Projektet

Siden Burma blev uafhængig af den britiske kolonimagt i 1947, har landet været styret af et militær, som ofte har været i direkte kamp med væbnede oppositionsgrupper. Derudover er situationen i landet præget af spændinger mellem etniske grupper, der blandt andet strides om landets naturressourcer. De mange års konflikter har fastholdt befolkningen i dyb fattigdom, og flere millioner lever enten som internt fordrevne eller er flygtet til Thailand, hvor de lever som illegale flygtninge. I Burma er skoler, sundhedsklinikker og andre basale ydelser forsømte og får meget få eller slet ingen ressourcer fra staten. Al undervisningsmateriale og pensum skal godkendes af militæret, og undervisning, der lægger op til kreativ og selvstændig tænkning er forbudt. I Thailand går kun hver tredje burmeser i skole, fordi det thailandske skolesystem er for dyrt for dem, og fordi de burmesiske skoler i Thailand ikke er anerkendte af den thailandske stat. De unge har i den grad brug for uddannelse, viden, styrke og evner, så de i fremtiden kan bidrage til at opbygge et stærkt, demokratisk samfund i Burma.

Formål

Formålet med projektet er, at burmesiske børn og unge i grænselandet mellem Burma og Thailand får adgang til stabil undervisning af god kvalitet, at eleverne lærer at tænke selvstændigt og bliver i stand til at klare sig selv. På længere sigt er målet, at disse reflekterede og uddannede unge vil søge løsninger og tage beslutninger, der forbedrer situationen for flygtninge og migranter, samt bidrager til opbygning af et fredeligt og et mere demokratisk Burma som stærkt modstykke til landets militærstyre.

Hovedaktiviteter

- Uddannede lærere: Lærere i mellemskoler og gymnasier i de udvalgte områder bruger elevcentrerede undervisningsmetoder, der skaber positive og inkluderende læringsmiljøer.

- Bedre betingelser for læring: Mellemskoler og gymnasier har tilstrækkelige ressourcer til at opfylde elever og læreres fundamentale materialebehov.

- Adgang til videreuddannelse: Linket mellem skoler og lokalsamfund styrkes ved at afgangselever aktivt bruger deres viden og evner i opbygningen af lokalsamfundet.

- Dokumentation, læring og samarbejde: Opmærksomhed og støtte fra centrale beslutningstagere øges og er derigennem med til at styrke de netværk, der arbejder for at forbedre kvaliteten af uddannelsesprogrammer for flygtninge og migranter fra Burma/Myanmar. Ydermere får uddannelsesledere i Karen-staten øget kapacitet til at administrere den materielle støtte til hele det karenske uddannelsessystem.

Indsamlet beløb: 6,5 mio. DKK.

Dansk samarbejdspartner

                           

 

Projektet er et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp (FKN) og deres lokale partnere i Burma og Thailand: Burmese Migrant Workers Education Comittee (BMWEC), Karen Teachers Working Group (KTWG) og World Education (WE).

Om Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politik overbevisning.

De samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer samt andre samarbejdspartnere.

FKN er en del af ACT Alliance (Action by Churches Together), som er en alliance af flere end 100 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er de en af verdens fem største NGO'er.

ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande.

Læs mere på: www.noedhjaelp.dk.

 

Bjarne Ussing programleder i Burma og Thailand under Operation Dagsværks projekt fortæller om projektets resultater.

Baggrund

Projektet blev udført i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og de lokale partnere Burmese Migrant Workers Education Comittee (BMWEC), World Education (ME) og Karen Teacher Working Group (KSEAG).

Det startede i 2011 og sluttede i 2014, hvorefter der blev udført en grundig ekstern evaluering. Overordnet set er projektet gået bedre end forventet, blandt andet fordi der har været en langvarig og stabil våbenhvile i landet. Den største udfordring er at finde finansiering til udbetaling af den lærerløn, som projektet har varetaget de seneste tre år. Rapporten havde bl.a. følgende konklusioner:

Bedre undervisning

Projektet har markant forbedret kvaliteten af undervisningen for elever i grænselandet mellem Burma og Thailand. Lærerne er ikke bare blevet bedre til at undervise med pædagogiske og elevcentrerede metoder, de har også fået kritisk tænkning på skoleskemaet – et fag der har været forbudt af Burmas militærstyre i mange år.

  • Over 100 lærere har gennemgået to års uddannelse på to læreruddannelser.

  • Mere end 2.000 lærere har fået træning gennem det mobile læreteam, som tager ud og underviser i de afsides liggende skoler.

  • 300 lærere fra skolerne for burmesiske migranter i Thailand, er blevet trænet på halvårlige seminarer.

  • Der er blevet udviklet og uddelt undervisningsmaterialer og nyt pensum til i alt 18 fag med fokus på elevdeltagelse og kritisk læring.

Samarbejde med lokalsamfund

Projektet har i høj grad involveret forældre og lokalsamfund for at sikre, at de aktivt støtter op om skolerne og deres børns uddannelse.

  • Mere end 3.500 forældre har deltaget i kurser og workshops omkring at involvere sig i deres børns uddannelse. Det er tre gange flere end det oprindelige mål!

Det har desuden resulteret i et godt samarbejde mellem partnerorganisationerne og de regionale og nationale myndigheder. Vi håber, at dette samarbejde, på sigt kan lede til, at myndighederne i højere grad tager ansvar for uddannelsen af børn og unge i de udsatte områder.

Udfordringer

403 lærere i Burma, samt 27 migrantlærere i Thailand, er blevet direkte aflønnet af projektet. Den burmesiske stat prioriterer ikke uddannelse for migranter og internt fordrevne i grænseområdet, og derfor har det været nødvendigt at give lærerne løn. Samarbejdsorganisationerne arbejder på at finde alternative donorer, så uddannelse af fordrevne og migranter stadig kan prioriteres. Hvis det ikke lykkes, kan der være en risiko for, at nogle af skolerne, som har været støttet i projektet, må lukke.

Se den fulde evaluering her

Yderligere informationer om projektets resultater kan fås ved at kontakte projektsekretæren.  

Se musikvideoen til Left Hand of the BoxerOD TV.

Opfølgningsgruppen, som består af tidligere sekretariatsfrivillige og engagerede gymnasieelever, blev nedsat i starten af 2011 ved projektets start.

De har siden da fulgt projektet tæt ved halvårligt at modtage afrapportering fra partnerne, som de har gennemgået, diskuteret og indstillet til godkendelse hos bestyrelsen. 

Derudover har de holdt de danske gymnasieelever orienteret om indsamlingsresultatet og status på projektet via plakater til skolerne og indlæg her på siden.

I november 2012 var syv fra opfølgningsgruppen på besøg hos de lokale projektpartnere i Thailand og hos Folkekirkens Nødhjælp i Burma. Tre fra gruppen deltog desuden i midtvejsevalueringens workshops. Efterfølgende har gruppen fortalt om oplevelserne fra turen og status på projektet på Stormødet 2012 samt her på siden.

I foråret 2015 tog Ida fra Maribo Gymnasium til Burma for at møde de lærere som er blevet opkvalificeret af Folkekirkens Nødhjælp og deres partnere gennem projektet. Se hendes rejse i videoerne herunder.