Semifinalen er slut – fire projekter går videre til Stormødet

14. maj 2018

For første gang nogensinde har vi afholdt en del af vores projektvalg ved online afstemning – og det har været en stor succes! Flere elever end nogensinde før har på den ene eller anden måde været involveret og har fået indflydelse på valget. På mange skoler er der afholdt lokale valg, hvor man skulle beslutte, hvilke projekter, der skulle have skolens stemme. De syv gode projektideer er blevet diskuteret over hele landet, og der er blevet vist film og billeder for at gøre endnu flere elever opmærksomme på valget.

 

Men syv skulle skæres ned til fire. Efter en måneds afstemning og kreative valghandlinger på skolerne, er afstemningen nu afsluttet, og vi kan løfte sløret for de fire finalister. Disse fire projekter skal nu indlevere et fuldt udviklet projektforslag, og skal konkurrere mod hinanden om elevernes stemmer på Operation Dagsværks Stormøde, der afholdes i slutningen af november. På Stormødet vælger eleverne, hvad der skal være årets projekt 2019.

 

De fire projekter, der er gået videre til Stormødet, er:

  • Verdens Skove (Nicaragua): Red Jaguarens børn

  • Danske Handicaporganisationer og Sammenslutningen af Unge Med Handicap (Uganda): Handicap, selvtillid og bedre Vilkår

  • Mellemfolkeligt Samvirke (Zimbabwe): Power til slummens unge

  • Sex og Samfund (Uganda): På flugt med krop og sjæl

 

Stort tillykke til de fire organisationer, der er gået videre, og tusind tak til Red Barnet, IWGIA og Dansk Flygtningehjælp, som også stillede projekt. Og ikke mindst tak til de mange elever, som har stemt til projektvalget!