 15 timer ugentligt, og man aflønnes som studentermedhjælper. Arbejdstiden ligger fortrinsvist inden for normale kontortider og planlægges sammen med sekretariatslederen. Der må dog forventes arbejde om aftenen og i nogle weekender i forbindelse med mødeaktivitet og særarrangementer. Til dagligt vil du referere til sekretariatslederen, som også vil fungere som din sparringspartner.

Som studentermedhjælper kommer du til at indgå i Operation Dagsværks sekretariat, som består af en god håndfuld studentermedhjælpere og fuldtidsansatte, og det vi i Operation Dagsværk kalder sekretariatsfrivillige, som er op mod 10 fuldtidsfrivillige.

Operation Dagsværk er en ungdomsforening baseret på frivillig arbejdskraft, hvilket sekretariatet bærer præg af. Der er tale om et ungt og til tider hektisk arbejdsmiljø, men sekretariatet er også et helt unikt sted. Det er præget af et kæmpe engagement, en uformel omgangstone og ganske enkelt af højt humør.

Ansøgning og mere information:

Du kan læse mere om Operation Dagsværk på www.od.dk. Du er også meget velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen. Kontakt sekretariatsleder Nina Cheesman Pallesen på 21 86 97 29 eller projektsekretær Signe Hedeskov på 61 69 49 11.

Ansøgninger sendes per mail til job@od.dk – send max en sides ansøgning og kort CV, og skriv ”Projektsekretær" i emnefeltet.

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 12.00.

Samtaler afholdes: I begyndelsen af uge 21

Stillingen ønskes besættes: 3. juni 2019, eller snarest herefter.

 

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse, der arbejder med oplysning og undervisning både internationalt og i Danmark. Unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Kampagnen relaterer sig til og er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation.