Stil projekt til Operation Dagsværks kampagne 2022

Er I Operation Dagsværks projektpartner 2022? Skal 15.000 elever arbejde penge ind til jeres projekt? Og skal endnu flere høre og lære om de tematikker, som jeres projekt berører? Så kom til infomøde d 14. januar kl 14.30-16 og hør mere.
05. jan 2021

2020 har været et specielt år - også i Operation Dagsværk. Årets kampagne har, i samarbejde med Amnesty Danmark, sat fokus på unge i Peru, der kæmper for en tryg skolegang uden seksuel vold og chikane. Igen i år har tusindvis af elever på landets ungdomsuddannelser således forberedt sig på at arbejde på Dagsværkdagen til fordel for de peruvianske unge - men det skulle ikke blive sådan. Grundet COVID-19 situationen blev Dagsværkdagen i sidste øjeblik rykket til d. 10 marts 2021, og OD afholder således hele to Dagsværkdage i 2021. Vi har nemlig netop afsluttet et vellykket projektvalg, hvor elever fra hele landet har valgt Sex og Samfunds projekt: ‘Ret til sikkert sexarbejde’  i Etiopien som kampagnefokus i 2021. 

Vi påbegynder nu processen med at finde projektet, der skal danne basis for Operation Dagsværks kampagne i 2022. Valget af næste projekt finder sted i 2021 – Skal I være med? Alle udviklingsorganisationer kan stille projekt til Operation Dagsværk, såfremt de lever op til vores krav. Disse, og meget anden information, kan findes på www.od.dk/projektstiller.

Infomøde
For at komme godt i gang holder vi et infomøde for interesserede projektstillere torsdag d. 14. januar 2020 kl. 14.30-16. På mødet vil I høre mere om, hvad det indebærer at stille projekt i Operation Dagsværk, og hvad der er i vente for den organisation, der vinder projektvalget. I vil møde tidligere sekretariatsfrivillige, som vil fortælle om OD’s kampagneførelse, og vi vil gennemgå vores projektkrav samt selve projektvalgsprocessen. Der vil være rig mulighed for at stille alle jeres spørgsmål, og vi glæder os meget til at se jer!

Mødet vil i lyset af COVID-19 restriktionerne foregå online via Zoom. I bedes tilmelde jer til projektsekretær Aline Højholt på aline@od.dk senest mandag d. 11. januar 2020 - og jo før desto bedre. Alle tilmeldte vil modtage adgangslink i dagene op til infomødet. Hvis I ikke har mulighed for at komme, men er interesserede i at stille med et projekt, er I altid velkomne til at kontakte Aline, som står til rådighed med informationer og svar på jeres spørgsmål.

Projektvalgsprocessen i Operation Dagsværk
Det er noget særligt at stille projekt til Operation Dagsværk, og vores retningslinjer afviger en del fra klassiske fonde og donorers. Det er nemlig vores demokratiske fundament - eleverne - der afgør projektvalget. Valgprocessen strækker sig over længere tid, og består af to runder. Ansøgningen laves i første omgang i form af et konceptpapir, der skal indsendes senest mandag d. 1. marts 2021 kl. 12.00. Konceptpapiret beskriver baggrund, aktiviteter samt hvorledes projektideen lever op til Operation Dagsværks krav til projekter. Desuden skal der indsendes en kort video og fire billeder. 

En udførlig beskrivelse af konceptpapiret samt videoens udformning er at finde på vores hjemmeside. I er desuden altid velkomne til at henvende jer med spørgsmål vedrørende konceptpapiret.

Operation Dagsværks bestyrelse vurderer konceptpapirerne ud fra de krav, der findes i vores Politiske Papir. Alle konceptpapirer, der lever op til kravene, indstilles til valg, der foregår ved en online afstemning ude på ODs medlemsskoler. Eleverne i dagsværkgrupperne ude på skolerne stemmer om, hvilke tre projektideer, de finder mest overbevisende, og som de gerne vil se i fuld længde. Resultatet af afstemningen offentliggøres midt i maj måned. Kun de tre udvalgte projekter kan stille endeligt projektforslag til Operation Dagsværks bestyrelse, med deadline 1. september 2021 kl. 12.00.

En mere detaljeret beskrivelse af processen fra ende til anden kan findes på Operation Dagsværks hjemmeside: www.od.dk/projektstiller

Meld meget gerne tilbage 
Hvis I overvejer at stille et forslag, må I meget gerne sende en e-mail til aline@od.dk, så vi løbende kan holde jer opdaterede med relevante informationer vedr. Operation Dagsværk og vigtige datoer. Vi står selvfølgelig også til rådighed, hvis I måtte have nogen spørgsmål til denne invitation, eller spørgsmål der vedrører OD's projektvalg generelt.