Styr på økonomien

Operation Dagsværk modtager midler til at fungere som Danmarks globale elevbevægelse i kraft af tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som Operation Dagsværk er medlem af. Operation Dagsværk søger vanligvis en række øvrige puljer, blandt andet, Danidas Oplysningsbevilling. Derudover modtager vi tilskud fra Undervisningsministeriet, samt andre mindre puljer og fonde.

Operation Dagsværk skelner skarpt mellem dét, vi kalder kampagneøkonomi og foreningsøkonomi. Helt overordnet vil det sige, at den administrationsprocent, som vi tager af de indsamlede midler fra Dagsværkdagen, udelukkende benyttes til finansiere den kampagneførelse og de oplysningsaktiviteter, som relaterer sig til årets oplysningskampagne - den kampagne som Dagsværksdagen er kulminationen på.

Læs mere om administrationsprocenten her.

Der føres i årsregnskabet separat regnskab for foreningen, kampagneførelse og de igangværende udviklingsprojekter, som finansieres af tidligere års Dagsværksdage.  

Operation Dagsværks årsregnskaber er revideret af Henrik Paaske, fra Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer.

Herunder finder du de seneste årsregnskaber

Årsregnskab for 2017 (pdf)

Årsregnskab for 2016 (pdf)

Årsregnskab for 2015 (pdf)

Årsregnskab for 2014 (pdf)

Årsregnskab for 2013 (pdf)

Årsregnskab for 2012 (pdf)

Årsregnskab for 2011 (pdf)

Årsregnskab for 2010 (pdf)

Årsregnskab for 2009 (pdf)

Årsregnskab for 2008 (pdf)

Årsregnskab for 2007 (pdf)

Årsregnskab for 2006 (pdf)

For hver indsamlet 10'er går minimum 9 kr. til vores uddannelsesprojekter

Vi tager en en procentsats af de penge, som vi indsamler på årets Dagsværkdag. Denne administrationsprocent bruger vi til at finansiere kampagneførelsen og oplysningsaktiviteterne i årets oplysningskampagne - den oplysningskampagne som Dagsværksdagen er kulminationen på.

God og saglig oplysning kræver penge. Vi ville ikke have så mange frivillige elever, der giver en dag af deres uddannelse til årets projekt, hvis vi ikke forinden fortalte, hvad projektet gik ud på, og hvordan vi anvender de indsamlede midler. Det er dérfor, vi tager en administrationsprocent, eller “oplysningsprocent”.

Administrationsprocenten varierer alt efter indsamlingens størrelse. Jo større beløb vi får indsamlet, desto lavere bliver administrationsprocenten. Vi trækker kun de penge fra, som vi rent faktisk bruger på kampagneførelse. Operation Dagsværk overfører altså ikke et overskud til opbygning af egenkapital, men anvender det kun på reelle omkostninger.

10% er den øverste grænse for administrationsprocenten. Denne regel bekræftes årligt på vores Stormøde, hvor eleverne diskuterer budgetter, vedtægter og lign.

Herunder ses en oversigt administrationsprocenten fra indsamlingen på Dagsværkdagen over de seneste år.

Administrations procent projektland årstal
9,8% Guatemala 2016
6,4% Somaliland 2015
10,0% Kenya 2014
6,9% Sierra Leone 2013
9,5% Irak 2012
7,5% Peru 2011
5,0% Burma 2010
4,9% Zimbabwe 2009
8,0% Niger 2008
10,0% Bolivia 2007
9,0% Sydafrika 2006
6,2% Kirgistan 2005
9,0% Mellemamerika 2004
6,3% Cambodia 2003

 

I alt har Operation Dagsværk samlet ind til 30 projekter svarende til 174,3 mio. kr. siden 1985.
 

Årstal

Indsamlingsresultat (mio kr.)

Projektland

2017 3,7 Bangladesh, Dhaka
2016 4,3 Guatemala
2015 4,3 Somaliland
2014 4,2 Kenya
2013 4,4 Sierra Leone
2012 4,4 Irak
2011 6,2 Peru
2010 6,5 Burma
2009 6,0 Zimbabwe
2008 6,3 Niger
2007 6,1 Bolivia
2006 8,1 Sydafrika
2005 8,3 Kirgistan
2004 7,3 Mellemamerika
2003 7,5 Cambodia
2002 7,1 Nepal
2001 5,7 Chiapas (Mexico)
2000 4,5 Makedonien (Roma)
1999 5,2 Sydsudan
1998 4,0 Palæstina
1997 5,0 Guatemala
1996 4,8 Ladakh (Indien)
1995 7,1 Mozambique
1994 7,3 Ecuador
1992 8,3 Somalia
1991 6,0 Brasilien
1990 5,8 Eritrea
1988 5,1 Namibia
1986 5,3 Nicaragua
1985 5,5 Tanzania

 

De indsamlede penge udbetales i rater

Indsamlingen fra den årlige Dagsværkdag anvendes til at gennemføre et uddannelsesprojekt med unge et sted i verden som målgruppe. Det er ikke Operation Dagsværk selv, som står for at gennemføre disse projekter, men derimod årets danske partnerorganisation.

Efter endt indsamling udbetaler Operation Dagsværk ikke hele det indsamlede beløb til den danske partnerorganisation. Vi udbetaler pengene i rater.

Partnerorganisationer skal indlevere løbende afrapporteringer fra projektets fremskriden for at udløse en udbetaling. På denne måde kan vi i Operation Dagsværk sikre os, at projektet implementeres som aftalt, sikre os, at de indsamlede penge benyttes på korrekt vis, og sikre os, at partnerorganisationen gennemfører projektet med udgangspunkt i det projektforslag, som partnerorganisationen blev valgt på baggrund af.

Alle projekter skal desuden gennemføre en midtvejsevaluering udført af en uvildig tredje part, således at Operation Dagsværk kan få en uafhængig vurdering af projektet.

Læs mere om tidligere og igangværende projekter her.

Afgørelsen tages af bestyrelsen

Det er Operation Dagsværks bestyrelse, som vurderer de indløbende rapporter og på denne baggrund tager stilling til, om Operation Dagsværk skal udbetale næste rate til en projektpartner. I denne proces sparrer og rådfører bestyrelsen sig med Operation Dagsværks opfølgningsgrupper. Bestyrelsen bliver ligeledes støttet af en ansat projektsekretær. 

 

Du kan støtte Operation Dagsværk

Støttemedlem

Du kan blive personligt støttemedlem af Operation Dagsværk, hvor vi øremærker din støtte til vores foreningsarbejde og styrkelse af eleverne på skolerne. Du bidrager med 350 kr. årligt. Opret dig på od.dk/medlem

I kan også oprette jer som institutionelt støttemedlem, hvor vi ligeledes øremærker jeres støtte til vores foreningsarbejde og styrkelse af eleverne på skolerne. I bidrager med 1000 kr. årligt. Opret jer på od.dk/medlem

 

Skift til en bank, der støtter Operation Dagsværk

Merkur Andelskasse har en kontomulighed til dig, der er mellem 15 og 29 år. Merkur Andelskasse giver automatisk Operation Dagsværk 100 kr. årligt. Det er ikke penge, du betaler, men noget som banken betaler til os, for at du har tegnet en konto hos dem. Se mere hos Merkur Andelskasse om Dagsværkkonto og om støtteordningen generelt.

 

Vælg et teleselskab, der giver sit overskud til bl.a. Operation Dagsværk

GreenSpeak er et teleselskab, hvor vi som Operation Dagsværk modtager 100 kr., når du skifter til et af deres abonnementer. Se her for gode tilbud. GreenSpeak udbetaler desuden deres overskud til de organisationer, de støtter, og du kan som GreenSpeak-kunde være med til at bestemme, hvem der skal have del i overskuddet.

Grøn strøm og støt Operation Dagsværk

SEF Energi tilbyder deres kunder strøm og gas over hele landet. Du kan som kunde vælge, hvem de skal støtte. Hvis du vælger Operation Dagsværk, kan du naturligvis kun vælge grøn strøm. Læs mere op opret dig her.

Testamentering til Operation Dagsværk

Du kan i dit testamente tilgodese Operation Dagsværk ved at oprette et legat til Operation Dagsværk. Følg vejledningen hos Legal Desk, der har gjort det nemt for dig at oprette dokumentet.

Legatet kan både gives som et nyt testamente eller som et tillæg til et eksisterende testamente.

 

Medlemsskole

Skoler, som ønsker at være medlem af Operation Dagsværk og understøtte sine elever i deres globale virke, kan rette henvendelse til sekretariatet. Kontingent for skolemedlemskaber er 500 kr. årligt.

Operation Dagsværk modtager i øvrigt støtte fra:

     

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling