Unge skaber selv rammerne for unges globale ansvar

02. apr 2017

Elever fra ungdomsuddannelserne har brugt weekenden på at diskutere globale problemstillinger. Sammen har de stemt fire projekter videre til Operation Dagsværks stormøde, og dermed afsluttet første projektvalgsrunde.

"Jeg kan efter den her weekend mærke, hvordan vi alle sammen føler os som en del af noget større. Vi har diskuteret problemstillinger på højt fagligt niveau med stor lokal og global relevans for at kunne vurdere projektforslagene, og har i det hele taget været i fuld sving på en masse lærerige workshops, som andre unge frivillige har arrangeret. Det har været enormt givende og engagerende," fortæller Mai Pedersen, der går i 3.g på Næstved Gymnasium og HF.

Operation Dagsværk har mere end 30 års erfaring med at skabe en ramme for, at unge i gymnasiealderen kan deltage og byde ind i udviklingsfaglige diskussioner. Det er en lang tradition for, hvordan unge selv tager ansvar og inddrager andre unge i løsningen af globale problemstillinger. Denne tradition møder opbakning i Danida og den nye udviklingspolitiske strategi.

Tirsdag blev anbefalingsrapporten 'Youth Leading the World 2030' fremlagt i Udenrigsministeriet af Minister for Udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs. Rapporten præsenterer 19 anbefalinger til udmøntningen af den seneste strategi fra Danida, samt anbefalinger til, hvordan vi kan sætte unge i fokus i udviklingssamarbejdet og i udviklingsindsatser både globalt og i Danmark.

Eleverne på Operation Dagsværks weekend diskuterede klimaproblematikker, uddannelsesprojekter, flygtningelejre, moderne slaveri og ikke mindst rettigheder. Efter timers fremlæggelse og diskussioner er det projekter fra Care, Vedvarende Energi, Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdommens Røde Kors, der går videre til Stormødet, hvor det endelige projektvalg finder sted. Projektvalget skal lægge til grund for Operation Dagsværks undervisningsmaterialer og kampagne i 2018.

Alle de opstillede konceptpapirer kan findes her.

Ungdom - kend din plads på Folkemødet

Operation Dagsværk fortsætter året igennem med at sætte ungdommens rolle i fokus - både globalt og i Danmark. På Folkemødet inviterer Operation Dagsværk sammen med dette års projektpartner, Plan Danmark, til debatter og events på folkemødet under overskriften: 'Ungdom - kend din plads!'

Til trods for at det globale fylder mere og mere i hverdagen over hele verden, er der lange udsigter i forhold til prioriteringen af de globale kompetencer og den globale dannelse på ungdomsuddannelserne i Danmark.

Det er derfor kærkomment, at rapporten 'Youth Leading the World' anbefaler at gøre Operation Dagsværk til en fast bestanddel af pensum på de danske ungdomsuddannelser og udskolinger, således at også de næste generationer kan indarbejde en større horisont i deres undervisning og dannelse.

"Vi er den mest uddannede generation i historien, så det er i den grad afgørende, at vi former en uddannelsesmæssig ramme, som skaber en omverdensbevidsthed hos unge," siger Rikke Gehrke Jensen, der går i 2.g på Esbjerg Gymnasium & HF. Hun fortsætter, "Som unge oplever vi jo en mere og mere globaliseret verden, som påvirker os, så selvfølgelig skal vi også være med til at påvirke den. Det glæder vi os til at mødes om og diskutere med deltagerne og beslutningstagere på Folkemødet", slutter Rikke, der for andet år er med til at koordinere Operation Dagsværks aktiviteter på Folkemødet.

Mød Operation Dagsværk og en række andre udviklingsorganisationer på Folkemødet, hvor der inviteres til at diskutere, debattere og lege med, når Danmarks globale elevbevægelse sætter en masse sjove og lærerige arrangementer op - både om unges plads i udviklingsverdenen og om unge i Danmark. Find 'Ungdom - kend din plads" på stade A3 ved Danchells Anlæg.

Kontakt: Anders Reimers Larsen, 21869729, andersrl@od.dk