En mand med bevægelseshandicap suser afsted på en hovedvej i Busia på sin tricykel – bygget af gamle cykeldele. Mobilitet er en udfordring og det er de færreste steder i Uganda, man kan komme omkring selv, hvis ikke man kan gå. Fotograf: Mike Kollöffel
En mand med bevægelseshandicap suser afsted på en hovedvej i Busia på sin tricykel – bygget af gamle cykeldele. Mobilitet er en udfordring og det er de færreste steder i Uganda, man kan komme omkring selv, hvis ikke man kan gå. Fotograf: Mike Kollöffel
En mand med bevægelseshandicap suser afsted på en hovedvej i Busia på sin tricykel – bygget af gamle cykeldele. Mobilitet er en udfordring og det er de færreste steder i Uganda, man kan komme omkring selv, hvis ikke man kan gå. Fotograf: Mike Kollöffel
En mand med bevægelseshandicap suser afsted på en hovedvej i Busia på sin tricykel – bygget af gamle cykeldele. Mobilitet er en udfordring og det er de færreste steder i Uganda, man kan komme omkring selv, hvis ikke man kan gå. Fotograf: Mike Kollöffel
En mand med bevægelseshandicap suser afsted på en hovedvej i Busia på sin tricykel – bygget af gamle cykeldele. Mobilitet er en udfordring og det er de færreste steder i Uganda, man kan komme omkring selv, hvis ikke man kan gå. Fotograf: Mike Kollöffel

I januar 2019 rejste de sekretariatsfrivillige fra Operation Dagsværk sammen med SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap) og DH (Danske Handicaporganisationer) til Uganda for at samle materialer til en landsdækkende kampagne, der har til formål at sætte fokus på unge med handicap og deres potentialer. I løbet af året bliver kampagnen rullet ud på landets ungdomsuddannelser og eleverne rustes med viden og inspiration frem mod dagsværksdagen d. 6. november 2019. Her samles der ind til et 3-årigt projekt, som partnerne vil gennemføre i Uganda i 2020-2022. 

Læs mere om SUMH her og DH her.

Projektfokus: inklusion af unge med handicap i uganda

De indsamlede midler skal bl.a. gå til uddannelse af rollemodeller med handicap, der kan lære andre unge med handicap om deres rettigheder. De unge skal trænes i såkaldte life-skills og der skal oprettes ungdomsgrupper, hvor unge med handicap kan opbygge relationer med andre unge i lokalmiljøet og få vejledning og støtte. Alt sammen skal bidrage til at øge de unges selvværd – empower dem – og dermed gøre dem i stand til at overvinde de sociale og fysiske barrierer, som mange oplever i deres daglige liv i form af fordomme, stigmatisering, isolation, eksklusion, misbrug og så videre; barrierer der betyder, at det kun er 10 procent af unge med handicap i Uganda, der får en uddannelse.

Oplysning gennem rollemodeller

Mange af de barrierer, som unge med handicap i Uganda møder, udspringer bl.a. af mangel på viden. Fx oplever mange af de unge, at blive gemt væk af deres familie, fordi det er forbundet med så meget skam at have et familiemedlem med handicap. En metode til at komme barriererne til livs er altså oplysning og udbredelse af viden. Og her kommer rollemodellerne igen ind i billedet: de kan tage ud og sprede viden og oplysning, ikke kun til de pårørende, men også til uddannelsessteder, arbejdsgivere og unge generelt, og dermed forhåbentlig gøre det nemmere for de unge med handicap at blive inkluderet i lokalsamfundet. Det vil bl.a. ske gennem kampagner på de sociale medier, hvor unge med handicap under hashtags som #KillTheMyth og #LeaveNoOneBehind, deler deres egne historier, men også gennem arrangementer ude på uddannelsessteder og virksomheder, hvor de unge gennem handicapsport og teater sætter fokus på deres evner og potentialer.

Erhvervsuddannelse for unge med handicap

Udover uddannelse af rollemodeller og oplysningskampagner, vil lokale samarbejdspartnere stå for, at 200 unge med handicap gennemgår en erhvervsuddannelse, hvilket er den bedste garant for at få et arbejde, enten som selvstændig eller i private virksomheder. Håbet er, at man dermed kan inspirere myndighederne og skolerne til at de investerer de ressourcer i uddannelse af unge med handicap, som de er forpligtet til gennem loven. 

Fremme reel implementering af handicaplovgivningen

Uganda har nemlig en af Afrikas mest omfattende handicaplovgivninger. Det kommer bl.a. til udtryk gennem en række love, der har til formål at promovere positiv særbehandling, rettigheder og inklusion for personer med handicap, og ved at 5 af parlamentets 427 pladser er reserveret til personer fra handicapbevægelsen. Forudsætningen er der dermed, men det med at få implementeret det i praksis halter noget efter, bl.a. pga. de før omtalte fordomme, der hersker ude i lokalmiljøerne. Forventningen er således også, at man gennem oplysning kan nå langt ift. at styrke unge med handicaps position i samfundet.

Projektet vil til en start blive implementeret i tre distrikter: Mpigi i den centrale del af landet, Sironko i øst og Oyam i nord, men håbet er, at det vil sprede sig til hele landet. Det er vigtigt i et land, hvor omkring 19 procent af befolkningen har et handicap, svarende til ca. 8,4 mio. mennesker, og 23,8 procent heraf er mellem 15 og 24 år.

Se mere om unge med handicap i Uganda i filmen ”De Ukuelige”, produceret af Signe Daugaard, frivillig i SUMH: