Projektet

Operation Dagsværk gennemførte d. 5 november 2014 en landsdækkende indsamling til fordel for et uddannelses- og kapacitetsopbygningsprojekt af unge LGBT'ere (Lesbians, Gays, Bisexuals & Transgender) i Kenya.

Baggrund

I Kenya oplever unge, som forelsker sig i deres eget køn, at blive udstødt af familien, bortvist fra deres skole, nægtet medicinsk behandling og udsat for trusler, fængsel, vold og seksuelle overgreb. Det samme gælder transkønnede, maskuline piger, feminine drenge og andre unge, som bryder den traditionelle opfattelse af kønsrollerne. En ung lesbiske kvinde har udtalt sig om de rettighedskrænkelser hun har oplevet til Kenyan Human Rights Commusion (KHRC)

"I am a lesbian with a 3 year old child. I was married to a man until last year when my sexual orientation was discovered by my in laws through a jilted girlfriend. My husband divorced me and took the baby from me. My own parents supported his move and don’t want anything to do with me. I sought the intervention of our child welfare officers but when my husband told them that I am a lesbian, they condemned me and said I am absolutely immoral and incapable of raising my own child. They said I would rape her and convert her to lesbianism" (32 year old lesbian school teacher, KHRC 2012)

I Kenya mener 90 procent af befolkningen, at homoseksualitet ikke bør accepteres i samfundet. De mener, at homoseksualitet og LGBT rettigheder er vestlige værdier, som vestlige menneskerettighedsaktivister forsøger at importere til Kenya. For at modbevise dette, er det vigtigt, at kampen for LGBT rettigheder i Kenya kommer fra den kenyanske LGBT bevægelse. Derfor støtter Operation Dagsværk projektet unge LGBT kenyanere i deres kamp for rettigheder.

Formål med projektet

Årets Operation Dagsværk-projekt er til fordel for det kenyanske LGBT miljøs kamp for bedre vilkår og lige rettigheder. Projektet uddanner LGBT-unge til at blive forandringsaktører og styrker de organisationer som de er engagerede i, for herigennem at give dem nye redskaber til den enorme indsats de lægger i at gøre en positiv forskel for den enkelte unge LGBT'er, og for målgruppens vilkår generelt i Kenya. 

Dette gøres ved: 

- Uddannelse 300 unge forandringsaktører  i menneskerettigheder. De unge får redskaber til at kunne bekæmpe diskrimination ved at lære om handlingspotentialerne i de basale rettigheder, som den kenyanske forfatning giver dem. 

- Træning af unge LGBT kenyanere i medie-advocacy. De unge vil blive uddannede i at benytte sig af de kanaler, de selv kan være herre over, fx. hvordan man kan udnytte sociale medier i adcocacy-indsatser for LGBT rettigheder, hvordan man brænder bedst igennem med sine budskaber på tv og i radio og hvordan man skaber muligheder for taletid i mainstream medier.

- Styrkelse af unge LGBT’eres seksuelle og reproduktive sundhed. En del af projektet er at køre ud med mobile sundhedskliniker hvor LGBT unge kan komme og få gratis rådgivning, hiv-tests, kondomer, screenings for seksuelt overførte sygdomme, medicin mm.

- Etablering af 'safe spaces'. Den øgede synlighed via projektet kan føre til større risiko, hvis ikke nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Derfor etableres nødvendige ’safe spaces’– specifikt for de aktivister, der bliver uddannet i projektet.

- Advocacy overfor udvalgte regionale og lokale beslutningstagere og meningsdannere. De nyuddannede forandringsaktører vil med støtte fra partnerne gå i dialog med udvalgte ledere indenfor politivæsnet og religiøse ledere om, hvorfor LGBT rettigheder er menneskerettigheder. De positivt indstillede repræsentanter vil blive inviteret til dialogmøder, og nogle vil herefter modtage træning i LGBT- relateret emner. Efter at udvalgte religiøse ledere og politiansatte er blevet trænet, er det planen, at de skal fungere som ’champions’ - personer, der advokerer for LGBT rettigheder i deres respektive netværk.

Bæredygtighed

En stærk LGBT bevægelse (på organisatorisk og individplan) er grundstenen for forandring i Kenya på den lange bane. Derudover er det vigtigt, at LGBT bevægelsen ikke kæmper alene, men allierer sig med mere veletablerede civilsamfundsaktører med bredere dagsordener så som FHOK og Sex & Samfund. Denne strategi er valgt som en bæredygtigt måde at sikre, at arbejdet med LGBT rettigheder ’mainstreames’ ind i andet rettighedsarbejde, og ikke forbliver en kamp der kæmpes udelukkende af LGBT aktører.

Det fulde projektdokument kan læses her

 

 

Sex & Samfund

Operation Dagsværk samarbejder i 2014 med Sex & Samfund, som kommer til at implementere projektet i Kenya, når Dagsværkdagen d. 5. november 2014 er overstået. Sex & Samfund er primært kendt for deres arbejde i Danmark, men faktisk er deres internationale arbejde lige så stort, som deres nationale. Internationalt arbejder Sex & Samfund primært i Østafrika og Sydasien, hvor de sammen med lokale organisationer kæmper for at udsatte befolkningsgruppers basale rettigheder indenfor seksuel sundhed opfyldes. Globalt arbejder Sex & Samfund i FN-regi for, at fremme blandt andet retten til fri abort, som i mange lande er et ligeså kontroversielt emne som LGBT-personers rettigheder. Sex & Samfunds arbejde baserer sig på værdier om åbenhed og tolerance, og de tilstræber at gå foran ved at turde forsvare udsatte grupper, ved at turde sætte seksuelle rettigheder på dagsorden og ved at turde bryde grænser for at sikre seksuelle rettigheder.

Sex & Samfunds rolle i partnerskabet med Operation Dagsværk er at bidrage med ekspertise i at styrke unge til selv at tage kampen op. De har stor erfaring med at opbygge små organisationers egen kapacitet, samt mange års viden og succes med at arbejde for politisk forandring indenfor et af de sværeste områder i udviklingslandene. Derudover støtter de projektets kenyanske partnere med den nødvendige forvaltningsmæssige kapacitet og erfaring, det kræver at implementere et Dagsværkprojekt. Endvidere har Sex & Samfund betydelig erfaring med materialeudvikling til tværfaglig brug og kampagner som "Kun med kondom" og "Uge Sex", hvor over 240.000 skoleelever i 2013 deltog. En erfaring som absolut kommer Dagsværkkampagnen til gode, da kampagnen bla. funderes i undervisningsmateriale til gymnasieskolerne.

Lokale partnere i Kenya

Operation Dagsværk og Sex & Samfund har to lokale partnerorganisationer i Kenya. Mød dem her:

Family Health Option Kenya (FHOK)
FHOK er en stor national sundhedsorganisation, der både arbejder med at fremme sundhed gennem politisk fortalervirksomhed og selv tilbyder sundhedsydelser indenfor områder som seksualitet, graviditet og fødsel. FHOK har netop påbegyndt en proces med at gøre deres klinikker mere LGBT-venlige. FHOK er desuden Sex & Samfunds søsterorganisation og disse har samarbejdet i flere år forud for dette projekt. Ligesom Sex & Samfund er FHOK medlem af verdens største føderation af ngo’er der kæmper for seksuelle rettigheder for alle.

Nyanza, Rift Valley and Western Kenya LGBTI Coalition (NYARWEK)
NYARWEK er baseret i Kisumu i det vestlige Kenya. Det er en LGBT-koalition bestående næsten udelukkende af ungdomsgrupper, der blandt andet gennem dialog med myndigheder har arbejdet med at bekæmpe diskriminationen af LGBT-personer i det vestlige Kenya. Partnerskabet med NYARWEK vil styrke LGBT-miljøet i Kisumu og det vestlige Kenya, hvor det er relativt svagere end i Kenyas to største byer, Nairobi og Mombasa.

 

Hvert forår drager et hold unge frivillige til årets projektland for at indsamle materialer til den oplysningskampagne, Operation Dagsværk turnerer landet rundt med hvert efterår.

En del af holdet producerer film, der skal oplyse eleverne på Danmarks ungdomsuddannelser om baggrunden for årets projekt.

I år kan du blive klogere på situationen for homoseksuelle i Kenya gennem to yderst aktuelle film, Kriminel kærlighed og Kenya ud af skabet.

KRIMINEL KÆRLIGHED
Tag med biseksuelle Ana til Kenya!
Ana er på vej til Kenya, hvor homoseksuelle kan dømmes op til 14 års fængsel. Tag med på en øjenåbnende rejse, hvor den 21-årige dagsværkfrivillige finder ud af, hvordan det er at leve i et samfund, hvor hun ville blive udstødt og fordømt

KENYA UD AF SKABET
Korrigerende voldtægt, politivold og udstødelse fra familie og samfund. Det er hverdagskost for mange homoseksuelle og transkønnede kenyanere. LGBT-aktivisten Anthony Olouch nægter, at det skal være sådan. Han har selv vidst, at han var til sit eget køn, siden han var helt lille. Nu kæmper han en indædt og ikke ufarlig kamp for at ændre kenyanernes holdning.

Filmene er produceret af Operation Dagsværks sekretariatsfrivillige:
Bjarke Bang Rasmussen, Louise Wulff Andersen og Camilla Julia Berimi
Supervisor: Katarina Siig Søderberg
Kamera: Jeppe Carlsen, Katarina Siig Søderberg.
Redigering: Louise Wulff Andersen, Katarina Siig Søderberg
Animationer: Peter Lopes 
Musik: Lydmor, Rumpistol
Lydefterarbejde: Sylvester Holm

En stor tak til
Gay Kenya Trust
Kenya Human Rights Commission
GALCK
Family Health Option Kenya
NYARWEK
Sex og Samfund

Du kan finde tidligere produktioner på forsiden under 'OD TV'.

Update: Marts 2017

fortalervirksomheds komponenten i projektet er for alvor ved at vise resultater. Gennem kapacitetsopbyggende aktiviteter har vores samarbejdspartner NYARWEK i efteråret 2016 for første gang udarbejdet en kommunikationspolitik, der lægger strategien for deres advocacy arbejde. Derudover er der blevet trænet 10 unge mediefortalere, der skal sætte LGBT+ personers rettigheder på dagsordenen. Der er blevet fokuseret på hvordan man får mediehuse og journalister til at interessere sig for LGBT-emner, hvordan man vinkler gode historier samt hvordan man indtænker sikkerhed i mediearbejde.

Udover arbejdet med medierne, arbejder projektet også med at påvirke beslutningstagere og meningsdannere på lokalt og regionalt niveau. Projektet har afholdt dialogmøder og workshops med regionale myndigheder, det lokale politi og religiøse ledere. Det er ekstremt vigtigt at samarbejde med disse grupper da de er tonedannende i lokalmiljøet og de derfor kan være med til at mindske diskriminationen af LGBT+ personer.

Læs den seneste projekt rapport her.


Update: Juli 2016

Projektet har nu været i gang i knapt et år og har allerede udvist rigtig gode resultater. En del af projektet er et ung-til-ung rettighedsprogram, hvor unge LGBT menneskerettigheds fortalere er nået ud til og har trænet 237 unge LGBT personer i Kisumu. Træningen fokusere på at informere de unge om deres rettigheder, den nuværende politisk, sociale og lovgivningsmæssige situation for dem som LGBT personer og hvor de har mulighed for at få ikke diskriminerende sundhedsydelse og nødhjælp hvis nødvendigt.

Nødhjælp viste sig at være nødvendigt for to præster, som blev smidt ud af den Anglikanske kirke i Kenya, efter at være blevet beskyldt for at være homoseksuelle. De blev overfaldet i deres landsby og der var had-demonstrationer udenfor deres hjem. Projektets lokale partner NYARWEK hjalp de to præster med at flygte. De blev indkvarteret i et 'safe-house' og fik akut psykologihjælp. Denne muligheden for akut at hjælpe LGBT personer der bliver forfulgt er enormt vigtig, hvilket denne hændelse blot understreger.


Update: April 2016

I samarbejde med Operations Dagsværks og Sex og Samfund er det besluttet at udvide projektets aktiviteter til kommunen Siaya som ligger vest for Kisumu, hvor projektet ellers har hovedsæde. Denne kommune er ikke tidligere blevet berørt af donorer derfor ønsker Nyarwek, Operation Dagsværks og Sex & Samfunds lokale partnere at opstarte projektet i Siaya, fordi de gerne vil skabe de samme forandringer for målgruppen her, som de skaber for målgruppen i Kisumu.


Update: December 2015

I december var Radio24syv i Kenya og interviewe en af projektets lokale samarbejdspartnere om at være LGBT person i Kenya. I radioklippet bliver Sex og Samfunds internationale medarbejder Lisbet Dinsen interviewet om projektets arbejde med LGBT personers rettigheder. Lyt til klippet her.


Update: September 2015

I september 2015 er projektet '"KærLIGHED' skudt i gang. Det støtter op om det kenyanske LGBT miljøs kamp for bedre vilkår og lige rettigheder. Det første år vil der være fokus på kapacitetsopbygning og etablering af et safe space og i de efterfølgende år vil der fokuseres på udannelse af de unge LGBT'ere.

 

Alle Dagsværk-projekter får en opfølgningsgruppe, der består af frivillige, som følger projektets udvikling.  Det er opfølgningrgruppen der i løbet af de næste 3 år vil holde styr på projektet. De holder løbende møder med Sex & Samfund omkring projektets udvikling. Derudover sørger opfølgningsgruppen for, at gymnasieleverne bliver holdt opdateret omkring projektets resultater.

Pengene, som indsamles på den årlige Dagsværkdag, udbetales ikke på én gang til den danske udviklingsorganisation, men udbetales løbende i rater på baggrund af rapporter om projektets udvikling. På denne måde kan Operation Dagsværk gennem opfølgningsgruppen hele tiden følge med i, om pengene går til det, som de blev indsamlet til.


I foråret 2017 besøgte opfølgningsgruppen projektet i Kenya. Læs om deres tur her


Opfølgningsgruppen har i 2015 og 2016 deltaget i Copenhagen Pride med vores kenyanske projektpartnere. Målet for deltagelsen i Copenhagen pride var at sætte fokus på LGBT personers rettigheder i Danmark såvel som på globalt plan. 

Læs om deres oplevelser på Copenhagen pride 2016 her og se hvordan de deltog i 2015 i filmen nedenfor:

Filmen er lavet af journalist Mads Volquartz og sekretariatsfrivillig Oline Paludan Jørgensen.

Hvis man har spørgsmål omkring projektet eller opfølgningsaktiviteter kan opfølgningsgruppen kontaktes på kenya@od.dk.