Projektet

Da diktaturet i Brasilien faldt i 1985 forventedes det, at demokratiseringsprocessen for alvor ville slå igennem, men korruption, stemmefalskneri og ligende er stadig dagligdag i det politiske liv. I begyndelsen af 1990'erne blev landet tillige ramt af en omfattende tørke, som ramte 9 stater (et område på størrelse med Tyskland). I Brasilien er der en afgrundsdyb ulighed, som vokser dag for dag. De færreste børn i landområderne får mere end en grundskoleuddannelse, og mange af dem er underernærede. Der er over en million gadebørn.

Småbønderne lever et svært liv, hvor rovdrift på regnskovens ressourcer kan synes den eneste mulighed for overlevelse.

Brasilien er et multietnisk samfund, hvor især indianerne er udsat for undertrykkelse.

Formål

De danske indsamlede midler gik primært til byggeriet af to landbrugscentre i Pará, en tørkeramt og fattig stat i Brasilien. Centrenes formål er at sikre undervisning og alfabetisering, udvikling af bæredygtige landbrugsteknikker samt støtte bøndernes kooperative organisering.

I en flerårig periode blev der gennem CESE ydet støtte til syv forskellige organisationers arbejde, herunder 1) teknisk støtte til landarbejdere og gummitappere for udvikling af bæredygtig udvinding af naturens produkter, 2) uddannelse af lærere og støtte til skoler i Brasiliens slum, 3) Oludums kreative skole, 4) projekter for udvikling og sikring af menneskerettighederne, 5) uddannelse og arbejde til gadebørn, 6) indianernes kamp for lige rettigheder i Brasilien og 7) et interkulturelt undervisningsprojekt for den oprindelige indianske befolkningsgruppe.

Herudover støttede Dagsværk mere end 250 projekter med éngangsbevillinger. Disse projekter tilgodeså gadebørn, unge, kvinder og indianere på områderne uddannelse, sundhed og miljø.

Indsamlingsresultat: I Danmark: 6,0 mio. DKK (Total i Norden: 47,5 mio. DKK)

Dansk samarbejdspartner

 

 

Projektet er et samarbejde mellem Sammenslutningen af Organer til Social og Uddannelsesmæssig Assistance (FASE), Den Fælleskirkelige koordinering af arbejde (CESE), Folkekirkens Nødhjælp, Lutherhjelpen (Norge) og Kirkens Nødhjælp (Sverige).

Om Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politik overbevisning.

De samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer samt andre samarbejdspartnere.

FKN er en del af ACT Alliance (Action by Churches Together), som er en alliance af flere end 100 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er de en af verdens fem største NGO'er.

ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande.

Læs mere på: noedhjaelp.dk.

Projektet er afsluttet

Forløb og resultater

Byggeriet af de to landbrugscentre, der blev bygget i samarbejde med FASE, blev endeligt afsluttet i 1996. De tiloversblevne midler er blevet fordelt gennem CESE, hvor et utal af projekter har opnået større eller mindre støtte.

Det er ikke muligt på denne begrænsede plads at give en tilfredsstillende status på alle de mange mindre projekter NOD (Nordisk Operation Dagsværk) 1991 støttede. Vi vil derfor her begrænse os til at konstatere, at de med få undtagelser har opfyldt deres formål.