Danmarks globale elevbevægelse

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse. Vores unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Kampagnen relaterer sig til og er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation.

Det er kun elever på ungdomsuddannelser, der har stemmeret og dermed vælger, hvilket projekt Operation Dagsværk skal støtte år for år. Ligesom det kun er eleverne, der kan opstille til organisationens bestyrelse.

Eleverne vælger årets projekt
Vi arbejder ud fra vores slagord Oplysning - Stillingtagen - Handling: Vores årlige kampagne inkluderer blandt andet undervisningsmaterialer, og skal oplyse om internationale problemstillinger, hvilket skal give eleverne et velinformeret grundlag for at tage stilling. Handlingen sker særligt på Dagsværkdagen, hvor elever på baggrund af oplysning og deres egen stillingtagen bidrager med deres arbejdskraft for sikre uddannelse til andre unge ude i verden.

Ved at give et “dagsværk” samler eleverne penge ind til det udviklingsprojekt, eleverne selv har valgt. Handlingen sker også i kraft af, at de koordinerende elever organiseret i Dagsværkgrupper skaber lokale aktiviteter med en global vinkel på deres skoler. 

Efter Dagsværkdagen gennemføres projektet over en årrække af den udviklingsorganisation, der står for projektet. Dette sker i samarbejde med lokale partnerorganisationer. Operation Dagsværk monitorerer løbende implementeringen af projektet og dets resultater og fortæller de danske elever, hvordan det går med det projekt, som de har arbejdet for.

Globalt udsyn
Dagsværkdagen er blot kulminationen på den årlige kampagne. Organisationen arbejder hele året. Ude på de mere end 120 medlemsskoler arbejder Dagsværkgrupperne løbende med at udbrede kendskabet til organisationen og globale problemstillinger blandt deres medstuderende. Dagsværkgrupperne er selvbestemmende og hjørnestenen i organisationens arbejde. Uden dem ville der ikke være noget Operation Dagsværk. Grupperne består af frivillige, aktive elever på ungdomsuddannelserne.

Det er frivillige på organisationens sekretariat, der udvikler undervisningsmateriale, oplæg og workshops til ungdomsuddannelserne. Materialet knytter sig til den pågældende kampagne og skal være med til at give eleverne globale kompetencer og globalt udsyn.

 

 

Uddannelse til alle

Operation Dagsværk mener, at børn og unge i hele verden har ret til en grundlæggende uddannelse. Uddannelse er det værktøj, som giver den enkelte mulighed for at ændre sin egen livssituation. Med uddannelse i bagagen arbejder vi for at give børn og unge over hele verden muligheden for at deltage som aktive medborgere i det samfund, de lever i. Aktive medborgere med egen stemme og med mulighed for at påvirke det omkringliggende samfund.

Det gælder for vores projektlande såvel som i Danmark.

Elever på de danske ungdomsuddannelser ved rigtig meget om, hvordan samfundet fungerer. Operation Dagsværk arbejder for, at den viden suppleres med konkrete redskaber til at handle imod både lokale og globale uretfærdigheder. Vores handlinger kan gøre en forskel.

De danske ungdomsuddannelser skal uddanne globale verdensborgere, som ikke blot har kompetencer til at se på og analysere verden, men som også er i stand til at handle i den - både lokalt og globalt.

Derfor giver danske elever hvert år en dag af vores uddannelse for, at andre børn og unge et sted i verden kan få en uddannelse.

Oplysning - stillingtagen - handling

Oplysning

Operation Dagsværk mener, at nuanceret og debatskabende oplysning er en forudsætning for at tage stilling til verden.
 Hvert år udvikler vi undervisningsmaterialer og film til Danmarks ungdomsuddannelser og turnerer landet rundt med Temadage og Fællestimer (film og oplæg), der oplyser om de problemstillinger, der findes i årets projektland. 
Gennem saglig oplysning om børn og unges forhold i andre lande ønsker vi at få danske elever til at tage stilling til den verden, de er en del af.

Stillingtagen

Operation Dagsværk tager stilling til verden.
Operation Dagsværk er ikke partipolitisk, men handler ud fra tværpolitiske værdier for at styrke demokrati og menneskerettigheder. Vi ønsker, at eleverne tager aktivt stilling til årets projekt. Derfor laver vi en omfattende oplysningskampagne, så det er muligt at tage stilling på et oplyst grundlag.

Handling

Operation Dagsværk mener, at det er vigtigt, at handling følger stillingtagen.
Danske elever forholder sig til årets projekt og vælger på denne baggrund frivilligt at give et dagsværk for at gøre en forskel for andre børn og unge et sted i verden. Danske arbejdsgivere betaler eleverne for deres frivillige arbejde. Der er altså ikke tale om en donation, men om en aflønning for det stykke arbejde, eleven har udført i solidaritet med projektets målgruppe.

Med Operation Dagsværk giver danske elever hvert år en dag af vores uddannelse for at andre børn og unge et sted i verden kan få en uddannelse.

En utraditionel indsamling

Operation Dagsværk er oprindeligt en svensk idé. Det blev startet af svenske gymnasieelever til ære for den svenske generalsekretær for FN, Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld var kendt for at spille en aktiv rolle i fredsbestræbelser rundt omkring i verden, og han talte ofte undertrykte folks og nationers sag. Da han i 1962 døde i et flystyrt over junglen i Den Demokratiske Republik Congo, besluttede de svenske gymnasieelever at skabe en dag til ære for ham – en solidaritetsdag som de kaldte "En dag for Dag".

I dag eksisterer Operation Dagsværk i alle de nordiske lande - i Danmark siden 1984 - første indsamling i 1985. Med inspiration fra den svenske idé voksede Operation Dagsværk ud af elevbevægelsen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK). Operation Dagsværk er i dag helt uafhængig.

Devisen var at give én dag af sin egen uddannelse for at unge uden samme muligheder kunne få en uddannelse et andet sted i verden. Da studerende ofte ikke har mange penge, valgte man en form, hvor man i stedet for at lave en traditionel indsamling eleverne imellem, skulle give et ”dagsværk”. Man skulle for en enkelt dag udføre et stykke forefaldende arbejde, og indtjeningen skulle så gå til et udviklingsprojekt. Hermed kunne alle være med.  

Grundidéen i Operation Dagsværk er stadig den samme i dag, hvor vi i mellemtiden har indsamlet over 162 millioner kr. til udviklingsprojekter over hele verden.