Projektet

Efter 30 års krig mellem Eritrea og Etiopien var uddannelsessystemet (og hele infrastrukturen) i Eritrea ødelagt. Krigen kom som en følge af grænsestridigheder og magtkampe, primært opstået på grund af den kunstige grænsedragning kolonimagten Italien foretog i 1890.

Formål

Oprindeligt at bygge skoler i flygtningelejre i det nordvestlige Eritrea. Da Eritrea blev selvstændigt i maj 1991 blev projektet dog redefineret. Der skulle i stedet genopbygges 4 skoler og 2 grundskoler. På grund af massiv støtte til Eritrea fra UNICEF og gunstige valutakurser blev projekt markant billigere end forventet. Man valgte derfor at lade de resterende 2,2 mio. DKK gå til bygning af yderligere én grundskole samt et pædagogisk ressourcecenter til udvikling af materialer og pædagogik.

Indsamlingsresultat: 5,5 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner

 

 

Eritrean Relief & Rehabilitation Agency (ERRA) og Folkekirkens Nødhjælp.

Om Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning.

De samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer samt andre samarbejdspartnere.

FKN er en del af ACT Alliance (Action by Churches Together), som er en alliance af flere end 100 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er de en af verdens fem største NGO'er.

ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande.

Læs mere på: noedhjaelp.dk.

Projektet er afsluttet

Forløb og resultater

På trods af store problemer med vandforsyning og malaria er de 7 skoler og uddannelsescentret blev (genop-)bygget. Skolerne har hver en kapacitet på 250 elever (dvs. 50 pr. årgang), en kapacitet, som forventes øget i kraft med uddannelsen af flere lærere. Et pædagogisk center har fået materiale, der ikke kan tilbydes på den enkelte grundskole – f.eks. et fysiklaboratorium til simple forsøg.

Operation Dagsværk besøgte projektet i 2002 i forbindelse med opfølgningsinitiativet Verdens Værk.