Eleverne i Operation Dagsværk valgte på organisationens Stormøde i november 2015 at støtte Oxfam IBIS' Guatemala-projekt.

I begyndelsen af 2016 var et stort hold frivillige fra Operation Dagsværks sekretariat i Guatemala på den første af to research-rejser, hvor de samlede materiale ind til kampagnen for projektet.

De frivillige er kommet hjem med film, billeder, interviews og en masse viden og oplevelser, der skal bruges til at udforme kampagnen, som i efteråret kommer ud på Danmarks ungdomsuddannelser op mod Dagsværkdagen.

Læs mere om projektet under videoen.

Resumé af projektet i Guatemala
En stigende strøm af unge mayaer fra Guatemala forsøger hvert år at nå til USA som illegale indvandrere. Det er unge uden uddannelse og job, som lever i fattigdom og med vold, utryghed og daglig diskrimination i deres eget land alene på grund af deres indianske oprindelse. Derfor søger de lykken i USA. Drømmen ender dog ofte som et decideret mareridt, når de unge begiver sig ud på en farlig rejse i menneskehandlernes vold.

Oxfam IBIS’ Operation Dagsværk-projekt ”Med Livet på Spil” vil gennem oplysning og kampagner skabe ny debat om årsagerne til og problemerne ved de unges massive flugt fra landet. De unge er vigtige aktører i at skabe forandringer i et stivnet samfund, og i dag ligger muligheden åben: For første gang længe ser en spirende demokratiseringsbevægelse, sat i gang af unge på sociale medier, dagens lys i det opdelte samfund.

Operation Dagsværk-projektet vil give de unge et reelt alternativ til den livsfarlige rejse og det hårde liv som illegal indvandrer i USA. Sammen med en række lokale organisationer og samarbejdspartnere vil projektet skabe uddannelse, jobs og politisk handlekraft for de unge mayaer i Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land.

Det skal ske gennem målrettet faglig uddannelse af de unge mayaer, hjælp til, at de kan komme i gang med deres egen lille virksomhed, personlig rådgivning af dem, som har oplevet vold og diskrimination, lokale og nationale kampagner, dialog med kommunerne og erhvervsdrivende, organisering af de unge samt ved at søge indflydelse på den politik, regeringen og det internationale samfund fører i og over for Guatemala.

Den danske regering vil nu helt fjerne udviklingsbistanden til Latinamerika. Det vil skade arbejdet med oprindelige folks rettigheder, som IBIS har kæmpet for de sidste 25 år. Med dette Operation Dagsværk-projekt kan vi fortsat arbejde for mayaernes rettigheder i Guatemala. 

Problemet
• Ringe uddannelsesmuligheder og stor ungdomsarbejdsløshed holder unge mayaer i et stramt fattigdomsgreb

• Ulighed, fattigdom, diskrimination og racisme får hver eneste dag omkring 150 unge under 25 år til at forlade Guatemala

• Rygter og fejlinformationer om USA’s migrationspolitik er med til at lokke de unge ud på en farlig rejse, som menneskesmuglere tjener kassen på

• Af de omkring 120.000, som rejser mod USA, bliver omkring halvdelen arresteret og sendt hjem

Løsningen
• At få arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regeringen til at forbedre deres politik over for de unge

• Uddannelsestilbud og støtte til at komme i arbejde eller starte egen virksomhed, så de unge kan realisere deres drømme i Guatemala

• Gennem engagerende kampagner at få troværdig og reel viden om den farlige rejse, menneskehandlernes motiver og risikoen for hjemsendelse ud til de unge og deres familier 

Læs hele projektbeskrivelsen via linket herunder (åbner pdf):

Oxfam IBIS: Med livet på spil (Guatemala)

Tekst: Mads Volquartz og Oxfam IBIS

Foto: Jeppe Carlsen

 

Projektet bliver udført af organisationen Oxfam IBIS og deres lokale partnere i Guatemala. Nu begynder et parløb mellem Operation Dagsværk og IBIS, hvor de i løbet af det næste år vil iværksætte en oplysningskampagne, der skal lede op til kulminationen onsdag d. 2. november 2016, når landets gymnasieelever endnu engang hopper i arbejdstøjet for en god sags tjeneste.

Herunder kan du læse mere om de tre organisationer, der skal udføre projektet i Guatemala.

CEIPA
CEIPA er en ngo, der siden 1989 har arbejdet med udsatte unge og børn i Guatemalas vestlige højland. CEIPA’s formål er at arbejde for, at børn og unges rettigheder overholdes, og at alle børn og unge får mulighed for at gennemføre deres skolegang. CEIPA har et tæt samarbejde med uddannelsesmyndigheder og kommunale udvalg i 19 kommuner og har stor erfaring med at skabe dialog og påvirke de lokale og nationale politikker for børn og unges rettigheder. CEIPA har blandt andet hjulpet kommunerne med at oprette ungdomsråd, hvor de unge bliver hørt.

CEIPA har i mange år haft fokus på at få børn ud af børnearbejde og ind i et regulært skoleforløb. For de unge tilbyder CEIPA erhvervsfaglige og tekniske kurser, der skal forberede de unge til arbejdslivet. På CEIBA’s træningscenter og værksteder i Quetzaltenango kan de unge få træning inden for eksempelvis kokkefaget, bageri, syning, svejsning og serigra .

DESGUA
DESGUA er en græsrodsbevægelse, der arbejder for at forebygge og bekæmpe årsagerne til særligt de unge mayaers migration til USA ved at skabe bedre uddannelses- og jobmuligheder i Guatemala. DESGUA er blandt andet dannet af folk, der selv har prøvet lykken i nord, men som af forskellige årsager er blevet sendt tilbage til Guatemala eller frivilligt er vendt hjem for at engagere sig i udviklingen lokalt. DESGUA arbejder for at give de unge selvtillid og tro på egen kunnen.

DESGUA driver sammen med de unge en café og et kulturcenter i Quetzaltenango by. Her har de oprettet en kokkeskole, der under mottoet ”Cooking for the Guatemalan Dream” uddanner mange mayaunge som et alternativ til drømmen om en fremtid i USA. DESGUA har et stort netværk af organiserede guatemalanere i USA, der kommer fra kommunerne i Quetzaltenangoprovinsen, og som gerne vil støtte udviklingen i deres hjemegn. Flere produktive initiativer og kooperativer er startet op med kapital fra deres familier og venner i USA.

Oxfam IBIS
Oxfam IBIS er en dansk udviklingsorganisation, der arbejder for en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til uddannelse, ind ydelse og ressourcer. Vi ser uddannelse og et stærkt civilsamfund som de vigtigste instrumenter til udvikling af verdens fattigste lande og marginaliserede befolkningsgrupper.

Oxfam IBIS har arbejdet i Guatemala i 25 år og har et stort kendskab til landet og stærke partnerskaber. Oxfam IBIS arbejder fokuseret på at fremme oprindelige folks rettigheder og ser unge som vigtige forandringsagenter, der kan påvirke landets udvikling i en positiv retning og skabe forandringer i deres lokalmiljø. Oxfam IBIS arbejder sammen med 30 partnere i Guatemala. 

Læs mere om Oxfam IBIS

Læs hele projektbeskrivelsen som pdf i linket herunder:

Oxfam IBIS: Med livet på spil (Guatemala)

 

 

Hvert forår drager et hold unge frivillige til årets projektland for at indsamle materialer til den oplysningskampagne, Operation Dagsværk turnerer landet rundt med hvert efterår.

En del af holdet producerer film, der skal oplyse eleverne på Danmarks ungdomsuddannelser om baggrunden for årets projekt.

Her kan du se film om projektet i Guatemala:

 

 

 

 

Operation Dagsværk projektet 'Med livet på spil', startede 1. juni 2017.  Projektet i Guatemala strækker sig over en periode på tre år. På siden her vil der løbende komme opdateringer med de nyeste resultater. Der vil desuden blive skrevet længere rapporter om projektets fremskridt. De vil også ligge tilgængeligt her på siden i takt med implementering og evaluering af aktiviteterne i Guatemala.

Du kan læse mere om projektet i projektdokumentet.

Alle Dagsværk-projekter får en opfølgningsgruppe, der består af frivillige, som følger projektets udvikling. Det er opfølgningrgruppen der i løbet af de næste 3 år vil holde styr på projektet. De holder løbende møder med Oxfam IBIS omkring projektets udvikling. Derudover sørger opfølgningsgruppen for, at gymnasieleverne bliver holdt opdateret omkring projektets resultater.

Pengene, som indsamles på den årlige Dagsværkdag, udbetales ikke på én gang til den danske udviklingsorganisation, men udbetales løbende i rater på baggrund af rapporter om projektets udvikling. På denne måde kan Operation Dagsværk gennem opfølgningsgruppen hele tiden følge med i, om pengene går til det, som de blev indsamlet til.

Det er Operation Dagsværks opfølgningsgrupper og bestyrelse, som læser de indkomne rapporter, og dem som på denne baggrund vurdere, om der er grundlag til at udbetale næste rate til projektet. Og nej, der er bestemt ikke tale om en bevidstløs automatisk godkendelse, tværtimod. Opfølgningsgrupperne besøger også gerne det igangværende projekt for at se udviklingen med egne øjne.

Guatemalas opfølgningsgruppe er etableret og vil begynde deres arbejde, når projektets aktiviteter starter i 2017.