Operation Dagsværk søger kampagneleder

Operation Dagsværk søger kampagneleder
Operation Dagsværk søger en kampagneleder til vores nationale oplysningskampagne rettet mod
ungdomsuddannelser og efterskoler, samt indsamling til fordel for et udviklingsprojekt.
Stillingen er en tidsbegrænset stilling og ansættelsesperiode: 1. oktober 2021 til 31. december 2023.
 
Kampagnen, du skal være projektleder for, involverer elever på de danske ungdomsuddannelser og
efterskoler, og ønsker at engagere elever til at organisere aktive elevgrupper på de enkelte skoler, som
mobiliserer øvrige elever til at deltage i den årlige Dagsværkdag.
 
Din primære opgave består i at klæde unge frivillige på til at udarbejde og gennemføre en landsdækkende
oplysningskampagne. Du skal kunne lede og facilitere et læringsrum for en gruppe på 5-15 frivillige unge
på Operation Dagsværks sekretariat. Som kampagneleder er du derfor på en gang projektleder for
hverdagen og konkrete kampagneproduktioner, og samtidig faciliterer du den større proces, hvor de
frivillige udformer de strategiske tanker og budskaber om årets kampagne.
 
Stillingen kræver teamledelse med dedikation, pædagogik, politisk og retorisk tæft. Du skal have erfaring
med procesledelse, men samtidig skal du kunne nå i mål inden for stramme deadlines.
Vi leder med andre ord efter en kampagneleder, der strategisk udtænker en national kampagne, som skal
få eleverne op ad skolestolen, og som formår at omsætte dette til praksis, hvor en gruppe frivillige og
samarbejdspartnere skal engageres dybt i processen.
 
Kampagnelederens ansvarsområder
Indholdet og arbejdsområderne i kampagnen udvikles som følge af det endelige projektvalg, der finder sted
slut november. Der er dog en række faste områder, som kampagnelederen skal stå i spidsen for:
 
 ● To researchrejser til projektlandet i samarbejde med projektstilleren.
 
 ● Processtyring og udvikling af relevante produktioner såsom undervisningsmaterialer, podcast og
 grafisk identitet – de primære udviklere er de unge frivillige, men kampagnelederen skal vejlede og
 facilitere, således at der opnås materialer af høj kvalitet.
 
 ● Styring og koordinering af kampagne- og mobiliseringsindsatsen ude på skolerne.
 
 ● Daglig ledelse, facilitering og sparring med de frivillige på sekretariatet.
 
 ● Planlægning og koordinering af presse og kommunikation.
 
 ● Fundraising – dels faste ansøgninger, samt evt. nye puljer og fonde, afhængig af nye tiltag. Dette i
 samarbejde med sekretariatslederen.
 
 ● Strategiudvikling, styring, planlægning og koordinering af indsats på sociale medier.
 
 ● Kontraktstyring overfor diverse leverandører af foto, grafik, film, print og tryk.
 
 ● Økonomistyring og regnskab for kampagnen.
 
 ● Deltagelse i og koordinering at relevante netværksmøder og planlægning af events, såsom
 Folkemøde og Ungdommens Folkemøde i samarbejde med de frivillige.
 
Alting behøver ikke altid at være det samme – så nytænkning og nye tiltag i form og indhold tager vi imod
med åbent sind.
 
Vi lægger vægt på, at kampagnelederen har interesse for og gerne erfaringer med:
 ● Ledelse af og samarbejde med frivillige, hvor du skaber et læringsrum for unge mellem 18-22 år.
 
 ● Formidling og kommunikation
 
 ● Udviklingsarbejde og engagerende oplysningskampagner.
 
 ● Styring af digitale platforme, såsom hjemmeside og sociale medier.
 
 ● Film, klipning og grafisk fremstilling.
 
 ● Pressehåndtering og mediekontakt.
 
 ● Tilrettelæggelse og udarbejdelse af undervisningsmaterialer, podcast og andre produktioner.
 
 ● Foreningsarbejde baseret på frivillighed.
 
Det er afgørende at have en substantiel forståelse for frivilligt arbejde, samt at have evnen til at løse de
mange planlægningsmæssige og logistiske udfordringer som løbende opstår ifm. gennemførelsen af
kampagnen. Hertil er en fin næse for at samarbejde med mange forskellige mennesker afgørende.
 
På det personlige plan søger vi en engageret ildsjæl med udprægede lederegenskaber, som har sans for,
hvordan man giver andre plads til at udfolde sig. Alder og uddannelse er ikke afgørende, men det er vigtigt,
at du kan gå i spænd med en flok unge i alderen 18-22 år.
 
Stillingen
Stillingen er på fuld tid og for perioden 1. oktober 2021 til 31. december 2023. Skæve arbejdstider,
overarbejde i spidsperioder og en del rejseaktivitet er stensikkert. Operation Dagsværk følger et dynamisk
årshjul og arbejdsopgaverne kræver en løbende tilpasning hertil.
 
Operation Dagsværk er en forening primært baseret på frivillig arbejdskraft, og dette afspejles i vores
lønniveau, som ligger på 26 000 kr. om måneden samt 6% i pension.
 
Operation Dagsværks sekretariat består af en række øvrige ansatte, som du skal samarbejde med omkring
visse opgaver.
 
Ansøgningsfrist og samtale
Ansøgningsfristen er den 8. august. Ansøgninger sendes pr. email til job@od.dk
Der vil blive afholdt samtaler d. 11. august.
Der må påregnes en 2. samtale d. 16. august, hvor der vil blive stillet en mindre opgave.
 
Spørgsmål?
Du kan læse mere om Operation Dagsværk på www.od.dk.
Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen.
I perioden 15. juni til 30. juni kan du kontakte sekretariatsleder Signe Vahlun på tlf. 21 86 97 29
I perioden 26. juli og frem til ansøgningsfristen kan du kontakte nuværende kampagneleder Benjamin Mørch på tlf. 71 79 09 28