Projektet

Cambodja er efter årtiers kaos langsomt på vej mod demokrati. Men fattigdom og manglende uddannelse gør processen lang og skrøbelig. Ikke mindst Cambodjas kvinder står i en svær situation. Mangel på skolegang og rettigheder gør fattige piger til lette ofre for sexindustriens menneskehandel – også kaldet trafficking. Med løfter om reelt arbejde lokkes helt unge piger til byerne, hvorefter de tvinges til at arbejde på bordeller. I andre tilfælde sælges de direkte til bordelejerne, for at familien kan få penge til at overleve for. Udover ydmygelsen ved at blive reduceret til rene handelsvarer, går disse piger glip af en uddannelse og muligheden for selv at definere deres fremtid.

Formål

At forbedre 1200 pigers livsbetingelser og muligheder gennem uddannelse og færdighedstræning i Banteay Meanchey provinsen i Cambodja. Samtidig vil projektet ved hjælp af blandt andet debatmøder, oprettelse af et NGO-netværk og lobbyaktiviteter arbejde for at påvirke de grundlæggende strukturer i det cambodjanske samfund, som frarøver piger deres rettigheder.

Indsamlingsresultat: 7,5 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner

-------------------------------------------

 

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem de to cambodjanske organisationer CWCC (Cambodian Women Crisis Centre) og Ponleur Kumar samt Folkekirkens Nødhjælp (FKN)

Om Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politik overbevisning.

De samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer samt andre samarbejdspartnere.

FKN er en del af ACT Alliance (Action by Churches Together), som er en alliance af flere end 100 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er de en af verdens fem største NGO'er.

ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande.

Læs mere på: noedhjaelp.dk

Projektet blev afsluttet i 2008

Formål og resultater

Cambodja-projektet kom godt fra start. Et endeligt projektdokument med aktivitetsplaner og budget for projektets gennemførsel blev udarbejdet og godkendt af Operation Dagsværks bestyrelse i foråret 2004. Det tog en del tid for organisationerne i Cambodja at finde tilstrækkeligt kvalificerede ansatte, der var villige til at arbejde på landet, langt fra hovedstaden. Til sidst kom et tændt og dygtigt team dog i gang med at implementere projektet. Organisationerne påbegyndte et godt samarbejde med de fire lokale distriktsmyndigheder, og man faciliterede dannelsen af de råd, der uddeler skolegangsstipendierne til pigerne i projektet.

I starten af skoleåret 2004/2005 blev de første stipendier uddelt. På grund af den ekstra million, der blev indsamlet af eleverne i Danmark, blev det muligt at inkludere yderligere 300 piger i projektet. Herudover har pengene finansieret udarbejdelsen af en film, der oplyser om trafficking, og som er blevet vist for flere tusinde landsbybeboere. De uformelle håndværksuddannelser blev sat i gang, og det er takket være de ekstra midler blevet muligt at tilbyde modtagerne heraf særlige alfabetiseringskurser. Forberedelsen af nye typer af kurser blev også påbegyndt, og man besluttede at gennemføre årlige markedsundersøgelser til sikring af pigernes fremtidige jobmuligheder. Man har herudover indgået et samarbejde med World Food Programme om uddeling af ris og olie til familierne til de piger, der modtager stipendier. Som en del af projektets lobbyaktiviteter har CWCC og Ponleur Kumar flere år i træk arrangeret forskellige arrangementer i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag i marts og i forbindelse med Børnedagen i juni. Det er arrangementer, som har nået op mod 15.000 mennesker. Udover disse arrangementer deltager organisationerne i forskellige netværk med andre organisationer og relevante myndigheder, som en del af advocacy-indsatsen. Herudover er der etableret ungdomsklubber, der gennem teater arbejder med oplysning om trafficking, vold i hjemmet, vigtigheden af uddannelse og sikker migration.

Midtvejsevaluering i 2005

I efteråret 2005 gennemgik projektet sin midtvejsevaluering. Her vurderede man projektets status og kom med anbefalinger til det resterende halvandet år. Der var blandt andet fokus på samarbejdet mellem partnerne i projektet, om færdighedstræningen stemte overens med de lokale jobmuligheder, og om projektet når ud til de allerfattigste piger. Operation Dagsværk sendte to repræsentanter (Lykke Feld Andersen og Ida Maria Bjarløv), der desværre ikke kom til at deltage direkte i evalueringen, men besøgte projektet og mødtes med partnerne. Evalueringen understregede behovet for løbende markedsundersøgelser for at sikre, at pigerne modtager en uddannelse, der er relevant og giver dem reel mulighed for beskæftigelse efter endt uddannelse.

I 2005 og 2006 fortsatte projektet med stor succes, og både CWCC og Ponleur Kumar har formået at uddele stipendier til flere piger end forventet. En stor del af pigerne opnår beskæftigelse eller får mulighed for at starte egen virksomhed med et mikro-kredit lån efter endt uddannelse. Pigernes indtægter varierer dog meget, og ikke alles levestandard er blevet væsentligt forbedret. Dog er det for de fleste piger et skridt i den rigtige retning ikke at skulle arbejde under den bagende sol i rismarkerne hver dag. FKN vurderer på nuværende tidspunkt, at den største udfordring for projektet er at sikre ordentlige og bæredygtige jobs til pigerne efter endt uddannelse.

I august 2006 udbetalte Operation Dagsværk den sidste større udbetaling, hvorefter der kun resterede nogle få rentemidler til projektet hos Operation Dagsværk. Det lykkedes dog heldigvis FKN, CWCC og PK at sikre en EU-bevilling, der ville kunne finansiere projektets aktiviteter i endnu fire år. Denne bevilling indbefatter dog desværre ikke støtte til stipendier til formel skolegang.

Slutevaluering i 2007

I foråret 2007 blev der foretaget en slutevaluering af projektet med deltagelse af både FKN og Operation Dagsværk. Fra Operation Dagsværk deltog Lotte Olsen fra opfølgningsgruppen. Evalueringsholdet fandt, at projektet overordnet set var meget velfungerende. Målene for projektet var nået i alle henseender bortset fra færdighedstræningen, hvor man ikke har nået de kvantitative mål. Evalueringsholdet problematiserede kvaliteten af den ”life-skills-training”, der blev udbudt sammen med projektets andre uddannelsesaktiviteter, samt advocacy-programmets kvalitet. Forslag til forbedringer af disse komponenter blev givet i evalueringsrapporten til videre implementering i de EU-finansierede aktiviteter.

Restmidler går til at fortsætte enkelte projektaktiviteter

I 2008 godkendte Operation Dagsværks bestyrelse FKN’s forslag til brug af projektets resterende midler på lidt over 600.000 DKK. Størstedelen af midlerne blev udbetalt og skulle anvendes til fortsættelse af projektets stipendium/formel uddannelses-komponent, i både primary- og secondary school, i 14 måneder. Dette var den del af projektet, som EU-bevillingen ikke dækkede – således ville man med de resterende Dagsværk-midler sikre en videreførelse af det samlede projekt. Udover de resterende Dagsværk-midler havde CWCC og PK desuden sikret sig anden funding til dækning af dele af stipendium-aktiviteterne.

Enkelte af de resterende Dagsværk-milder gik også til en markedsundersøgelse og en film om trafficking. Markedsundersøgelsen skulle sikre de lokale partnere et dybere kendskab til markedsforholdene og blev udformet i et format, der gør det muligt for de lokale organisationer selv at ajourføre dem løbende. Filmen skulle blandt andet bruges til oplysningsarbejde i Danmark. 

Cambodja-opfølgningsgruppen har været en meget aktiv gruppe.

I oktober 2004 besøgte ti dagsværkere projektet og forberedte fremtidige opfølgningsaktiviteter. Ud af dette kom blandt andet en fotoudstilling om projektet, der har turneret landets gymnasier.

Derudover har gruppen i samarbejde med Ulandsforeningen Svalerne igangsat en import af fair-trade produkter fra CWCC's systuer.