Projektet

Operation Dagsværk arbejdede i 2013 sammen med udviklingsorganisationen IBIS om et projekt i det vestafrikanske land Sierra Leone. Landet er rigt på diamanter og andre naturrressourcer, men alligevel er befolkningen blandt verdens fattigste.

Ifølge loven i Sierra Leone skal en andel af det overskud, som bliver skabt i diamantminerne, føres tilbage til lokalsamfundene og bruges til udviklingsformål. Det kan eksempelvis være ved opførsel af nye sundhedsklinikker, skoler og lignende. Loven bliver dog sjældent overholdt.

Hold øje med mineselskaberne
Operation Dagsværks 2013-projekt gør noget ved problemet. Projektet uddanner 300 unge fra Sierra Leones største diamantområde, Kono, til dét, vi kalder for ”Mine Watchers”. De unge Mine Watchers bliver rustet til at kræve deres retmæssige andel af diamantindustriens enorme overskud - i samarbejde med lokale organisationer, embedsmænd og høvdinge.

Der er mange forskellige grunde til, at pengene ikke kommer lokalbefolkningen til gode. Ofte er det fordi, ingen overvåger og kontrollerer hverken store eller små mineselskabers aktiviteter og regnskaber. Det efterlader rum for korruption og skattespekulation.

Derfor bliver de unge Mine Watchers trænet intensivt i Sierra Leones minelovgivning. De trænes, så de kan gennemskue komplicerede budgetter og regnskaber. De trænes til at lave kampagner og bruge medierne, så de selv kan gøre offentligheden opmærksom på snyd, korruption og uretfærdigheder.

Bæredygtighed på lang sigt
For at sikre, at de unge Mine Watchers får slagkraft nok, og for at sikre, at projektet kommer til at fungere på lang sigt, oprettes der et kampagne- og ressourcekontor. Herfra koordineres der aktiviteter og udveksles informationer og kontakter imellem lokale samarbejdspartnere, de unge Mine Watchers og den øvrige lokalbefolkning.

Projektet sætter også minedriften og de tilknyttede problemer på skoleskemaet. Der bliver lavet en undervisningsbog til de ældste klasser og afholdt kurser for 150 lærere. Det betyder, at ca. 10.000 skoleelever vil få kendskab til minedriftens potentialer og udfordringer.

Sidst, men ikke mindst, laves der gennem projektet en landsdækkende oplysningskampagne. Den skal presse på for, at Sierra Leone får flere penge ud af mineindustrien, og for at myndighederne sikrer økonomisk støtte til de lokalsamfund, der er berørt af minedriften.

Projektet består af:

            •            300 unge uddannes til Mine Watchers

            •            Etablering af et kampagne- og ressourcekontor

            •            Produktion af skolebog om mineindustrien - der når ud til 10.000 elever

            •            Kurser til 150 skolelærere

            •            Oplysnings- og kampagnearbejde i hele Sierra Leone

 

Forstå projektet på 6 minutter:

Download hele projektforslaget her


Dansk samarbejdspartner

IBIS er en dansk udviklingsorganisation, der arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Organisationen har projekter i otte forskellige afrikanske og latinamerikanske lande. Fælles for alle projekterne er, at de stiller høje krav til kvalitet, samarbejder med lokale partnerorganisationer og tager udgangspunkt i den lokale kontekst.

Uddannelse og naturressourcer
Uddannelse skaber udvikling er IBIS’ slogan. Udover at være en menneskeret, så er uddannelse en af de vigtigste forudsætninger for langsigtet udvikling. En god uddannelse betyder ikke blot højere indtægt og et bedre job – uddannelse giver også folk viden til og forudsætninger for at kæmpe for deres rettigheder og på den måde få indflydelse på deres eget liv.

Et andet af organisationens indsatsområder er kampen for en mere ligelig fordeling af naturressourcerne i de fattige lande. For der er ressourcer nok til at skabe bedre levevilkår og udvikling -  problemet er, at de fattigste sjældent får del i rigdommen fra naturressourcer som olie, gas, guld og diamanter.

Læs mere om IBIS

Lokale samarbejdspartnere

For IBIS er samarbejdet med lokale partnere helt centralt, for det er deres indsigt, viden og engagement, der er opskriften på succes. I forbindelse med Dagsværkprojektet arbejder IBIS tæt sammen med fire lokale organisationer, der har kompetencerne til at løfte projektet på følgende områder:

MoCKY (Movement and Concern to Knowledge Youth):
Skal uddanne de unge mineaktivister - har særligt erfaring med uddannelse og kapacitetsopbygning.

KoCEpO (Knowledge to Community Empowerment Organisation):
Skal også uddanne mineaktivisterne - har særligt erfaring med, hvordan unge får indflydelse i samfundet.

NMJD (Network Movement for Justice and Development):
Skal bidrage med viden om korruption i mineindustrien og hjælpe med at udvikle kampagner.

BAN (Budget Advocacy Network):
Skal oplære mineaktivisterne i at indsamle data og analysere virksomhedernes og kommunernes budgetter.

 

Jump up for Sierra Leone! 

Per V og Pato svingede deres guldkæder for Sierra Leone i 2013! Tjek videoen ud og flyt fødderne til uptempo tracket "GET MONEY".

Lyrics

Intro: 
Værsågo, føl det flow
Find dine fødder og følg det tempo
Jeg er hvid som en faaarmer der sniffer snow
Men kald det bromance fordi vi bygger bro
Per og Pato, Sierra Le-O, 
O.D, O.D., O.D....

Omkvæd:
[Op op op og stå
Hele DK, op op op og stå
Op op op og stå
Hele landet yo, op op op og stå
Get money, money
Who’s your daddy, daddy
Get money, money
Gi’ dem til de fattige, fattige]

Her tror vi på: Unity, Freedom, Justice
Og at alt kan sælges, alt har en kostpris
Tårer, sved, blod
De gør dig fredløs, uden at sætte pris på dit hoved
“One two three four five six seven eight nine”
Kilometer hver dag og du løber hele vejen
I den stegende sol, på vej til skole
Men der hvor den sku’ ligge er der nu kun et stort hul
Og en gravko der gætter busy
Man skal tælle til ti når man blir hidsig:
“One two three four five six seven eight nine”
Og det ikk’ fordi at jeg er særlig rå til at regne
Eller leger økonomisk vismand
Men jeg ved at hver gang nogen disser U-landsbistand
Så synes jeg at det vildt skørt
For der bli’r nakket ti gange så meget som der bli’r tilført
Du var lige ved at lære den store tabel
Men din jord er er deres bord og deres bord er ta’ selv
Det er som om det er godt I ikke lærer at tælle
For så ka’ ingen se at de ikke betaler skattegæld
Børnene, det er de sande diamanter
Men fremtiden er ikke i høj kurs på de her kanter
Her betyder “investere” 
At alt der kommer ind ryger til Vesten og ender der
Kald det kapitalflugt
Den søde duft af dollars får en fæl kannibal-lugt
Så la’ os blive crunk lissom Lille Jon
Og lave en million - og sende den til Sierra Leone

[Omkvæd]

“One two three four five six seven eight nine”
“Ten”/tænd et lille lys midt i mørket min ven
Så du ka’ “Shine bright like a diamond”
Du ‘ikke rig som Ri-Ri, men det var dig hun ment’
Hvordan skal man så skinne uden bling
Skindet det bedrager, vi skal længere ind
Derinde hvor følelsen flækker forstanden
Og vi fatter at alt hvad vi har er hinanden
For det ville være herrefed at skære ned
På at dele alt op i heroppe og dernede
Du ved, "Heroppe vader isbjørne i vores gader"
“dernede er det bare bastskørt og bare jader"
Det hele foregår heroppe - i vores krydder
Hvis du går langt nok tilbage er vi alle brødre
Samme blod vi bløder, vi har fælles rødder
Men vi ikk’ groet fast, vi ka’ flytte os, vi har fødder
Så dans dig dum til din fad får skum
Ligegyldig om du har en flad pum pum
Eller så’n en rigtig reggae-mås der si’r boom
Ryst til det her, det ‘for real, ikk’ en dåsetune...

[Omkvæd]

“Pato og Per - svinger som en billig guldkæde
To billardkugler som du ikke ka’ pool med”

__________________________________

1.Director - Katarina Siig Søderberg
2.Director - Jeppe Carlsen
Producer - Katarina Siig Søderberg & Jeppe Carlsen
Client: Operation Dagsværk
Steady- and Studiocam: Jeppe Carlsen
1.DoP - Jeppe Carlsen
2.DoP - Katarina Siig Søderberg
Editor - Katarina Siig Søderberg & Jeppe Carlsen
Grade, Effects & Post - Jeppe Carlsen
Light (outside) - Martin Stampe & Katarina Siig Søderberg
Light (Studio) - Jeppe Carlsen
Animations - Peter Lopes og Anders Frang
Runners - Anne Marie B. Rasmussen & Inez Freja Frich Baré

Thanks to:
www.twentyfourseven.dk for supporting the set with Kinoflows
Mariama, dancer
All the volunteers on the set!

______________________________________________________________

Mere om kunstnerne:

https://www.facebook.com/PatoSiebenhaar
https://www.facebook.com/pvers

Download Per V´s nyeste gratis mixtape her:
http://www.per.tv/teamspirit3

Hvert forår drager et hold unge frivillige til årets projektland for at indsamle materialer til den oplysningskampagne, Operation Dagsværk turnerer landet rundt med hvert efterår.

En del af holdet producerer film, der skal oplyse eleverne på Danmarks ungdomsuddannelser om baggrunden for årets projekt.

I år kan du se filmene "Under Jorden" og "Magdalena", hvor du møder minearbejderen Alpha og den unge kvinde Magdalena, som på hver sin måde kæmper for en bedre fremtid for Sierra Leone.

Under Jorden

Magdalina

Filmene er produceret af Operation Dagsværks sekretariatsfrivillige:
Anne Marie B. Rasmussen, Sofie Hub og Heidi Ausker Søby under vejledning af journalist Katarina Siig Søderberg.
Animationer: Peter Lopes og Anders Frang Stoltenberg. 
Musik Magdalina: Magdalina intro og outro: Enrique Pacheco Hernandez
Interlude. Sunday Feelings, Victor Valentin
Musik Under Jorden: 180°Virvar, Atilla Dogan og Mic Ryan.
Speak: Kjartan Siig Søderberg
Tonemester: Sylvester Holm

Find flere Dagsværk-filmproduktioner på forsiden under OD TV på forsiden.

Update: Oktober 2016

Projektet har været igang i lidt over et år og fremviser allerede vigtige resultater. De unge frivillige minewatchers som projektet uddanner, har bl.a. lavet kampagner og afholdt events der sætter fokus på at mineejerne skal betale de afgifter som loven pålægger dem. En afgift der går til at udvikle lokalsamfundet.

De lokale myndigheder samt den nationale organisation NMA (National Mining Agency) støtter stærkt op omkring de unges arbejde. NMA har udtalt at de unge påtager sig en vigtig lokal rolle i forhold til at holde tilsyn med minerne i Kono. 

Læs hele projekt rapporten her.

Projektet er desuden blevet forlænget med 6 måneder og forventes afsluttet i udgangen af 2018.


Update: April 2016

I April 2016 tog 5 medlemmer af Sierra Leone projektets opfølgningsgruppe og projektsekretæren til Sierra Leone for med egne øjne at se hvordan det gik med projektet. Se nedenfor hvordan projektet allerede nu er i gang med at uddanne 300 unge minewatchers, som skal sørge for at den pengene fra den rige mineindustri kommer lokalbefolkningen og de unge til gode.

Læs om de unge minewatchers og deres arbejde her.


Update: 1. Oktober 2015

Projektet 'Rå diamanter og skarpe tunger' i Sierra Leone er gået i gang. På grund af sygdommen Ebola, har projektet været udskudt i et år. Situationen i Sierra Leone er forbedret og der har, ifølge WHO (World Health Organisation), ikke været nye sygdomstilfælde i flere uger. Derfor har Operation Dagsværks samarbejdspartner IBIS nu igangsat projektet. Det første halve år vil der være fokus på at rekruttere unge 'mine watchers', udvikling af undervisningsmateriale om problemstillinger indenfor mineindustrien og etableringen af ressource-centeret som skal udbrede information om minedrift og de problemstillinger det kan medføre.

Opfølgningsgruppen planlægger at rejse til Sierra Leone i starten af 2016, for at følge op på resultaterne af projektet, og støtte op om IBIS og samarbejdspartnernes arbejde.

Hvis man har spørgsmål omkring projektet eller opfølgningsaktiviteter kan opfølgningsgruppen kontaktes på sierraleone@od.dk.


Update: 30. juli 2015

Projektet er fortsat udsat som følge af sygdommen Ebola, men der er heldigvis tegn på, at situationen langsomt bliver bedre. Derfor forventer Operation Dagsværk og Ibis, at projektet kan begynde i september 2015. Forbedringen kommer dog først efter et år med tusinder døde, karantæner og udgangsforbud.

Siden epidemiens udbrud har Ebola-virussen været årsag til over 11.000 menneskers død i det vestlige Afrika, hvor det særligt er landene Guinea, Liberia og Sierra Leone, der har været hårdt ramt. De nyeste tal fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, viser, at der i alt er knap 30.000 formodede tilfælde af smittede personer.

I Sierra Leone alene har 4.000 mennesker mistet livet som følge af sygdommen, mens der sammenlagt findes mere end 13.000 formodede tilfælde. Det gør Sierra Leone til landet med flest smittede mennesker siden sygdommens udbrud. Det har derfor ikke været forsvarligt at forsøge at implementere Dagsværk-projektet siden sygdommens udbrud. 

Heldigvis har der de sidste måneder vist sig en stagnation i antallet af nye tilfælde, mens sidste uge (til og med d. 26. juli 2015) har været den uge med færrest nye tilfælde i over ét år. Der blev således kun registreret 7 nye tilfælde på verdensplan i ugen op til den 26. juli.

Et lokalt medie meddeler, at befolkningen i Sierra Leone er vendt tilbage til deres arbejde, og børnene er så småt tilbage i skole, selv om landet fortsat har problemer med fødevaresikkerhed og lavere lønninger end før udbruddet.

Operation Dagsværk og Ibis har på baggrund af de betydelige fremskridt en forventning om, at projektet kan starte i løbet af september 2015.

De penge, danske gymnasieelever tjente til projektet på Dagsværkdagen 2013, har i løbet af det sidste år været fastfrosset og venter på, at projektet kan gå i gang.