Stormøde = store beslutninger

Operation Dagsværks Stormøde 2017 blev afholdt i weekenden, hvor der udover projektvalg og valg til bestyrelsen, blev truffet nye beslutninger til sammensætningen af Landsrådet og procedure for projektvalg.
29. nov 2017

De vigtigste beslutninger på Stormødet

Stormødet er Operation Dagsværks øverste myndighed, hvor elever fra organisationens medlemsskoler træffer beslutninger om det fremadrettede virke for Danmarks globale elevbevægelse.

Valg til bestyrelsen

Imellem Stormøderne, er det eleverne valgt ind i bestyrelsen, der varetager Operation Dagsværks interesser og træffer de vigtige beslutninger. Bestyrelsen for Operation Dagsværk 2018 kommer til at bestå af:
(se billede øverst)

 • Asta Selchau fra Vibenshus Gymnasium (HTX)
 • Jo Damsgaard-Sørensen fra Københavns Åbne Gymnasium
 • Maria Enevold Dahl fra Aarhus Katedralskole
 • Samantha Sanchez fra Aalborg Katedralskole
 • Bjarke Rasmussem Steinbeck fra Vibenshus Gymnasium (HTX)
 • Ellen Hartmann Andersen fra Fredericia Gymnasium
 • Filip Trier fra Høng Gymnasium og HF
 • Nadja Enggard Lausen fra Odense Katedralskole
 • Anna Gabriella Hansen fra Greve Gymnasium
 • Oskar Kvist fra Københavns Åbne Gymnasium
 • Emilie Marie Knudsen fra Greve Gymnasium
 • Sofie Birch fra Odense Katedralskole
 • Trine Rynord fra Greve Gymnasium

Projektvalg - vi sætter fokus på unge i Grønland

Der var fire projektforslag som blev fremlagt på Stormødet. Valget var ualmindeligt svært og diskussionerne med både projektstillere og mellem eleverne i stormødesalen var afgørende for årets projektvalg. I sidste ende blev det Ungdommens Røde Kors, der blev Operation Dagsværks projektpartner i 2018. Dermed blev det et projektforslag til fordel for unge i Grønland, som må betragtes som et utraditionalt valg for Operation Dagsværk. Læs hele pressemeddelelsen om projektvalget her.

Operation Dagsværk organiserer sig i regionerne, og udvidder Landsrådets medlemmer

Landsrådet i Operation Dagsværk havde stillet forslag om at vi fremover skal organisere os jævnfør de danske regioner, og lade valget af landsrådsrepræsentanter følge regionerne. Det blev stemt igennem og dermed kan Landsrådet, når det vælges næste gang også indoptage 5 medlemmer per. region. Derudover tillader vedtægterne også fremover at øvrige frivillige i organisationen, som ikke længere er elever, kan vælges ind på fem rådgivende poster i Landsrådet. Dermed muliggøres det, at Landsrådet kan nå bedre ud til de skoler, som har brug for besøg og støtte til udvikling af deres Dagsværkgruppe.

Online afstemning i første projektvalgsrunde

Eleverne godkendte tillige forslaget om en ny procedure for projektvalget, som mange danske udviklingsorganisationer følger år efter år, for at til sidste ende med at få elevernes opmærksomhed. Det foregår i to runder, hvor det nye er, at første runde afgøres i et online afstemningsmodul. Her kan alle Dagsværkgrupper på Operation Dagsværks medlemsskoler få lov til at afgive deres stemme. Vi vil fortsat sikre at vi får diskuteret projektforslagene og vores krav til disse på vores elevweekend i foråret. Vi ligger op til at Dagsværkgrupperne desuden kan facilitere en diskussion af projekterne på deres egne skoler, og derefter afgive deres stemme. Hver skole kan afgive to stemmer (på i alt fire projekter) som følger Operation Dagsværks normale procedure, hvor hver skole har to delegerede.

Læs mere om Stormødet.