Undervisning

Operation Dagsværk oplyser danske unge om globale problemstillinger gennem kampagner og undervisningsmateriale. Hvert år udarbejder vi undervisningsforløb, der omhandler aktuelle problematikker i årets projektland. Det gør vi, da vi mener at nuanceret og debatskabende oplysning er en forudsætning for at tage stilling til verden. Gennem saglig oplysning om unges forhold i andre lande skaber vi et grundlag for, at danske elever kan tage stilling til den verden, de er en del af.

Hos Operation Dagsværk har vi i starten af 2017 været i megabyen Dhaka i Bangladesh for at samle spritny empiri. Vi har skræddersyet materialer til fire undervisningsforløb og i nedenstående kan du læse om en kort beskrivelse temaerne:

 

 • URBANISERING (naturgeografi)

  Undervisningsforløbet har til formål at lære eleven om urbanisering over tid og rum. Dette med særligt fokus på verdens slumområder samt et historisk og et nutidigt perspektiv på bæredygtige byer og byudvikling.

 

 • KLIMAÆNDRINGER OG DERES KONSEKVENSER (naturgeografi)

  Dette undervisningsmateriale vil sætte fokus på hvorledes klimaforandringer påvirker et land som Bangladesh. Eleven vil tilegne sig viden om hvordan mennesker påvirker naturprocesser, men også hvordan naturprocesserne påvirker mennesket. Desuden vil eleven lære om menneskelige konsekvenser af klimaforandringer forskellige steder i verden, såsom ændrede livsgrundlag, tilpasning og migration.

 

 • LIFE IN THE SLUM (engelsk)

  Eleven vil med dette undervisningsmateriale tilegne sig kompetencer inden for faget engelsk. Dette ved at arbejde med sproglige, historiske og kulturelle spørgsmål og analyser af både fiktive- og nonfiktive tekster og film. Der er et stort fokus på elevens mundtlighed og kritiske forholden til mediers fremstilling af life in the slum. 

 

 • VIRKELIGHEDEN I SLUMMEN (dansk)

  Forløbet har til formål at få eleven til at rette et kritisk blik mod verden og forholde sig til den strøm af nyheder og virkelighedsfremstillinger, som vi til dagligt møder i mediebilledet. Eleven vil arbejde med nyhedstekster, visuelle udtryksformer, interaktive medier og film om verdens slumområder.

   

PODCAST
Som noget nyt har vi produceret en serie af podcast som ligeledes kan inddrages i undervisningen eller i fritiden. Vores podcastserie er forsat under produktion og vil bestå af fire afsnit med temaerne:

 • Byen i byen
 • Kvinder
 • Vand og sanitet
 • Skrald 

 

Undervisningsmaterialet og Operation Dagsværks oplysningskampagne er udviklet med støtte fra Danida's Oplysningsbevilling.

Verdens byer vokser eksplosivt, mere end halvdelen af jordens befolkning bor nu i byerne og uligheden vokser. I Dhaka, Bangladesh, vokser millioner af unge op i ekstrem fattigdom med meget få muligheder for at påvirke beslutninger, der vedrører deres eget liv og udviklingen i deres by. De kunne ligeså godt være usynlige.

Dhaka er verdens hurtigst voksende by og er kåret som verdens værste by at bo i. Det skyldes blandt andet, at 60% af byens befolkning bor i slumområder, hvor ekstrem fattigdom, sygdomme, forurening og oversvømmelser er en del af hverdagen. Mere end ni millioner mennesker i Dhaka lever under disse forhold, alligevel er problematikkerne usynlige hos myndigheder og den mere velstående del af byens befolkning.

Slumområderne ligger i byen, men er ikke anerkendt. Middel- og overklassen sætter aldrig deres ben i slummen. De aner ikke, hvordan leveforholdene er for de fattigste. Selvom det er børn og voksne fra slummen, der kører byens rickshaws, arbejder på fabrikkerne og fjerner skraldet i de velhavende dele af byen.

Flere millioner af slummens beboere ndes ikke i nogen offentlige systemer eller registre. Der er ikke kort over deres gader, de har ingen adresse og ikke papir på deres eksistens. Det gør det umuligt at få hjælp, når gaderne oversvømmes, hvis et hus brænder, eller man får brug for beskyttelse. Tør man overhovedet ringe til politiet? Og rykker de ud?

Ulighed i byerne handler i højeste grad også om dette; om adgangen til myndighederne og til de helt basale serviceydelser, som vi andre tager for givet.

Plan Danmarks Operation Dagsværk-projekt 2017 styrker slummens unge i at skabe et mere retfærdigt, sikkert og modstandsdygtigt sted at bo. Helt ude i slummen og på tværs af hele byen.

Tekst: Plan Danmark (Operation Dagsværks samarbejdspartner i 2017)

Vi etablerer aktivistskoler i tre af Dhakas værste slumområder. Her støttes de unge i at organisere og uddanne sig til stærke aktivister, som sammen skaber opmærksomhed og synlighed om den ulighed, der eksisterer i Dhaka. De færdiguddannede aktivister skaber konkret og bæredygtig forandring der hvor de bor. Eleverne i aktivistskolerne undervises under åben himmel i slummens gader. I stedet for bøger er læringen baseret på konkrete problemstillinger i slummen. 

 

I aktivistskolen er der tre hovedfag:

1) Aktivt medborgerskab i slummen: De unge støttes i at organisere sig, lærer om deres rettigheder, og om hvordan de sikrer dem. Og uddannes i at arbejde sammen med lokale myndigheder

2) Dokumentation og Fortalerarbejde: Aktivisterne støttes i systematisk at indsamle, analysere og bruge data om deres leveforhold, forurening, etc. Det er viden, der aldrig før er indsamlet, og det er et stærkt våben i de unges fortalerarbejde.

3) Slumforbedring: Samtidig bruges denne viden til at formulere konkrete slumforbedringsprojekter, som gør slummen mere sikker og mere modstandsdygtig – blandt andet over for de massive oversvømmelser, der hvert år rammer byen.

 

Vi mobiliserer en urban ungdomsbevægelse og gør slummen synlig. Gennem indsamling af data kan de unge dokumentere deres leveforhold og præsentere dem for myndighederne. Som løftestang involveres lokale journalister og medier, så Dhakas borgere i de rige områder ikke længere kan lukke øjnene. Det er afgørende for at skabe politisk pres, så slummen ikke bare kan ignoreres.

Når projektet slutter, er tre slumområder blevet til bedre og mere modstandsdygtige steder at bo for tusindvis af børn og unge, og vi har sat gang i en stærk urban ungdomsbevægelse, der sætter slummen og dens beboere på bykortet. Det er resultater, vi kan være stolte af. Men aktivisternes arbejde er kun lige begyndt. Deres arbejde er først færdigt, når Dhakas indbyggere på tværs af sociale klasser engagerer sig i at skabe en bedre by for alle børn og unge i Bangladesh’ hovedstad.

Læs hele Plan Danmarks projektforslag: Plan Danmark - Aktivistskoler i slummen

Eller læs mere om projektet her på Plan Danmarks hjemmeside.

 

Her kan du finde og anvende vores gamle undervisningsmaterialer, som er udarbejdet under tidligere projekter i Guatemala, Somaliland, Kenya, Sierra Leone, Irak, Peru, Burma og Zimbabwe.

Guatemala 2016

Tematikker: Folkedrab, Traumer og nerver, Identitet og kultur, Fattigdom og ulighed samt spansk
Fag og AT kombinationer : HIS og SMAF, PSYK og BIO, SAMF og REL, SAMF og MAT samt SPANSK  

Somaliland 2015

Tematikker: Integration, Diaspora, Udvikling, Islamisk Feminisme, Stat, Skrøbelig stater
Fag: SAMF, ENG, DAN, HIST, REL

Kenya 2014

Tematikker: Køn, LGBT, HIV/AIDS, Menneskerettigheder, Diskrimination, Kolonisering
Fag: SAMF, DAN, ENG, BIOL

Sierra Leone 2013

Irak 2012

Peru 2011

Burma 2010

Zimbabwe 2009

Vores arkiv med materialer fra 2013 og bagud er udviklet på en anden platform, hvorfor det kan se lidt rodet ud, når du klikker dig ind. Men kig dig endelig omkring og brug det!

...

 Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling