Projektet

Status ved projektafslutning i 2005: Sudan har siden 1983 været plaget af borgerkrig, da sydsudaneserne ønsker selvstyre fra militærregimet i nord. De seneste år har krigen fjernet sig fra de sydligste områder, hvor man nu er i gang med at skabe et fredeligt civilt samfund. Med underskrivelsen af en fredsaftale mellem de stridende parter i januar 2005, er der nyt håb for denne proces, ligesom udviklingen kan medføre en ny situation for Operation Dagsværks projekt.

I øjeblikket varetages stort set al undervisning af frivillige uudannede lærere. Det anslås tillige, at der er 1,5 mio. flygtninge i Sudans nabostater.

Formål

Uddannelse af lærere, etablering af to uddannelsescentre med bibliotek, undervisningsmaterialer og trykkeri. Derudover etablering af fire satellitcentre.

Indsamlingsresultat 5,25 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner

Projektet blev gennemført i samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og deres lokale partnere New Sudan Educational Association (NSEA), Education Programme for Sudanese Refugees and Displaced People (EPSRDP).

Om MS

MS bekæmper fattigdom ved at hjælpe verdens fattigste til selv at kæmpe for deres rettigheder og bryde de strukturer, der holder dem fast i sult og fattigdom.

MS har næsten 70 års erfaring med udviklingsarbejde, og deres indsatser sigter efter at forbedre levevilkårene for fattige mennesker, så de kan klare sig selv på lang sigt. Deres målgrupper i det konkrete arbejde er primært kvinder og unge.

Sammen med lokale organisationer arbejder MS for at støtte verdens fattigste mennesker i at kende og kræve deres rettigheder, så de kan være med til at opbygge demokratiske og bæredygtige samfund.

Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale sammenslutning ActionAid, der arbejder med udviklingsbistand i mere end 40 lande i verden og når ud til mere end 25 millioner af verdens fattigste.

Læs mere på: ms.dk.

 

Projektet er afsluttet

Forløb og resultater

I projektets første fase er 5 ressourcecentre i Uganda og Sudan samt et trykkeri i Uganda blevet etableret. Dagligt benyttes centrene af mere end 500 elever. Der er blevet nedsat uddannelseskomiteer i landsbyerne, som skal lede de enkelte centre. I tilknytning til centret i Yei er der opført gæstehytter, som muliggør overnatning for de lærere, som benytter centret. Trykkeriet har etableret sig med en voksende kundekreds, og der er gode muligheder for dets fremtidige selvfinansiering.

I projektet er inkluderet støtte til kapacitetsopbygning hos de to samarbejdspartnere. Ifølge MS-Uganda har NSEA udviklet sig til en stærk og kompetent organisation, hvorimod EPSRDP (nu EAA) har haft større problemer; især et ledende medlems pludselige død og UNHCR’s stop for finansiering har ramt denne partner hårdt.

Tre dagsværkere fra Sudan-opfølgningsgruppen deltog i den midtvejsevaluering, der fandt sted i april 2002. Fase to i projektet gik herefter i gang, og der blev udviklet undervisningsplaner til samfundsfag og afholdt flere borgermøder med henblik på engagement i projektet. Samtidig blev håndværkertræningen startet.

Projektet blev afsluttet i sommeren 2005, hvorefter en afsluttende evaluering gennemførtes. To repræsentanter for Operation Dagsværk, Signe Brandt Andresen og Rasmus Hovedskov Hansen, deltog i evalueringen.

Slutevaluering

Med evalueringen i november 2005 afsluttede Operation Dagsværk sin del af Sudan-projektet. De resterende midler på projektets konto er overført til MS-Uganda som bundne midler til projektet. Pengene skal gå til at finansiere drift og vedligeholdelse af ressourcecentrene i Mojo, Yei, Rubeke, Kajo Keji og Nimule i en periode på fem år. De fem år skal bruges til, at centrene, NSEA og MS finder en strategi for, hvordan ressourcecentrene kan overleve i en fremtid uden Dagsværk-støtte. Pengene skal først og fremmest sikre drift, vedligeholdelse og aflønning af en field officer og en til to bibliotekarer på hvert center. Centrene opfordres til at søge penge til konkrete aktiviteter som workshops, fritidsklubber og undervisning hos andre donorer.

Pengene skal sikre, at studerende og lærere, piger såvel som drenge, har adgang til bøger og andet undervisningsmateriale samt kompetent vejledning. Ud af de resterende midler er afsat en pulje, der skal støtte udveksling mellem unge i Danmark og Sydsudan. Denne pulje administreres ligeledes af MS-Uganda, men kan ikke bruges til andre formål.

MS har fortsat samarbejdet med både EAA og NSEA. Desuden har MS fået bevilliget 6. mio kr fra Danida til et fredsundervisningsprojekt, der tager udgangspunkt i ressourcecentrene, så tankerne fra Dagsværk-projektet kommer til at køre videre.

Der var i opfølgningsgruppen planlagt en summer camp i Danmark i 2003 med deltagelse af 10-12 sydsudanesiske studerende. Formålet var kulturel udveksling med danske gymnasieelever. På grund af visumproblemer kunne sydsudaneserne ikke rejse til Danmark, og summer camp'en blev udsat til sommeren 2004. Her blev den til gengæld afviklet med stor succes, og man overvejer nu at gentage idéen på sudansk jord.

I løbet af sommeren og efteråret 2003 besøgte fire dagsværkere fra opfølgningsgruppen projektet.