Fire piger i skole i Peru, siddende ved et rødt bord
Fire piger i skole i Peru, siddende ved et rødt bord
Fire piger i skole i Peru, siddende ved et rødt bord
Fire piger i skole i Peru, siddende ved et rødt bord
Fire piger i skole i Peru, siddende ved et rødt bord

I 2020 sætter Operation Dagsværk fokus på seksuel chikane og vold i skolerne i Peru i samarbejde med Amnesty International. Projektet i Peru skal støtte og styrke de peruvianske elever, så de kan tage sagen i egen hånd og gøre deres skoler til trygge steder at være.

På Dagsværkdagen den 11. november 2020 arbejder unge fra ungdomsuddannelserne, efterskolerne og 8.-10. klasser over hele landet til fordel for projektet. Det er pengene, som elever i Danmark samler ind, der er med til at gøre en forskel for de unge i Peru, så de kan få en tryg skolegang. 

Man kan tilmelde sig Dagsværkdagen her og finde et arbejde til Dagsværkdagen her

Hør Francheska fortælle om projektet her

Projektfokus: forebyggelse seksuel vold og chikane

I Peru er seksuel chikane og vold hverdag på skolerne. Særligt unge piger og LGBTI+ personer bliver presset til at give seksuelle ydelser til deres lærere i bytte for bedre karakterer. De må gå uden om bestemte områder på skolen, som er ’hot-spots’ for overgreb. Nogle dropper ud pga. graviditeter som følge af overgreb på skolen. Det skaber en utryg stemning og frustration, fordi der ikke er nogen hjælp at hente fra de voksne på skolerne, der ikke tager de unges oplevelser alvorligt. Og der er ingen klare procedurer for anmeldelser. 

Nu siger de unge fra

De unge ønsker at samarbejde med lærere, forældre, skolemyndig- heder og lokalsamfund for at sikre, at alle unge i Peru kan få en tryg skolegang. 

I Peru er seksuel vold et tabu. Det samme gælder ulighed og machismo, som er en stærk eller aggressiv maskulin stolthed. Samtidig er seksuelle overgreb og chikane så udbredt på skolerne, at det er blevet til en normal del af hverdagen for eleverne. Det er med til at ødelægge de peruvianske piger og drenges selvværd og uddannelses. Men nu siger de stop. De vil ikke lade volden og utrygheden fortsætte. 

Gymnasieelever fra hele landet har i fællesskab taget initiativ til dette projekt. De vil bryde med tabuet og vise skolernes ledelser, deres forældre og hele det peruvianske samfund hvad det er, der foregår på skolerne. De kræver handling NU for at gøre deres skoler trygge. 

Det kan vi gøre

Vi har lyttet til alle de unges fantastiske idéer til aktiviteter og løsninger. Ud fra det har vi valgt 5 aktiviteter, som vil nå ud til 25.000 peruvianske unge og 11.200 voksne: 

• UDDANNELSE OG EMPOWERMENT – Vi styrker de unge til at skabe en forandring 

• AKTIVISME OG KAMPAGNER – Vi skaber opmærksomhed både lokalt og nationalt 

• KULTURÆNDRING – Vi engagerer hele skolesamfundet 

• FORTALERARBEJDE - Ungdomsledet fortalerarbejde fører til mere trygge skoler 

• VIDENDELING – Vi involverer 150 andre skoler, partnere og institutioner. 

De aktiviteter vil give de unge styrken og værktøjerne til at stå frem og sige fra over for seksuel vold og chikane. De bliver i stand til at støtte og hjælpe ofrene og vil inddrage lærere, skoleledere og forældre i at blive en del af løsningen. De kan sætte fokus på problemet på nationalt plan, så det ikke længere er tabu at sige fra – og skolerne kan blive de trygge rum, som skoler bør være.