Undervisning

Sæt Grønland i fokus

Operation Dagsværk er igen klar med undervisningsmaterialer, der sætter fokus på globale problemstillinger og udfordringer. I år skal Grønland på skoleskemaet, og danske unge får mulighed for at tage stilling til den verden, de er en del af.

I Grønland ved de unge ualmindeligt meget om Danmark, men I Danmark ved vi næsten ingenting om Grønland, på trods af vi er en del af et Rigsfællesskab - Start oplysningen med en QUIZ som vi har lavet sammen med DR. Sekretariatsfrivillige har omsat deres indtryk og erfaringer fra deres researchtur og især grønlandske unge til nuancerede, relevante og anderledes undervisningsmaterialer, der ligger helt klar til at blive en del af din undervisning. I materialet præsenterer vi spændende problemstillinger, casefortællinger, podcast, tekster, debatter og dokumentarer om Grønland. Der findes materialer og øvelser til fagene naturgeografi, psykologi, samfundsfag, historie og dansk. Der er selvfølgelig taget højde for både fagenes kernestof og bekendtgørelser.  

Sprog og identitet (Dansk)

Dyk med ned i sprogdebatten i Grønland, og stift bekendtskab med, hvordan sprog og national identitet udtrykkes i litteraturen. Forløbet indeholder bl.a. digte, podcast og kortfilm, og får dig til at reflektere over din egen identitet og dit eget sprog.

Fremstillingen af Grønland (Dansk)

Gennem arbejdet med dokumentargenren vil du opnå færdigheder til at være kritisk overfor det billede vi møder af Grønland. Forløbet vil nuancere billedet af Grønland gennem unges historier. 

Kulturmødet mellem Danmark og Grønland (Psykologi)

Med socialpsykologi som omdrejningspunkt, arbejdes der med intergruppekonflikter, fordomme og stereotyper, og forholdet mellem Grønland og Danmark som case. Du bliver klædt på til at forstå konflikterne og fordommene mellem Grønland og Danmark, samt at tage stilling til hvordan du kan være med til at modvirke stereotypiseringen.

Klimaændringer i Grønland (Naturgeografi)

Forløbet om klimaændringer ser både på hvordan mennesket påvirker ændringerne, samt hvordan ændringerne påvirker mennesket. Du vil blive klædt på til at forstå de positive og negative konsekvenser, som klimaændringerne fører med sig, med udgangspunkt i Grønland.

Grønland, Danmark og suverænitet (Samfundsfag)

Du vil blive klædt på til at forstå Grønlands politiske situation i dag, set ud fra forholdet mellem Grønland og Danmark. Begrebet suverænitet er bærende i forløbet, og det hele slutter med et rollespil, hvor eleverne diskuterer sagen om udvinding af uran i Grønland, set fra et suverænitetsperspektiv.

Fra kolonitiden til nu (Historie)

Gennem en kreativ formidling vil du blive introduceret til centrale punkter i Grønlands historie, fra 1721, hvor Hans Egede kolonisere Grønland til 2010, hvor man indfører Selvstyret i Grønland. Forløbet kommer omkring Grønlands fødsel, den sociale forandring, G-50 og G-60 politikken og ikke mindst landsfædre som Augo Lynge og Jonathan Motzfeldt.

 

Podcast-serie

En fantastisk podcast-serie ligger snart klar til alle, der vil blive klogere på Grønland. Stærke fortællinger og interessante perspektiver på alt fra sprog til uddannelse, til det at flytte til Danmark og meget meget mere, udspiller sig i dette års podcast-produktion. Glæd dig!

 

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Tror du også på, at verden kan blive et lidt bedre sted at leve? Det gør vi - derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi står sammen om at opnå FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, inden 2030. Derfor oplyser vi, som ungdomsorganisation, danske unge om globale problemstillinger, samt hvordan vi imødekommer disse udfordringer. Vi har udarbejdet oplysningsmaterialer om FN's Verdensmål. De er sjove, skarpe, kreative og til fri afbenyttelse - det er kun fantasien der sætter grænser for, hvordan de kan anvendes til både undervisning, leg, quiz og diverse arrangementer.

Operation Dagsværk og Ungdommens Røde Kors glæder sig til at skulle skrive et nyt kapitel i dansk-grønlandsk-historie sammen med de unge i Grønland og unge i Danmark. Kapitlet skal handle om et fornyet blik på egne ressourcer og egen fremtid.

Derfor er årets projekt vigtigt

Projekt er vigtigt da de unge i Grønland fortjener et fornyet blik på deres egne ressourcer og fremtid. Vi står over for en grønlandsk ungdomsgeneration med et enormt potentiale, men med en forsvindende lille tiltro til egne evner. De unge er strandet i et ingenmandsland, da ingen eller meget få støtter de unge i at udfolde deres potentiale. Der mærkes en stor efterspørgsel på sociale initiativer, der kan tilbyde stærke, positive fællesskaber for unge i Grønland og som skaber plads til fremtidsvisioner og handlekraft. I Grønland drømmer 90% af de unge i mellem 13 og 15 år nemlig om at få en uddannelse, men lige nu er det 64 % af de 16-18 årige der ikke starter på en ungdomsuddannelse. Vi tror på at en Operation Dagsværk kampagne samt efterfølgende projekt, kan skabe ungdomssolidaritet på tværs af Nordatlanten. Vi åbner op for et stærkt samarbejde, med ærlige snakke om, hvordan man kan bevæge sig mod en mere bæredygtig og ligeværdig fælles fremtid.

Ungdommens Røde Kors (URK) og Kalaallit Røde Korsiat (KRK) skal forme projektet og lige nu samarbejder de allerede om ungeinitiativet INUA. De har i fællesskab udviklet et uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab målrettet unge i Grønland mellem 15-25 år. Kernen for det nuværende og det kommende projekt er metoden SPRINT (se film om metoden, nederst). Med SPRINT, som er et intensivt uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab, vil vi arbejde for at give unge troen på sig selv og kickstarte deres indre handlekraft. Dertil kommer udviklingen af en ungedrevet kampagne, der skal sætte spot på unges potentiale i Grønland, på kryds og tværs af byer, platformer og kontinenter. For ved at stimulere, motivere og inspirere unge til at få og handle på egne ideer, kan vi i fællesskab sætte skub i positive bevægelser, der på sigt vil ændre fremtiden for grønlandske unge.

De unge er nemlig fremtiden for Grønland... 

...og fremtiden kalder på robust og uddannet arbejdskraft. Dels er der, som følge af klimaforandringer, ny adgang til råstoffer og nye attraktive sejlruter, som mange i det internationale samfund står på nakken af hinanden for at udnytte. Samtidig fortsætter Grønland med at bevæge sig i en retning af mere og mere selvstændighed fra Rigsfællesskabet og Danmark. En sådan udvikling kræver en modstandsdygtig befolkning, der aktivt tager hånd om egen samfundsudvikling og i allerhøjeste grad en engageret og veluddannet generation af unge.

“Som Danmarks globale elevbevægelse ønsker vi at blande os i den diskussion omkring Danmarks ansvar for Grønland og skabe en indsigt hos danske unge om forholdene i Grønland”, fortæller Emil Asmussen der er sekretariatsfrivillig hos Operation Dagsværk og som lige nu er med til at forme kampagnen.

Unge sekretariatsfrivillige har været på researchtur til Grønland, for at indsamle materiale til udvikling af undervisningsmaterialer, kampagnefilm og den landsdækkende oplysningskampagne. Operation Dagsværk ser frem til sammen med URK, GRK og unge i Grønland at skabe oplysningskampagnen målrettet danske unge og ikke mindst til det projekt der skydes i gang i Grønland i 2019.

Læs meget mere om det kommende projekt her eller se filmen om metoden Sprint.

Her kan du finde og anvende vores gamle undervisningsmaterialer, som er udarbejdet under tidligere projekter i Bangladesh, Guatemala, Somaliland, Kenya, Sierra Leone, Irak, Peru, Burma og Zimbabwe.

Bangladesh 2017

Tematikker: Urbanisering, Virkelighedsfremstilling, Life in the slum samt Klimaforandringer og dets konsekvenser
Fag: Naturgeografi, Dansk samt Engelsk

Guatemala 2016

Tematikker: Folkedrab, Traumer og nerver, Identitet og kultur, Fattigdom og ulighed samt spansk
Fag og AT kombinationer : HIS og SAMF, PSYK og BIO, SAMF og REL, SAMF og MAT samt SPANSK  

Somaliland 2015

Tematikker: Integration, Diaspora, Udvikling, Islamisk Feminisme, Stat, Skrøbelig stater
Fag: SAMF, ENG, DAN, HIST, REL

Kenya 2014

Tematikker: Køn, LGBT, HIV/AIDS, Menneskerettigheder, Diskrimination, Kolonisering
Fag: SAMF, DAN, ENG, BIOL

Sierra Leone 2013

Irak 2012

Peru 2011

Burma 2010

Zimbabwe 2009

Vores arkiv med materialer fra 2013 og bagud er udviklet på en anden platform, hvorfor det kan se lidt rodet ud, når du klikker dig ind. Men kig dig endelig omkring og brug det!

...