Undervisningsmaterialer om Grønland lander 1. Maj

20. apr 2018

Nyd 1.maj-solen med et lækkert besøg på vores hjemmeside, hvor du kan glæde dig til at blive klædt på med Grønlands-viden i verdensklasse gennem vores undervisningsmaterialer. I år præsenterer vi spændende problemstillinger, casefortællinger, podcast, tekster, debatter og dokumentarer om Grønland gennem følgende seks undervisningsforløb:

Fremstillingen af Grønland (Dansk)

Gennem arbejdet med dokumentargenren bliver du klædt på til at være kritisk overfor det billede vi møder af Grønland. For hvem er afsenderen på materialet, og hvad ønsker den, at vi skal stå tilbage med?

Fordomme og stereotyper (Psykologi)

Med socialpsykologi som omdrejningspunkt, arbejdes der med intergruppekonflikter, fordomme og stereotyper, og forholdet mellem Grønland og Danmark som case. Du bliver klædt på til at forstå konflikterne og fordommene mellem Grønland og Danmark, samt at tage stilling til hvordan du kan være med til at modvirke stereotypiseringen.

Klimaforandringer (Naturgeografi)

Forløbet om klimaforandringer ser både på hvordan mennesket påvirker forandringerne, samt hvordan forandringer påvirker mennesket. Du vil blive klædt på til at forstå de positive og negative konsekvenser som klimaforandringerne fører med sig, med udgangspunkt i Grønland.

Grønland, Danmark og suverænitet (Samfundsfag)

Du vil blive klædt på til at forstå Grønlands politiske situation i dag, set ud fra forholdet mellem Grønland og Danmark.  Begrebet suverænitet er bærende i forløbet det hele slutter med et rollespil, hvor eleverne diskuterer sagen om udvinding af uran i Grønland, set fra et suverænitetsperspektiv.

Sprog og identitet (Dansk)

Dyk med ned i sprogdebatten i Grønland, og stift bekendtskab med, hvordan sprog og national identitet udtrykkes i litteraturen. Forløbet indeholder bl.a. digte, podcast og kortfilm, og får dig til at reflektere over din egen identitet og dit eget sprog.

Fra kolonitiden til nu (Historie)

Gennem en kreativ formidling vil du blive introduceret til centrale punkter i Grønlands historie, fra 1721, hvor Hans Egede kolonisere Grønland til 2010, hvor man indfører Selvstyret i Grønland. Forløbet kommer omkring Grønlands fødsel, den sociale forandring, G-50 og G-60 politikken og ikke mindst landsfædre som Augo Lynge og Jonathan Motzfeldt.