Når Operation Dagsværk vælger, hvilket projekt foreningen skal støtte, sker det gennem en proces, der strækker sig fra marts til november, og beslutningen går gennem mange led.

Danske udviklingsorganisationer, der opfylder en række krav, som er at finde i Operation Dagsværks politiske papir, kan opstille projektforslag. For at komme i betragtning skal organisationerne i første omgang aflevere et konceptpapir, hvor deres projektidé, hovedaktiviteter osv. kort præsenteres. Deadline for konceptpapiret er hvert år d. 1. marts.

På baggrund af Operation Dagsværks politiske papir behandler bestyrelsen de indsendte konceptpapirer og godkender dem, der lever op til retningslinjerne.

De godkendte konceptpapirer sendes til afstemning blandt eleverne. Afstemningen foregår online, og eleverne har mulighed for at afholde valg lokalt på deres skole, for at beslutte, hvordan deres skoles stemmer skal fordeles. Hver skole har to stemmer, som administreres af dagsværkgruppen. Gennem den online afstemning udvælger eleverne tre projektidéer, som får lov at gå videre i processen og stille endeligt projektforslag til Operation Dagsværk.

De tre organisationer, der er gået videre fra første runde, skal udvikle deres projektkoncept til et konkret projektforslag. Deadline for projektforslag er hvert år d. 1. september.

Derefter vurderer bestyrelsen, om projektforslagene stadig lever op til retningslinjerne i Operation Dagsværks politiske papir. De, der godkendes indstilles til valg på Operation Dagsværks Stormøde, der som regel ligger ultimo november/primo december.

Så snart projektforslagene er godkendt af bestyrelsen, bliver de offentliggjort på hjemmesiden od.dk. Derudover får alle landets gymnasieelever adgang til dokumenterne via googledocs, når Stormøde-posten udsendes et par uger før mødet.

På Stormødet faciliterer bestyrelsen projektvalget. Dette foregår som regel med oplæg fra projektstillerorganisationerne, gruppediskussioner og plenumdebat.

Hvert gymnasium kan sende ligeså mange elever, de vil, til Stormødet. Men maksimalt to fra hvert gymnasium får status af ’delegeret’ og kan herved stemme til projektvalget, som foregår som det allersidste på Stormøde-weekenden.

De fremmødte elever valgte på Operation Dagsværks Stormøde d. 29. nov - 1. dec. 2013 at Operation Dagsværks kampagne 2014 skal være til fordel for Sex og Samfunds projekt "Tro, Had og Kærlighed".

Vi ser frem til at arbejde sammen med Sex og Samfund om kampagnen i 2014 og om den videre gennemførsel af projektet i 2015-2018.

Læs hele projektforslaget her: "Tro, had og kærlighed"

(Se hvorledes valgprocessen forløb i nedenstående film)

De fire projekter som var på valg i 2013 var:

På elevweekenden i april 2015 stemte Dagsværks elever på fire projekter, som gik videre til stormødet. De fire organisationer indsendte et detaljeret projektforslag, som blev diskuteret på elevernes stormøde i november, hvor det endelige projekt blev valgt.

De fire projekter, der gik videre, og som fremlagde deres projekter på stormødet, var

Projektet, der er blevet valgt af eleverne for 2016, er IBIS: Med livet på spil.

For information om valgprocessen, kontakt projektsekretær Anna Ida Hallgaard Jonsson på: annaida@od.dk 

 

Projektvalgsproces 2016

D. 1. marts 2016 er der frist for projektstillere, der ønsker at stille projekt til Operation Dagsværk til oplysningskampagnen 2017. Igennem 2016, vil elever fra de danske ungdomsuddannelser først udvælge de fire projekter, som får lov at stille deres endelige projektforslag til Stormødet i november/december 2016.

Eleverne mødes d. 8.-10. april på forårets elevweekend og diskuterer de indkomne konceptpapirer, og vælger fire som går videre.

Konceptpapirerne skal godkendes af Bestyrelsen forinden de fremlægges for eleverne. Bestyrelsen har på deres møde d. 20. marts 2016 godkendt alle projektforslag. Du kan downloade og læse de syv spændende konceptpapirer, Operation Dagsværk har modtaget herunder.

Opstillet i alfabetisk rækkefølge:

Afrika Kontakt - Swaziland: Kongen i nye klæder

Dialogos - Filippinerne: Kviksølv, guld og sushi

Folkekirkens Nødhjælp - Cambodja: Youth for Change

IWGIA - Mexico: En stemme mod overgreb

Mellemfolkeligt Samvirke - Zimbabwe: Sammen om Zimbabwe

Mission Øst - Armenien: At leve og lære sammen

Plan Danmark - Bangladesh: Dhaka: Aktivistskoler i slummen

De fire, som er gået videre til Stormødet i november er:

Afrika Kontakt, IWGIA, Mission Øst og Plan Danmark. Deres endelige projektforslag, som eleverne diskuterer og stemmer om på Stormødet, kan hentes her:

Afrika Kontakt - Kongen i nye klæder

IWGIA - En stemme mod overgreb

Mission Øst - Giv alle unge en stemme

Plan Danmark - Aktivistskoler i slummen