Projektet

Ladakh er historisk set et selvstændigt kongedømme med stærke bånd til Tibet. Landet var selvstændigt indtil 1947, hvor Ladakh blev annekteret af Indien, og siden blev landet styret politisk, økonomisk og administrativt fra Delhi som en del af delstaten Kashmir. I 1995 opnåede Ladakh et begrænset selvstyre med egen demokratisk valgt forsamling.

Ladakh er præget af at have været 100 % underlagt indisk kultur i uddannelsessystemet de sidste 50 år. Undervisningen er foregået på urdu, hindi og engelsk. Aldrig på befolkningens eget sprog ladakhi. Dette har været stærkt medvirkende til, at Ladakh i alvorlig grad mangler uddannede folk til den offentlige såvel som den private sektor, hvorfor Ladakh i dag er stærkt afhængig af indisk arbejdskraft i skolevæsenet og i den offentlige sektor i det hele taget. For at styrke selvfølelsen og selvstændigheden er det derfor nødvendigt at sikre, at ungdommen uddannes til selv at kunne overtage disse funktioner – på deres eget sprog.

Formål

Udvikling af undervisningsmaterialer på ladakhi, efteruddannelse af lærere samt bygning af et medborgerhus med uddannelsesfremmende faciliteter. Tillige skulle skoleåret forlænges ved bygning af solvarmeanlæg til ca. 100 landsbyskoler.

Indsamlingsresultat: 4,8 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp og den lokale organisation Student's Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL).

Om Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politik overbevisning.

De samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer samt andre samarbejdspartnere.

FKN er en del af ACT Alliance (Action by Churches Together), som er en alliance af flere end 100 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er de en af verdens fem største NGO'er.

ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande.

Læs mere på: noedhjaelp.dk

Projektet er afsluttet.

Forløb og resultater

Projektet havde store problemer i opstartsfasen. Tilsyneladende fordi såvel Secmol som FKN havde undervurderet de praktiske problemer i forbindelse med Ladakhs dårlige infrastruktur og afsides beliggenhed. Grundet den langsomme start blev projektet meget forsinket, og det har først kunnet gennemføre de sidste aktiviteter i 2001. 1200-1500 lærere er blevet uddannet i alternative undervisningsformer, og der er blevet bygget en solopvarmet kostskole og et pædagogisk center. Der er blevet produceret undervisningsmateriale til fagene engelsk og geografi i 1.-5. klasse, og en oplysningskampagne om vigtigheden af uddannelse er gennemført.

I foråret 2002 besøgte Operation Dagsværk projektet i forbindelse med opfølgningsinitiativet Verdens Værk.

Projektet har på et afgørende punkt mere end opfyldt sit formål: De lokale myndigheder i Kashmir har fået øjnene op for kvaliteten af SECMOL’s undervisningsprogram, således at SECMOL nu officielt står for uddannelse af lærere i Ladakh.

En givende erfaringsudveksling er opstået mellem SECMOL og Operation Dagsværks nepalesiske samarbejdspartner BASE på foranledning af Folkekirkens Nødhjælp og Mellemfolkeligt Samvirke. Samarbejdet har indtil videre medført gensidige besøgsrejser og konferencer, hvorigennem vigtige erfaringer er blevet videregivet. De to organisationer komplementerer hinanden godt i deres forskelle og ligheder. Et eksempel herpå er fire dagsværkeres deltagelse i et møde i Ladakh i sommeren 2004. Sidste skud på stammen i samarbejdet er ansættelsen af en rådgiver fra SECMOL i Operation Dagsværks Nepal-projekt.