Projektet

Hovedparten af det nuværende Guatemala var ved den spanske kolonisering beboet af mayaer. Det var ikke et samlet folk, men opdelt i mange grupper, der talte forskellige – om end beslægtede – sprog. I 1954 gennemførtes et af USA støttet militærkup, som lagde grunden til en langvarig væbnet konflikt, der først nu er ved at være ebbet ud. I midten af 80’erne blev en civil regering valgt, men først i 1996 blev en formel fredsaftale underskrevet. Guatemalas regering erkendte at være et multikulturelt og flersproget samfund, hvor mayaerne også for første gang anerkendtes som et folk med rettigheder. Projektet ligger i forlængelse af denne aftale som en hjælp til at udmønte politikken i praksis.

Formål

Udvikling af tosproget og interkulturel undervisning af kaqchikel-talende børn og unge i Guatemala. Målgruppen var 10.000 børn mellem syv og tolv år fordelt på 32 underskoler og 1.000 unge mellem 13 og 15 år fordelt på 6 mellemskoler. Tillige skulle 300 unge uddannes til ledere. Begge køn skulle tilgodeses ligeligt i projektet, og det forventedes, at målgruppen ved projektets afslutning ville være alfabetiseret og bevidst om sin identitet som maya-indianer.

Indsamlingsresultat: 5,0 mio. DKK

Dansk Samarbejdspartner

Projektet blev gennemført i samarbejde mellem IBIS og deres lokale partnere Communidad Lingüistica Kaqchikel og Centro Educativo y Cultural Maya Cholsamaj.

Om IBIS

IBIS er en uafhængig dansk medlemsbaseret udviklingsorganisation, der arbejder for en verden, hvor alle har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Gennem uddannelse og støtte til civilsamfundet i Afrika og Latinamerika bekæmper IBIS og deres samarbejdspartnere global ulighed og fattigdom. 

Læs mere på: ibis.dk.

Projektet er afsluttet

Forløb og resultater

Undervisningsmaterialer på maya-sproget Kaqchikel er produceret. Undervisningsplaner og monitoreringsinstrumenter er udarbejdet. Forskellige videreuddannelseskurser er blevet gennemført. Adskillige radioudsendelser er blevet udsendt om den indianske befolkning. I alt 6551 børn fra grundskolen og 1235 børn på overbygningsskolerne har modtaget undervisning på Kaqchikel.

Projektet har vundet en vis lydhørhed på nationalt niveau i forhold til den planlagte undervisningsreform, men der er stadig lang vej endnu, før interkulturel undervisning bliver nøgleordet i guatemaltetisk undervisning. Projektet har endvidere støttet oprettelsen af ungdomsgrupper og uddannelsen af unge promotorer for mayaernes kultur.

De sidste rapporter og regnskaber er fremsendt til Operation Dagsværk fra projektet, der nu er afsluttet, hvad angår den Operation Dagsværk-finansierede del. IBIS har sammen med en fransk organisation fortsat projektet med Fundacion Kaqchikel indtil 2003. Siden har IBIS igen forlænget samarbejdet med Fundacion Kaqchikel.