Projektet

Israel og PLO underskrev i september 1993 principerklæringen om midlertidigt palæstinensisk selvstyre. Det markerede første skridt på den lange vej til en mulig afslutning af den konflikt, der siden staten Israels dannelse i 1948 har præget regionen.

Siden da har succesen – i form af yderligere aftaler og forbedring af de praktiske forhold – været meget skiftende. Opblusningen af den første og anden Intifada har bragt mange tab af menneskeliv på begge sider – gengældelsesangreb fra den israelske hær blandet med selvmordsbombeangreb fra frustrerede besatte palæstinensere er en del af hverdagen i området. Situationen var ved projektvalget yderst ustabil. Palæstinenserne havde på daværende tidspunkt begrænset / formel kontrol med hhv. Gaza og Vestbredden, og udgangspunktet var: Hvis palæstinenserne skal opbygge noget, der svarer til en egen stat, har de behov for udviklingshjælp.

Formål 

Operation Dagsværk skulle hjælpe en bred gruppe af unge i alderen 14-19 med at få en uddannelse. Målgruppen indbefattede unge kvinder, skoledroppere, fysisk handikappede og gymnasieelever. De enkelte grupper var geografisk og kulturelt bredt repræsenteret.

Indsamlingsresultat: 4,0 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner

Projektet blev gennemført i samarbejdet mellem Folkekirkens Nødhjælp, YMCA, Det Mellemøstlige Kirkeråd og den Evangelisk Lutherske Skole.

Om Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politik overbevisning.

De samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer samt andre samarbejdspartnere.

FKN er en del af ACT Alliance (Action by Churches Together), som er en alliance af flere end 100 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er de en af verdens fem største NGO'er.

ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande.

Læs mere på: noedhjaelp.dk.

Projektet er afsluttet

Forløb og resultater

Operation Dagsværks Palæstina-projekt kom godt fra start. Selvom indsamlingsresultatet ikke levede helt op til målsætningen, så det ud til, at de planlagte aktiviteter kunne gennemføres næsten i deres fulde omfang. Det lykkedes nemlig for Folkekirkens Nødhjælp at skaffe et supplerende beløb på 1,1 mio. kroner fra Udenrigsministeriet/Danida til projektet.

Grundet den meget voldsomme konflikt har nogle af projekterne i perioder været sat på vågeblus. Håndværkerskolen i Jericho måtte som konsekvens lukke kostskoleafdelingen midlertidigt i flere omgange, og fandt i stedet praktiksteder til lærlingene i nærheden af deres hjem. Gymnasieskolen i Beit Sahour har været og er i en vanskelig økonomisk situation, da forældrene ikke er i stand til at betale skolepenge på grund af konfliktens betydning for palæstinensernes økonomi. Skolen fortsatte dog arbejdet så godt, den kunne. Kvinderådgivningen, som ellers var kommet godt i gang i Ramallah, indstillede stort set sit arbejde i 2001. Men den fandt senere en form, hvorunder de sidste aktiviteter kunne gennemføres, hvorfor Operation Dagsværk med udgangen af 2001 overførte de sidste midler til dette projekt. KFUM’s genoptræningscenter i Beit Sahour er blevet beskudt af israelsk militær, men skaderne har ikke været katastrofale rent materielt. De er ikke værre, end at de kan udbedres, når situationen falder til ro. Derimod har de gentagne angreb forårsaget svære psykiske problemer for de personer, som brugte projektet. Derfor blev der etableret et nødprogram af KFUM, mens mange af de normale aktiviteter blev sat i bero.

De sidste midler til projektet er udbetalt, og projektet er således afsluttet. På grund af konflikten godkendte Operation Dagsværk en forlængelse af dele af projektet til 2005, hvorefter den afsluttende finansielle rapport for den sidste af de fire dele af projektet fremsendtes i 2006. På grund af konflikten har Operation Dagsværk desværre ikke kunnet besøge projektet i dets løbetid.