Projektet

Efter et kort forsøg på en demokratisk regeringsform tog militæret i Somalia magten ved et kup i 1969. Militærdiktaturets nationalistiske politik førte landet ud i konflikt med nabolandene og en voksende intern opposition. I 1988 udbrød der en regulær borgerkrig i det nordlige Somalia, hvor de dominerende klaner udråbte deres egen republik, Somaliland. Borgerkrigen fortsatte, og militærdiktaturet faldt i 1992. Borgerkrigen ødelagde landets infrastruktur og smadrede Somalias økonomi. Somalia havde derfor ikke noget at stå imod med, da landet i 1992 blev ramt af en af de alvorligste tørkekatastrofer i vor tid. Krigen og hungersnøden drev over en million mennesker på flugt, ligesom undervisnings- såvel som sundhedssektoren brød sammen.

Formål

40 % af de indsamlede midler gik til akut nødhjælp i det hungersnødramte Somalia. De resterende 60 % (knap 5 mio. DKK) gik til 3 projekter med uddannelsestilbud og krisehjælp til somaliske børn og unge. Det var første og hidtil eneste gang, Operation Dagsværk medvirkede i en indsamling til akut nødhjælp.

Folkekirkens Nødhjælp fik støtte til undervisning og uddannelse til somaliske børn og unge i 4 flygtningelejre i Kenya. I projektet blev der bygget og købt udstyr til ca. 15 skoler. Dansk Røde Kors fik støtte til et projekt, hvor børn og unge med post-traumatisk stresssymptom (krigsofre, voldtægtsofre etc.) i en flygtningelejr i Kenya kunne hjælpes. Red Barnets projekt var at genåbne ca. 30 skoler i og omkring tre af Somalias større byer samt efteruddannelse af ca. 450 lærere.

Indsamlingsresultat: 8,3 mio. DKK

Danske samarbejdspartnere

Dansk Røde Kors     

 

 

De indsamlede midler blev delt mellem de tre danske samarbejdspartnere, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet.

Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. De hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Fra førstehjælpskassen bag i bilen til krige på den anden side af jorden.

Flere end 13 millioner frivillige i 186 lande udgør kernen i Røde Kors. Alene i Danmark er der over 20.000 frivillige.

Røde Kors har gennem sin 150 år gamle historie bygget på den samme idé. De hjælper mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion.

De er en neutral og upolitisk organisation, men de har holdninger og taler de sårbares sag.

Læs mere på: rodekors.dk.

Om Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning.

De samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer samt andre samarbejdspartnere.

FKN er en del af ACT Alliance (Action by Churches Together), som er en alliance af flere end 100 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er de en af verdens fem største NGO'er.

ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande.

Læs mere på: noedhjaelp.dk.

Om Red Barnet

Red Barnet er en del af Save the Children – verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation, der arbejder i 120 lande over hele verden.

Uddannelse og beskyttelse er kernen i Red Barnets arbejde. De yder nødhjælp, når katastrofer og konflikter rammer verdens børn, og de bekæmper børnearbejde, fattigdom, børnedødelighed og seksuelt misbrug. Dertil støtter de udsatte børn herhjemme og i Grønland med ferielejre, væresteder og ophold hos venskabsfamilier.

Red Barnet samarbejder med lokalbefolkningerne og lokale organisationer, og påvirker beslutningstagere og skaber debat om børns vilkår.

Red Barnet er en demokratisk organisation med opbakning fra omtrent 1000 frivillige, der er organiseret i 61 lokalforeninger og knap 18.000 medlemmer, bidragydere og faddere.

Læs mere på: redbarnet.dk

Projektet er afsluttet

Forløb og resultater

Den akutte hjælp blev givet uden større administrative problemer.

De tre langsigtede projekter er for Operation Dagsværks vedkommende afsluttet. Med de problemer, som den fortsatte borgerkrig gav, fortsatte de et godt stykke tid efter Operation Dagsværk-projektet afsluttede.

Især Red Barnets projekt i selve Somalia har været problemfyldt, og har derfor nået færre unge end forventet.