Projektet

Selvom Mozambique er et potentielt rigt land med mange naturressourcer, er Mozambique i dag et af Afrikas og verdens allerfattigste lande. Det skyldes over 30 års borgerkrig mellem regeringstropper og den sydafrikansk støttede oprørsbevægelse, som har skabt enorme ødelæggelser og forhindret et normalt samfundsliv. Skolesystemet er i forfald, og i mange landområder er der ingen skoler.

Efter Sydafrikas politiske skift formåede de stridende parter i Mozambique at nå til en fredsslutning, som blandt andet muliggjorde afholdelsen af demokratiske flerpartivalg. Grundlæggende uddannelse og rehabilitering af de hårdest ramte områder har regeringens prioritet. I dag er Mozambiques største problem afdragene og rentebetalingen på de meget store statslån, der er optaget under og efter borgerkrigen.

Formål

Projektet koncentrerede indsatsen i to distrikter i Mozambique, hvor Mellemfolkeligt Samvirke i forvejen var tilstede med støtte til forskellige projekter. Således indgik det i et generelt løft af distrikterne. Skoleprojektet bestod af tre hovedkomponenter: 1) et skolebogsprojekt, hvor Operation Dagsværks midler skulle subsidiere priserne på skolebøger, således at de blev mere tilgængelige, 2) nybygning og renovering af skoler og 3) udstyr og aktiviteter til lærere.

Projektets primære målgruppe var ca. 60.000 børn mellem 6 og 14 år. Sekundært involveredes demobiliserede soldater som arbejdskraft, sådan de kunne lære et håndværk, som forhåbentlig vil give dem mulighed for en anden og mere fredelig levevej.

I 1996 indgik Mozambiques regering en aftale med Verdensbanken og andre større donorer, som sikrede en subsidiering af priserne på skolebøger i hele Mozambique. De penge, Operation Dagsværk skulle have brugt på denne komponent, blev derfor omfordelt til skolerenovering og læreruddannelse samt konstruktion af undervisningscentre.

Indsamlingsresultat: 7,4 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner

Projektet blev gennemført af Mellemfolkeligt Samvirke (MS).

Om Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) bekæmper fattigdom ved at hjælpe verdens fattigste til selv at kæmpe for deres rettigheder og bryde de strukturer, der holder dem fast i sult og fattigdom.

MS har næsten 70 års erfaring med udviklingsarbejde, og deres indsatser sigter efter at forbedre levevilkårene for fattige mennesker, så de kan klare sig selv på lang sigt. Deres målgrupper i det konkrete arbejde er primært kvinder og unge.

Sammen med lokale organisationer arbejder de for at støtte verdens fattigste mennesker i at kende og kræve deres rettigheder, så de kan være med til at opbygge demokratiske og bæredygtige samfund.

MS er en del af den internationale sammenslutning ActionAid, der arbejder med udviklingsbistand i mere end 40 lande i verden og når ud til mere end 25 millioner af verdens fattigste.

Læs mere på: ms.dk

Projektet er afsluttet

Forløb og resultater

Samarbejdspartnerne var MS og distriktsmyndighederne i Nacarôa og Memba Distrikt i samarbejde med de lokale landsbyråd i de enkelte landsbyer i distrikterne.Projektet har gennemført læreruddannelse, således at 90 % af lærerne i de to distrikter nu har et bedre grundlag for at undervise, pædagogisk såvel som fagligt.

 58 landsbyskoler er blevet bygget eller har fået tilbygninger.

 Tre ressourcecentre med bibliotek og øvrige faciliteter er blevet bygget, og endnu to ressourcecentre er blevet renoveret.

 Byggeriet er blevet udført af landsbyerne selv med hjælp fra MS, og lokale materialer er i videst muligt omfang blevet anvendt.

 I Memba og Nacarôa distrikter går 90 % af børnene nu i skole. Dette er den højeste procentdel i Mozambique. 


En positiv sideeffekt af projektet er, at de lokale samfund er blevet mobiliseret omkring en fælles sag, for eksempel mødes lærerne stadig til pædagogiske seminarer, selvom Operation Dagsværk-projektet ikke længere kan dække deres rejseudgifter. Desuden vurderer MS, at projektet har bidraget til forsoningen mellem mozambiquanerne oven på den borgerkrig, som hærgede landet frem til 1995. 

De oprindeligt planlagte projektaktiviteter er således afsluttet. Da der ved projektets afslutning på grund af rentetilskrivning resterede ca. 270.000 DKK, besluttede Operation Dagsværks bestyrelse, at disse penge skulle bruges til materialer til de lokale uddannelseskontorer i distrikterne, efter forslag fra MS og de lokale partnere.I foråret 2000 oplevede Mozambique katastrofale oversvømmelser, men "heldigvis" lå de 6 Operation Dagsværk-støttede skoler ikke i de områder, der blev ramt. MS forventede dog, at projektet i kraft af landets markant dårlige tilstand ikke kunne undgå at blive påvirket af katastrofen.

Operation Dagsværk besøgte projektet i 2002 i forbindelse med opfølgningsinitiativet Verdens Værk.